Kaynakça

 • Müellif = Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Eserin Adı = İslam’a Giriş (Gençliğin İslam Bilgisi
 • Yayınevi = Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Derecelendirme = 10 / 8
 • Kategori = İlmihal / Genel Bilgi

Açıklama= Bu kitap ülkemizin ilahiyat alanındaki çağdaş birikimini ve Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerinde edindiği tecrübeyi bütünleştirmeyi amaçlamaktadır.İnanıyoruz ki ülkemiz insanı,bu eserle İslam’ı doğru bilgi ve sağlıklı bakış açısıyla derli toplu bir şekilde öğrenme yolunda yeni bir imkana kavuşmuş olacaktır.amacımız,din konusunda doğru bilgiye dayalı ortak bir anlam alanının oluşmasına katkı sağlamaktır

 • Müellif = Muhammed Gazali
 • Çevirmen = Şahin Güven / Ekrem Demir
 • Eserin Adı = Kur’an’ın Konulu Tefsiri
 • Yayınevi = Düşün Yayıncılık
 • Derecelendirme = 10 / 10
 • Kategori = Kur’an Meal ,Kur’an Tefsir Ve Kur’an Tasavvuf

Açıklama= Bu kitap,bazı yazılarımda örneklerini sunduğum,Kur’an hakkında yepyeni bir çalışmadır.Ben bu çalışmayı sürdürürken kendi eksikliğimi hissettim.Çünkü Kur’an’ın Özelliği,benim gibi aciz birisinin onu sunmasından çok daha büyüktür.Fakat Kur’an’ı daha iyi anlamak ve anlamlarını daha iyi idrak etmek için,kendi kendimi teşvik ettim ve dedim ki ; ‘Benden önce kimsenin kullanmadığı bir yöntem keşfedeyim ve bu yöntemle hayır kapılarından bir kapıyı açayım’

 • Müellif = İbn Kayyım El-Cevziyye
 • Çevirmen = Ali Ataç / Adil Bebek / Ali durusoy / Muhammed Deniz / Muharrem Tan / Mehmet Özşenel / İbrahim Tüfekçi / Harun Ünal
 • Eserin Adı= Medaricu’s Salikın (Kur’ani Tasavvufun Esasları
 • Yayınevi = Düşün Yayıncılık
 • Derecelendirme = 10 / 10
 • Kategori = Kur’an-ı Kerim İncelemeleri , Tefsir Ve Tasavvuf
 • Kategori = Kur’an Meal ,Kur’an Tefsir Ve Kur’an Tasavvuf

Açıklama = İbn Kayyım el-Cevziyye’nin Medaricu’s-Salikin adlı bu eseri,inanç meselelerini inceleyen bir kitaptır.Bu kitapta İbn Kayyım el-Cevziyye,Kur’an’a dayanarak imanın gerçek manalarını ve ibadetin sağlam esaslarını açıklamaktadır.Zaten kitabın konusu da Kur’an ayetleri çevresinde dönüp dolaşır.

 • Müellif = Hamdi Döndüren
 • Eserin Adı = Delilleriyle Aile İlmihali
 • Yayınevi = Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Derecelendirme = 10 / 10
 • Kategori = İlmihal / Genel Bilgi / Nikah / Boşanma

Açıklama= Her toplumun aile yapısı kendi inanç ve kültür değerlerine dayanır.Ferdin aile içi ve dışı örtünme,görüşme , karşı cinslerle olan ilişkileri, nişan,düğün,evlenme , nafaka ve boşanma gibi fiilleri bağlı olduğu dinde temelini bulur.İslam toplumunda da kişinin doğumundan ölümüne kadar içinde yaşadığı ailesine karşı hakları,sorumlulukları , iyi ve kötü günlerde takınacağı tavır,Allah ve Resulü tarafından belirlenmiştir.Mü’min bunu bir ibadet heyecanı içinde yaşar.Bu eser de ; Mü’minin doğumundan ölümüne kadar aile içinde ve dışında karşılaştığı eğitim,terbiye, cinsel sorunlar,evlilik,aile içi hak ve sorumluluklar gibi her fert ve aileyi ilgilendiren güncel meselelere İslam’i açıdan çözümler araştırır

