Kuran Harflerinin Anlamları

Kuran Harfleri Ve AnlamlarıKur’an-ı Kerim’in İlk Harfi Elif

Elif) ellah vahiddir, ezeli ve ebedidir.

(Be) Bari, bediülhalk, her şeyin yaratıcısıdır,kelimeleri tamam olmuştur.

(Te) tammul izz(izzet) ve melekutu tamdır

(Se) Sabittir, yerinden oynamadı, oynamayacaktır da.

(Cim): Cebbar’dir, haksızlık etmez, celildir, nitelenmez, cömerttir, cimrilik etmez.

(Ha) Haydır, ölmez, halimdir acele etmez, hakimdir, zulmetmez.

(Hi) Halkı yoktan var edendir, habir’dir, olanı ve olacağı bilir.

(Dal) Daimdir, yok olmaz, deyyan’dır, ceza günü hüküm verir, dini tevhittir, kim ondan gayrisini din edinirse kabul olunmaz

(Zal) Zeree (her şeyi) kudretiyle yarattı, zülcud (cömer)dir.Zülkibriyadir (azamet sahibidir). Cenneti dostlarına,cehennemi düşmanlarina zikretti.

(Re) Dünyanın Rahman’ı, ahiretin Rahimidir, rakibdir, gaflet emez

(Ze) Zerra’ (tohumsuz) ekin ekti, her şeyi kudretiyle ziyade etti.

(Sin) Sami’ (sesleri) işitendir, seyyidüssadattır, sözü ve işi dogrudur.

(Şin) Şahittir’ her şeye, bir şeyle meşgul olurken diğer seyi kaçırmaz.

(Sad) Samed’dir.hep yerindedir, sadikul va’ddir, sabirdir, kendine isyan edeni sonuna kadar bekler

(Dad) Damine (veli) kullarına rıza ve razılığı garanti etti, onlara güneşin ne de ayın olmadığı günde ışık (dıya, ziya) verir.

(Ti) Tavilürre’fet, şefkati sonsuz, onu ihlasla birleyen temizlendi, ona itaat edene iki dünyada ne mutlu.

(Zi) Zahir (her) şeyin üzerindedir, emri zuhur etti, sevenleri cennetle muzaffer oldu

(Ayın) Alidir rububiyeti, mülkü ve kudreti, alimdir olacak şeyleri.

(Gayın) Ğıyasdır, yardım isteyenlere medetkârdır, günahkarlar için gafurdur

(F) Faal, istediğini yapar, ferttir, mülk ve beka bakımından tektir, velisi sonsuz cennetle fevz bulmuştur.

(Kaf) Kayyumdur, helak olmaz, her nefsin üzerinde kaim ve kadirdir

(Kâf) Kerimdir, her şeyden önce vardı, her şeyden sonra da var olacaktır, bütün belalara yeter (onları def eder)

(Lam) Lehu, göklerde ve yerde ne varsa onundur, ondan başka ilah yoktur, önünde sonunda yaratma da emir de onundur”.

(Mim) Mahmuddur, her hal-u karda övülen, ihsan edendir, adaleti her şeyi doldurmuştur.

(Nun) (nada)”, her şeye kaplama ve kudret ile nida etmiştir.

(Vav) Velisidir müminlerin, kafirlerede de Haviye cehenneminde veyl (yazıklar) olsun

(He) Hadidir, sapıklıktan hidayet edicidir, dilemesiyle kaderinde bu olanla, hadidir müminlere, kafirlere de Haviye cehennemini hazırladı.

(Lamelif) Lailahe illa hu (ondan başka ilah yoktur), çocuğu yoktur, anasi yoktur.

Kuran-ı Kerim’in son Harfi

(Ye) Ye’tissaah (kiyamet ansizin gelecektir) “vaktini ancak o bilir (Araf: 187)”Kaynak = İmam Gazali / Sülvetülarifin (Kalplerin Tesellisi) / bkz: 21-23