Kuran Yurdu

Leyl Süresi Beyanu’l Hak Tefsiri

  Leyl süresi Mekki bir süre olup;Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin ikinci yılında,bütün olarak indirilmiştir.Toplamı 21 ayet olan bu süre,adını birinci ayetindeki gece anlamına gelen ve kendisine yemin edilen ‘leyl’ kelimesinden almıştır.Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre9, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre ise 92. süredir.

  İnsanlar,simaları bakımından birbirlerine benzemedikleri gibi yönelişleri,işleri ve zevkleri bakımından da birbirlerinden farklıdırlar.Sözgelimi,başkalarını nefsine tercih edecek kadar gönlü bol olan takva ehli bir mümine cömertlik haz verirken,bu haslet zenginliğine güvenip de Allah’a bile ihtiyacının olmadığını söyleyecek kadar ileri giden cimri bir kafire son derece anlamsız gelir.

  Yukarıda zikredilen kişilerden her ikisi de beşerdir.Allah her ikisine de akıl,irade,güç ve imkan lütfetmiştir.Biri imanın ve salih amelin gerekliliğine inanır ,diğeriyse dini,beyinleri uyuşturan bir afyon olarak görür.Mümin, imanı gereği kendisine ve yaratıcısına karşı yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının bilincini taşır;kafirse tüm uyarılara ve gerçeklere kulak tıkar,hatta yanında bunların konuşulmasına dahi tahammül edemez.

  Mümin aldığı eğitim ve ahlak gereği insanları sevmek ve mal varlığını onlarla paylaşmak zorunluluğunu hisseder;yaptığı iyiliklerden zevk alır,onlar sayesinde insanın biriktireceği maldan daha yüce nice değerler kazanacağını bilir.Kafirse,nefsi arzularını tatmin dışında kimseye bir şey vermek zorunda olmadığını düşünür

  Allah’a iman,aklın,düşüncenin,ilmin ve insanlığın gereği olduğundan insan için kolaydır;inkar ise yapısı itibariyle son derece zordur.Zira küfür,göz göre göre hakikatı örtmek ve yok saymak demektir.Mesela;kendi varlığını düşünen bir insanın yaratıcısını inkar etmesi,kendisini inkar etmek kadar güç bir şeydir.O nedenle mümin için,Allah’ın rızasını ve bağışlamasını da hesaba katarak cennete girmek kolay,cehenneme gitmekse çok zordur.Çünkü cehennemin yolunda akla,düşünceye,bilme ve hikmete aykırı olan inkar,isyan,kendine yabancılaşma ve insanlıktan uzaklaşma gibi pek çok güçlükler bulunmaktadır.

  3-4-5-) Kim,Allah rızasından başka hiçbir karşılık beklemeksizin malından ihtiyaç sahiplerine zekat,sadaka, bağış,hediye vs adıyla verir;hayatı boyunca Allah’ın emir ve yasaklarına itaat eder,Peygamber’e uyar ve kulluk bilincini korursa,Allah da ona kolay olanı daha da kolaylaştırır.Kim de cimrilik eder, benim hiçkimseye ihtiyacım yok,kimsenin de benden alacağı yoktur dercesine nefsine tapar;Allah’tan,ahiret iyiliğini talep etmez ve ihtiyaç sahiplerine karşı ilgisiz kalırsa,Allah da ona,gerçek mümin için zor olan cimriliği ve kötülüğü daha da kolaylaştırır.Sözün özü;’Herkes karakterine göre iş yapar (İsra’84)’ ve yaptığı iş kendisine kolay ve güzel gelir.Sözgelimi;putları terk edip Allah’a yönelen ve Hz Peygamber’e uyan Bilal’e işkence etmek,Ümeyye b. Halef’e zevk verirken;ağırlığınca bedel ödeyip onu hürriyetine kavuşturmak da Hz Ebu Bekir’e çok kolay gelir, hatta işten bile sayılmazdı.Çünkü o,Bilal’dan başka,altı köleyi daha ssahibinin hayır diyemeyeceği bir bedel ödeyip hürriyetine kavuşturmuştur.Tarihte Ebu Bekir’ler eksik olmamıştır,Ebu Cehiller ve Ümeyyeler de sayılamayacak kadar çoktur.