 • Müellif = İbnü’l-Cevzi
 • Çevirmen = Fatih Mehmet Albayrak
 • Eserin Adı = Minhacü’l Kasıdin Ve Müfidü’s-Sadıkin Cilt : 1-2
 • Yayınevi = Tahlil Yayınları
 • Derecelendirme = 10 / 10
 • Kategori = Tasavvuf

Açıklama = Gazali ve İbnü’l-Cevzi,iki bilinen isimdir.Bilhassa gazali ve İhya(u Ulumi’d-Din) isimleri birleştiğinde asırlardan beri mü’min nesiller yetiştirmek için kullanılan bu kaynak akla gelir.İhya,nefis terbiyesi ve ahlak konularında eşsiz denebilecek bir yere sahiptir.İhya’sız bir kitaplık neredeyse düşünülemez..Ne var ki,İhya bir insanın yoğun gayretleriyle ortaya koyduğu çalışma olması hasebiyle iki konuda doğal olarak çok tenkit edilmiştir.Bu iki hususu,İhya’da yer alan zayıf hatta mevzu hadisler ve abartılı menkıbeler olarak tespit edebiliriz.İbnü’l-Cevzi,İhya’nın bu tenkit edilen yönlerini gideren bir özet çalışması yapmış,özetini yaparken de yer yer kendi kanaatlerini çalışmasına koymuş,böylece İbnü’l-Cevzi ve Gazali isimleri bu kitapta birleşmiştir.İki büyük şahsiyetin ortak eseri niteliğinde bir çalışma çıkmıştır ortaya.Maddenin ruhumuzu ezdiği,dünyevileşmekte sakınca görmemeye başladığımız bir zamanda bu çalışmanın bir ‘aile rehberi’ niteliğinde olmasını temenni ediyoruz. (Özetle İhya’u Ulumi2d-Din adlı eseri okuyan birisinin kesinlikle İbnü’l-Cevzi’nin Minhacü’l Kasıdin Ve Müfidü’s-Sadıkin adlı eserini de okuması gerekmektedir ve şiddetle tavsiye edilmektedir.Allah her ikisinden de razı olsun

 

 • Müellif = Abdülvehhab Öztürk
 • Eserin Adı = Açıklamalı Kadın İlmihali
 • Yayınevi = Çelik Yayınevi
 • Derecelendirme = 10 / 10
 • Kategori = İlmihal

Açıklama = İslam tarihinin eski devirlerinden günüme kadar Özel Kadın İlmihalleri yazılmıştır.Bunlardan H 597 (M 1200) yıllarında vefat eden ve ‘Ahkamu’n-Nisa (Kadın İlmihali)’ adında çok kıymetli bir eser yazan Bağdatlı Alim Ebul-Ferece Cema-leddin İbn el-Cevzi bu kitabı yazma lüzumunu şöyle anlatıyor: İnsanları ilme teşvik ediyordum.Çünkü insanlara doğru yolu gösterecek tek rehber odur.Ancak bu hususta kadınları daha muhtaç gördüm.Zira onlar ilim muhitinden uzak oldukları gibi,heva ve heveslerine daha düşkündürler.Çünkü bir kız çocuğu evin iç odasında,kendisine Kur’an telkin edilmeden,hayızdan temizlenmeyi bilmeden,namazın erkanını öğrenmeden ve evlenmeden önce Evlilik Hukukundan haberi olmadan büyür.Çoğu zaman annesinin hayızdan,guslü ,çamaşır gününe tehir ettiğini görür ; hamama peştamalsiz girer ; çünkü yanındakiler ya kızım ya kız kardeşlerimdir der.Kocasının izni olmadan malından alır,kocasına büyü yapar.Kocasının sevgisini kazanmak için yaptığından dolayı da bunların caiz olduğunu iddia eder.Gücü yettiği halde namazı oturarak kılar.Çocuk düşürmek için çeşitli yollara başvurur.Velhasıl kelam şudur ki kitap içerisinde kadınları ilgilendiren her türlü içeriğe ulaşabilirsiniz.Gerek kadınlara özel haller (Adet Kanamazı,Hayız,Nifaz vb) Ve Diğer İlmihal Bilgileri’ne Ulaşabilirsiniz.

