Kuran Yurdu

Kur’an’da Zikir Ve Bunların Tafsilatı

  Kur’an’da Zikir  Kur’an’da zikir on şekilde gelir ;

  1- Mutlak ve mukayyed emir olarak gelir

  2- Bunun zıdı olan gaflet ve isyanı nehyederek gelir

  3- Devamlı ve çok yapmakla felaha erdiren zikir

  4- Zikir ehlinin övülmesine ve Allah’ın onlara hazırladığı cenneti ve mağdireti haber verdiği zikir

  5- Zikirden başkasıyla ilgilenenlerin hüsranının haber verilmesi

  6- Kendini zikredenleri Allah’ın zikretmesiyle karşılık vermesi

  7- Zikrin her şeyden büyük olduğunu hatırlamak

  8- Allah’ın zikri salih amellerin anahtarları kıldığı gibi hatimesi kılması

  9- Zikir ehlinin Allah’ın ayetlerinden faydalananlar olduğunu haber vermesi,onların başkalarından ayrı olarak Ulu’l-elbab (Akıls ahibi) olduğunu haber vermesi

  10- Allah’ın zikri,bütün salih amellerin arkadaşı ve ruhu kılması

  Zikrin Tafsilatı Ve Beyanı

  1- Birinci türe gelince : Allah’ın şu ayetlerinde olduğu gibidir : ‘Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin,sabah akşam onu tesbih edin.O size ve meleklerine dua edendir.Karanlıklardan sizi nura çıkarmak için,Allah mü’minlre Rahim’dir (1).Korkarak ve tazarru duyarak nefsinde rabbini zikret (2).

  Bu konuda iki görüş var

  a- Sırrında ve kalbinde

  b- Nefsinin işiteceği kadar dilinle

  2- Zikri zıddından yasaklamaya gelince,şu ayetlerde olduğu gibidir : ‘Sakın gafillerden olma (3).Allah’ı unutanlar gibi olmayınız.Allah da onlara kendilerini unutturdu (4).

  3- Zikrin çokluğu ile kurtuluşa gelince : ‘Allah’ı bol bol zikredin.Belki felaha erersiniz (5)

  4- Zikir ehlinin övülmesi ve güzel karşılık görmesine gelince : ‘Allah’ı çok çok zikreden erkek ve kadın Müslümanlara Allah büyük bir ecir ve mağfiret hazırladı (6)

  5Zikirden alıkoyucu şeyin hüsranına gelince : ‘Ey iman edenler! Mallarınız,çocuklarınız , sizi Allah’ın zikrinden alıkoymasın.Kim böyle yaparsa o hüsrana uğrayanlardandır (7)

  6 Allah’ın kendi zikrini zikredenlere bir mükafat kılmasına gelince : ‘Beni zikredin,ben de sizi zikredeyim ; bana şükredin ve beni inkar etmeyin,ban aküfretmeyin (8)

  7 Zikrin her şeyden büyük olduğunu haber vermesine gelince : ‘Kitaptan sana vahyolunanı oku ve namazı kıl ; namaz fahşayı (çirkin) ve münkeri (kötü) nehyeder,Allah’ın zikri en büyüktür (9)

  Bu ayet hakkında dört görüş vardır:

  a- Allah’ın zikri her şeyden büyüktür.İtaatlerin en faziletlisidir.Çünkü ibadetlerin hepsinden amaç,Allah’ın zikrini yerine getirmektir.Öyle ise zikir bütün ibadetlerin sırrı ve ruhudur

  b-  Siz onu zikrederseniz,O da sizi zikreder,O’nun sizi zikretmesi,sizin O’nu zikretmenizden daha büyüktür.Buna göre masdar faile,birinciye göre de mef’üle izafe edilmiştir.

  c- Allah’ın zikri,beraberinde ahşa ve münker olmaktan daha yücedir.Bilakis zikir tamam olunca her hata ve ma’siyet silini,yok olur.

  İbn Teymiyye bu ayetin tefsiri hakkında şöyle demiştir:

  1- Namaz,fahşa ve münkerden nehyeder

  2- Namaz,Allah’ın zikrini içerir ve kapsar.Namazın Allah’ın zikrini içermesi fahşadan ve münkerden nehyetmesinden daha büyüktür.  Kaynak : İbn Kayyım el-Cevziyye / Medaricu’sSalikın / bkz :839-840

  (1- Ahzab 41-44) – (2- A’raf 204) – (3-A’raf 204) – (4- Haşr 19) – (5- Enfal 45) – (6- Ahzab 9) – (7-Münafikun 9) – (8- Bakara 252) – (9- Ankebut 45)

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.