  8-) Mal varlığına güvenen ve kendisini her bakımdan kendine yeterli görüp hiç kimseye hatta Allah’a bile ihtiyacının olmadığını düşünen

  9-) Kim daha iyi ve en iyiye kani olmamış,Allah’ın iyilik edenlere daha iyisini vereceği vaadine yaland emişse,biz de ona ateşe girmenin yollarını kolaylaştırırız.

  10…16-) Allah Teala,doğru yolu göstermeyi kendisine vazife bilmiş ve her insana fıtri din,akıl,peygamber ve vahiy gibi dört mükemmel hidayet bahşetmiştir. Özellikle de peygamber gönderip uyarmadığı hiçbir topluluğa azap etmemeyi ilke edinmiştir.Bundan sonrası insana kalmıştır.Doğru yola giren kendi yararına girmiş,doğru yoldan sapan da kendi aleyhine sapmış olur.Çünkü yüce Allah hatemü’l-enbiya olan Hz Peygamber vasıtasıyla Kur’an’ı indirmekle,insanlara hidayetini tamamlamıştır.

  ‘Oraya en bedbaht olandan başkası girmez’;Yani o ateşe kendini bütün yönlerinden kuşatacak şekilde en bedbaht olandan başka kimse girmez.Sonra bu en bedbaht olanı açıklayarak şöyle buyurmaktadır:’O ki,kalbi ile yalanlayıp organlarıyla azalarıyla amel etmekten yüz çevirenlerdir..

  Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmaktadır;

  Kıyamet gününde yüz çevirenler dışında ümmetimin hepsi cennete girecektir’ buyurdu.

  Ashab; Ey Allah’ın Resulü ! Yüz çevirenler kimlerdir? dedi.

  Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurdu;

  Bana itaat eden cennete girer,bana isyan eden de yüz çevirmiş olur’.

  17-18-) Arınmanın iki yolu vardır;

  Batıl inanç ve kötü huylardan nefsi temizleyip arındırmak

  İhtiyaç sahiplerine malından zekat,sadaka,bağış,hediye ve karz-ı hasen adıyla vererek hem malını Allah’ın malından ve kullarının haklarından arındırmak hem de ahlaki niteliklerini mali açıdan temizleyip güzelleştirmektir.Ancak bu ikisini birlikte yapan kişi,tam manasıyla arınmış,muttaki vasfını kazanmış ve hesap gününde Allah’ın tezkiyesini ve tebriyesini hak etmiş olur

  Resulüllah (s.a.v) buyuruyor ki;

  Kim Allah yolunda bir çift mal infak ederse/hayır yaparsa,cennetin kapılarından şöyle seslenilir;

  Ey Allah’ın kulu! Senin bu yaptığın gerçekten bir hayırdır.

  Namaza devam edenler (namaz ehli) namaz kapısından çağrılırlar

  Cihad edenler (cihad ehli) cihad kapısından çağrılırlar.

  Oruçlarını aksatmayanlar (oruç ehli) Reyyan kapısından davet edilirler

  Sadaka verenler (sadaka ehli) sadaka kapısından ağırlanırlar

  Resulüllah (s.a.v) böyle buyurduktan sonra Hz Ebu Bekir (r.a);

  Anam,babam sana feda olsun ey Allah’ın Resulü!

  Bu kapılardan çağrılan kimselere hiçbir sıkıntı olmayacağı belli.

  Peki bahsettiğiniz kapıların hepsinden çağrılan biri olacak mı? diye sordu.

  Bunun üzerine Resulüllah (s.a.v):

  Evet,umarım sen onlardan biri olursun.

  Şimdi namaz kılmayan,oruç tutmayan,zekat vermeyen,fakir fukaraya gerçek manada sevdiği mallardan yardım etmeyen ve infakta bulunmayan kişi ; Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez ama hangi akılla cennete girmeyi bekliyor ?…..  M. Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C:1 / bkz:103…107

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.