Kelime-i Tevhidi Zikretmenin Faydaları

La İlahe İllallah Demenin Ve Kelime-i Tevhid Zikretmenin FaydalarıEy Safik !

İş bu zikrinde ve bahsinde olduğumuz ağaç Lailaheillallah yani kelime-i tevhidin ağacıdır.

O,Şecere-i Tayyibe-i Tevhid,devlet ve saadet ağacıdır

Bilesin ki;

Eğer sen o saadet ağacını,tasdikin yetiştiği mahale yani Kalbe diker ise;

Ve…….

Diktikten sonra İHLAS suyu ile onu sular ise…….

Ve…….

AMEL-İ SALİH ile riayet eder ve tımar eder ise……….

İşte o zaman onun kökünün damarları diktiği mahalde iyice yerleşir ve gövdesi büyür,uzar ve kararlaşır,mukim olur…

Ardından da. yaprakları yeşillenir ve meyveleri kemale gelir ve çok olur.

Bu hikmetle;

Tü’tiy külle bi izni Rabbiha (14/25)

Yani;

O ağaç Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir (14/25)

Ayet-i kerimesi işarettir ki…….

İmdi,eğer sual ve istifsar (tafsilat) edip dersen ki,

Bu tevhid ve şehadet ağacının meyvesi nedir.?

Ben dahi cevap verip derim ki,

Onun meyvesi sırasıyla..

Günahlardan tövbe ve rücu etmektir

Ve

Gaflet uykusundan uyanık ve agah olmaktır

Ve

Dünyayı terk etmektir

Ve

Her hareket ve sekanatını şeriate mutabık eylemektir

Ve

Allah Teala hazretlerinin gayrısından rızık istememektir.

Ve

Allah Teala hazretlerinden her ne zuhur ederse,onu hoş görmektir

Ve

Her işini Bari Teala’ya havale eylemektir………..

Ey Salik….! Bilesin ki…!

Sıfat-ı batıne-i ruhaniyeden Ruhani (ruha ait sıfatlar) her bir maküle (çeşitli) olan güzel sıfatlardır

Kezalik hısal-i zahire-i cismaniyeden (cismani,bedene ait sıfatlar) herbir mergübe (rağbet edilen) olan güzel hasletlerdir

Cenab-ı Azze ve Celle hazretlerinin tenbihan buyurdukları;

O hurma ağacı (Tevhid ağacı),meyvesinin Rabbisinin izniyle her vaktinde verir….

Ve

Kezalik bu Tevhid ağacı dahi verir ise de onun yani hurma ağacının güzelliği altı aydır,yani yaz günleridir.

Amma bu Tevhid ağacının hüsnü,her bir lahza..An ! An ! ve nefestedir yani daimidir

Ve

Bu Tevhid Ağacının meyvesi,kalpler ve ruhlar aleminin kuvveti yani azıkı ve rızkıdır

Ve

O hurma ağacının meyvesi,alem-i eşbah yani karalta ve cesetler aleminin rızkıdır

Ve

Bu Tevhid Ağacının meyvesi,maani ve esrar aleminin rızkıdır…

Ve

O hurma ağacının meyvesi,suretler ve eserler aleminin rızkıdır.

Ey Safik !

Bilesin ki;

Eğer sen,iş bu tevhid ağacının kavlüllahi (Allah sözü) ve kavl-i Resulüllahı (Resulüllah sözü) kizbe (yalan) haml etmenin (yüklenmenin) ve adavet (düşmanlık) ve muhalefetin bittiği mahale yani kalb-i mahtum-ı gafiline (gafletle mühürlenmiş kalp) diker ise…..

Ve

Dahi o ağacı,RİYAve NİFAK suyundan sular isen…..

Ve

Dahi KÖTÜ AMELLER ve çirkin işler ile teahüd (anlaşma) ve Elesti birabbiküm! hitabı vaktinde olan ‘Beli EVET ahdini bozarak……

Ve

Emanetullahi zayi etmek ile müraat ve tımar eder isen……

Ve

Dahi zulüm ve nakz-ı ahd (ahdi bozma) etmek suyuyla dolu olan zukurun suyu o ağacın üzerine çıkıncaya kadar dolar ise

Ve

Kendisine batıllar ve hezeyanlar güneşi su yürütür ise..

O zaman. Şeksiz şüphesiz… Bilesin ki…..

O ağacın meyveleri kemale ermeksizin fasit olup dökülür….

Ve

Yaprakları hazan olup düşer…..

Gövdesi kamburlaşır…….

Ve

Kökünün damarları kopar.

Ve

Nihayet üzerine helak edici şiddetli rüzgarlar esip. onu parça parça koparır……

İşte bu hükme;

Ve kadimna ila ma amilu min amelin fecealnahu hebaen mensura (25/23)

Yaptıkları her işi ele alırız,saçılmış zerreler haline getiririz

ayet-i kerimesi işarettir

Ki,mana-yı şerifi,

Kafirlerin hayr suretinde işledikleri sıla-i rahim,it’am-ı fukara ve ikram-ı yetiman gibi amellerini kasıt ile,zerre gibi havaya verip iptal ederiz,zira kabulü a’mal-i saliha imana mütevakkıftır demektir

La İlahe İllallah Demenin Fazileti Ve ÜstünlüğüKaynak = Ahmed b. Muhammed Gazali / El Tecrid Fi Kelimetüt’Tevhid / 137..141