Kuran Yurdu

Kur’an-ı Kerim İle İlgili Hadisler

  Kur’an-ı Kerim İle İlgili Hadis-i Şerifler  Kur’an ilimle fayda verir.Manası anlaşılmadan bir fayda vermez.

  • Rivayet Eden “İbn Cevzi”,Mevzuat’da Ömer’den rivayet etmiştir

  Allah için insanlarla düşmanlık etmeyip,Kur’an’ın bir çok anlamı bulunduğunu kabul etmedikçe insan tam anlamıyla fakif olamaz

  • Rivayet Eden İbn Abdülberr,Şeddad b Evs’den rivayet etmiştir.

  Şüphesiz ki Kur’an’ın açık,gizli amaç ve doğuş yeri vardır

  • Rivayet Edenİbn Hibban,İbn Mes’ud’dan rivayet etmiştir.

  Ağızlarınız Kur’an yoludur.Onları misvak ile temizleyiniz

  • Rivayet Eden Ebu Nuaym,”Hilye”de Ali’!den rivayet etmiştir

  Kur’an-ı Kerim’i okuyup da başkasına verilen (kitap veya sayfaları) ondan daha üstün gören kimse,Yüce Allah’ın büyük yarattığı şeyi küçültmüş olur

  • Rivayet Eden Taberani,Abdullah b.Amr’den rivayet etmiştir.

  Allah katında Kur’an’dan daha üstün şefaatçi yoktur.Ne Peygamber,ne melek,ne de başkaları (ondan daha üstün şefaatçi olamazlar)

  • Rivayet Eden Abdulmelik b.Hatib ve Taberani nakletmiştir.

  Eğer Ku’an-ı Kerim dabaklanmamış deri üzerinde olsa bile ateş onu yakamazdı

  • Rivayet Eden Taberani ve İbn Hibban <<Zuafa>>>’da nakletmiştir.

  Ümmetimin ( yapacağı) en üstün ibadet,Kur’an okumaktır

  • Rivayet Eden Ebu Nuaym <<Fezailü’l-Kur’an>>’da nakletmiştir.

  Yüce Allah yaratıkları yaratmadan bin yıl önce Taha ve Yasin (sürelerini) okumuştur.Melekler Ku’an-ı duyduklarında şöyle4 dediler.”Bu Kur’an kendilerine inen ümmete müjdeler olsun.Bu Kur’an’ı ezberleyen hafızlara müjdeler olsun.Bu Kur’an’ı okuyan dillere müjdeler olsun

  • Rivayet Eden Darimi,Ebu Hureyre’den rivayet etmiştir

  Yüce Allah buyuruyor; Kur’an okumak kimi Bana dua etmekten ve Benden birşey istemekten alıkoyarsa,ona şükredenlerden daha çok sevap veririm.

  • Rivayet Eden Tirmizi,Ebu Said’den rivayet etmiştir.

  En hayırlınız,Kur’an’ı öğüretip öğrenenizdir.

  • Rivayet Eden Buhari,Osman b.Aff’dan rivayet etmiştir.

  Ehl-i Kur’an (Kur’an ilmi ile uğraşanlar,Kur’an ezberleyip okuyanlar),Allah’ın seçkin ve has kullarıdır

  • Rivayet Eden İbn Mace ve Hakim,Enes’den rivayet etmiştir.

  Resulullah,

  Demir paslandığı gibi şu kalpler de paslanır buyurdu.

  Ashab;

  Paslanmaması için gereken cila nedir ? diye sordular.

  Peygamberimiz;

  Kur’an okumak ve ölümü hatırlamak

  • Rivayet Eden Beyhaki,İbn Ömer’den rivayet etmiştir.

  Yüce Allah,şarkı söyleyen cariyesini dinleyen kimseden daha çok (daha büyük zevkle) Kur’an okuyanı dinler

  • Rivayet Eden İbn Mace ve İbn Hibban nakletmiştir.

  Bu ümmetin münafıklarının çoğu Kur’an okuyucularıdır

  • Rivayet Eden İmam Ahmed,Ukbe b. Amr’den rivayet etmiştir.

  Seni kötülükten alıkoyduğu sürece Kur’an’ı oku.Eğer seni kötülükten alıkoymuyorsa,Kur’an okumuş sayılamzsın

  • Rivayet Eden Taberani,Abdullah b.Amr’den rivayet etmiştir.

  Kur’an’ın haram ettiği şeyleri helal sayan,Kur’an’a inanmamıştır.

  • Rivayet Eden Tirmizi,Suheyb’den rivayet etmiştir.

  Kur’an okurken ağlayın.Eğer ağlayamazsanız ağlar gibi yapın (kendinizi buna zorlayın)

  • Rivayet Eden İbn Mace,Sa’d b. Ebi Vakkas’dan rivayet etmiştir.

  Kur’an’ı duygulanarak okumayan bizden değildir.

  • Rivayet Eden Buhari,Ebu Hureyre’den rivayet etmiştir.

  Kalpleriniz ona bağlandığı ve vucutlarınız onun emrine eğildiği sürece Kur’an’ı okuyunuz.Kalbiniz başka şeyle meşgul olur ve aklınız başka tarafa gidecek olanlarınız okuyanlardan sayılamz

  • Rivayet Eden Buhari ve Müslim nakletmiştir.

  Kur’an’ı en güzel okuyan,okuduğunu duyduğun zaman,Allah’tan korktuğunu yüzünden anladığın kimsedir

  • Rivayet Eden İbn Mace Nakletmiştir.

  Kur’an en zevkli olarak,Allah’tan korkan kimselerden dinlenir

  • Rivayet Eden Ebu Abdullah el-Hakim nakletmiştir.

  Kur’an’dan bir ayet dinleyene.kıyamet gününde o ayet bir nur oalcaktır

  • Rivayet Eden Ahmet,Ebu Hureyre’den rivayet etmiştir.

  Kalpleriniz ona bağlandığı ve vucutlarınız onun emrine eğildiği sürece Kur’an’ı okuyunuz.Kalbiniz başka şeyle meşgul olur ve aklınız başka tarafa gidecek olanlarınız okuyanlardan sayılamz

  • Rivayet Eden Buhari ve Müslim nakletmiştir.

  Kur’an’ı en güzel okuyan,okuduğunu duyduğun zaman,Allah’tan korktuğunu yüzünden anladığın kimsedir

  • Rivayet Eden İbn Mace Nakletmiştir.

  Kur’an en zevkli olarak,Allah’tan korkan kimselerden dinlenir

  • Rivayet Eden Ebu Abdullah el-Hakim nakletmiştir.

  Kur’an’ı okuyun ve ince anlamlarını araştırınız

  • Rivayet Eden İbn Ebi Şeybe nakletmiştir

  (Kur’an’da) geçen bakiyatü’s-salihat (sonsuza dek yaşayacak iyilikler)den amaç,La İlahe İllallah,Sübhanallah,Elhamdülillah,Allahü Ekber ve La Havle Vela Kuvvete İlla Billah’tır

  • Rivayet Eden Nesei ve Hakim,Ebu Hureyre’den rivayet etmiştir.


   

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.