Kur’an’a Göre Meleklerin Özellikleri

Kur’an’a Göre Meleklerin Mahiyeti Özellikleri Ve YetenekleriMelek ; haber götüren elçi,haberci,güç ve kuvvet anlamlarına gelir.Kur’an da tekil ve çoğul (melaike) şeklinde çokça zikredilir.Allah’a imandan sonra iman esaslarının ikincisi olarak Kur’an da yer almıştır.İslam’ın en temel inanç esaslarından biri olan meleklere imanı reddetmek,dinin dışına çıkmak olarak nitelendirilir.İnsan bilgi ve tecrrübesine doğrudan konu olmayan , metafizik,ruhanigerçekliği olan meleklerin varlığı,sadece temel dini kaynaklar tarafından haber verilmiş ve müminlerden bu varlıklara inanmaları istenmiştir.

Melekler,latif, görünmeyen ve duyularla hissedilemeyen ruhani ve nurani varlıklardır.Onlara,varlık kategorileri ayrı,tabiat ötesi,hakikatlerini sadece Allah’ın bildiği,cismani vücutları bulunmayan semavi varlıklar olarak inanılır.

İnsanlar gibi yemezler,içmezler,uyumazlar,erkeklik ve dişilikleri yoktur.Hayvani arzulardan uzaktırlar,nefsi istekleri yoktur.Şehvet hissine sahip değillerdir,hata ve günah işlemezler.Onlar,ayrı bir alemin varlıkları olup kendi kendilerine yeten bir şekilde yaratılmışlardır.Oların tam mahiyetleri sadece Allah tarafından bilinmekle beraber iki,üç ve dört kanatlı oldukları ayetlerde haber verilir.Meleklerin nurdan yaratıldığı ve insanlardan önce var edildiği,gerek ayetlerde gerekse Hz Peygamber’den nakledilen hadislerde belirtilir.

Melekelr,Allah’ın emirlerini eksiksiz ve hiçbir itiraza meydan vermeden yerine getirirler.Allah’ın kainatı yaratması ve düzenini sürdürmesinde görev yapan memu varlıklardır.Onların isyan karakterleri yoktur.Allah’ın emirlerine isyan etmezler,emir olundukları şeyleri aynen yaparlar.Son derece güçlü ve sürakli,çeşitli şekil ve kılıklara girebilen,gözle görünmeyen varlıklardır.Sayıları ve görevlerinin detaylarıyla ilgili bilgi,insanlara verilmemiştir.Ancak bazı meleklerin isimleri Kur’an’da geçmektedir.

Melekler,yerine getirdikleri görevler bakımından arzi,semavi ve arşi diye isimlendirilmişlerdir. Yeryüzünde görev yapanlar arzi ; göklerdeki ilahi emirlerle görevli olanlara semavi ve arşı yüklenen ve bunun etrafında bulunan meleklere de arşi adı verilmiştir.

Meleklerin Görevleri İçin Alttaki Başlığa Tıklayıp Okuyabilirsiniz.

Meleklerin GörevleriKaynak = Diyanet İşleri Başkanlığı / İslam’a Giriş Gençliğin İslam Bilgisi / bkz::257-258