Lanetlenmek

Günahlar, Allah ve Resulünün Kula Lanet Etmesi Sonucunu Doğurur: Günahların bir başka olumsuz etkilerinden biri de kulu, Resulü (s.a.v)‘in laneti altına sokmasıdır. Peygamber  (s.a.v) bir takım günahlara lanet etmiştir. Oysa lanet edilen daha büyük günahlar da vardır ki, o günahları işleyen kimseler, bu lanetin kapsamına hayli hayli girerler

Allah’ın ve Resulü’nün Lanet Ettiği Kimseler

Mesela Peygamber  (s.a.v) dövme yapan ve yaptırana, saç ekleyen ve ekletene, kaşlarını alan ve aldıran kadına, dişleri inceltip seyrelten ve seyrelttiren kadına lanet etmiştir.

Faiz yiyene, yedirene, kaydını tutana ve şahitliğini yapana lanet etmiştir

Hulle yapan ve yaptıran erkeğe lanet etmiştir

İçki içene, içki servisi yapana, üretene, ürettirene, satıcısına, müşterisine, kazancını yiyene, taşıyana ve içkinin taşındığı kişiye lanet etmiştir

Arazisindeki alametleri ve sınırları değiştiren kimseye lanet etmiştir

Ana-babasına lanet edene lanet etmiştir

Canlı bir şeyi hedef olarak okla (vb şeylerle) atış yapana lanet etmiştir.

Kadınlara benzeyen erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir

Allah’tan başkası için hayvan boğazlayana lanet etmiştir

Bidat veya kötülük ihdas eden ya da böyle bir fiilde bulunan kimseye lanet etmiştir.

Tasvir yapanlara lanet etmiştir

Lut kavminin fiilini işleyene lanet etmiştir

Ana-babasına sövene lanet etmiştir

Ama (gözleri görmeyen) kimsenin yolunu kaybetmesine neden olana lanet etmiştir

Hayvanları cinsel istismara uğratana lanet etmiştir

Hayvanın yüzünü dağlayarak işaretleyene lanet etmiştir

Müslüman’a zarar verene veya aldatana lanet etmiştir.

Kabirleri çokça ziyaret eden kadınlara, kabirlerin üzerinde mescid yapanlara, kabirleri kandillerle aydınlatanlara lanet etmiştir

Kadınla kocasının; köle ile efendisinin arasını bozana lanet etmiştir

Kadına arka yoldan (tersten) yaklaşana lanet etmiştir

Kocasının yatağını terk etmiş olarak geceyi geçiren kadına sabaha dek meleklerin lanet edeceğini haber vermiştir

Kendi soyunu babasından başkasına nispet ederek lanet etmiştir

Kardeşine silahla işaret eden, silah doğrultan kimseye melekelerin lanet edeceğini bildirmiştir.

Allah Teala, Kitabı’nda, yeryüzünde bozgunculuk yapan ve akrabalık bağlarını koparan kimseye lanet etmiştir

Allah’a ve Resulüllah (s.a.v)’e sıkıntı veren, inciten kimseye de lanet etmiştir.

Allah Teala’nın indirmiş olduğu delilleri/kanıtları ve hidayeti ketmedip gizleyen kimseye lanet etmiştir

Evli, bir şeyden haberi olmayan imanlı kadınlara ahlaksızlık iftirası atanlara lanet etmiştir

Kafirlerin yolunu Müslümanların yolundan daha doğru, daha düzgün gösterenlere lanet etmiştir

Kadın giysisi giyen  adama ve erkek giysisi giyen kadına lanet etmiştir

Rüşvet alana, verene ve aracılık edene lanet etmiştir ve bunlardan başka sebeplerden ötürü de lanet ettiği şeyler olmuştur

Sözü edilen fiilleri işlemek, bunları işleyen kişinin Allah’ın, Resulü’nun ve meleklerinin lanet ettiği kimselerden olmaya rıza göstermesinden başka bir şey ihtiva etmiyor olsaydı şayet, bunda bile o fiilleri terk etmeye yönelik bir davet bulunurdu

Kısacası yukarıda belirtilen ve daha bir dünya konu hakkında yasaklamalar, emirler ve lanetlemelerin hepsi toplumun refahı, mutluluğu ve toplumdaki ahlaki değerlerin zarar görmemesi, insanların birbirlerine karşı saygı, sevgi ve güvenle yaklaşması içindirKaynak: İbnu’l Kayyım el-Cevziyye / ed-Dua ve’d Deva (Kalbin İlacı) / bkz : 139-142