 • Müellif = İbn Kesir
 • Çevirmen = Savaş Kocabaş / M. Beşir Eryarsoy
 • Eserin Adı = Tefsiru’l Kur’an’il Azim (İbn Kesir Tefsiri 1-12)
 • Yayınevi = Karınca & Polen Yayınları
 • Derecelendirme = 10 / 10
 • Kategori = Kur’an Meali,Tefsiri Ve Tasavvuf

Açıklama = Kitap 12 Ciltten ibarettir. 1-6 Arası Savaş Kocabaş , 7-12 arası ise M. Beşir Eryarsoy tarafından çevrilmiştir. Eserin içeriği Kur’an-ı Kerim’in tamamını ihtiva etmektedir.Gerek meal ve gerekse tefsir usulü olarak.Kitab ağırlık olarak rivayet tefsiri ağırlıklıdır ancak tasavvufi konulara değinmiştir ki Kur’an-ı Kerim’in tefsiri yine Kur’an-ı Kerimd’dir.Zaten kitabın müellifi İbn Kesir’de aynı şeyi söylemektedir.Kitap baştan sona kadar 1-12 Cilt noktasına kadar okunmuştur ve incelenmiştir.Zaten sitede bir çok yerde İbn Kesir diye arattıracak olursanız eğer ,müellife ait alıntılara ulaşabilirsiniz. Kesinlikle okunması gereken bir kitaptır ve her kitap severin kitaplığında bulunması gerekmektedir kanımca

 • Müellif =Esad Muhammed Said es-Sağirci
 • Çevirmen = Halil Aldemir / Savaş Kocabaş / Soner Duman
 • Eserin Adı = el-Fıkhu’l Hanefiyyu Ve Edilletuhu
 • Yayınevi = Karınca & Polen Yayınları
 • Derecelendirme = 10 / 10
 • Kategori = Fıkıh – İlmihal

Açıklama = Esad Mıuhammed Said Said es-Sağirci’ye ait olan türkçe ismi Delilleriyle Hanefi Fıkhı orjinal ismi el-Fıkhu’l Hanefiyyu Ve Edilletuhu olan bu eser Hanefi Mezhebi’ne ait olan ve uygulanması gereken İbadet ve İlmihal bilgilerinin tamamını kapsamaktadır.Bir görüş gelirtilirken bunu hadis-i şerif ya da ayet ile delillendirmek sureti ile kanıtlamışlardır.Kitap Fıkıh ve İlmihal adına kesinlikle okunması gereken bir kitaptır  ve ibadet ile ilgilenen,dini sorumluluklarının farkında olan herkesin okuması,öğrenmesi ve inceleyerek hıfzetmesi gereken kaliteli bir eserdir. Kitaplığınızda bulundurmanız gerekmektedir.

 • Müellif =İbn’ul-Cevzi
 • Çevirmen = Abdülvehhab Öztürk
 • Eserin Adı = Sıfatu’s-Safce & Allah Dostları Hayatı
 • Yayınevi = Karınca & Polen Yayınları
 • Derecelendirme = 10 / 1 – 10 / 18
 • Kategori = Bilgi – İslam – Tasavvuf

Açıklama= Bu kitabı ortaya koymamda ki maksadım ilmi ile amel edenler,dünyaya kıymet vermeyenler,ahirete rağbet edenler,uyanarak ve iyi azıklar hazırlayarak ahirete istekli olanları zikretmek olduğundan,bende bu hali ile meşhur olanları zikrettim.Sırf ilim ile meşhur olmayanları es geçtim.Kitap hakkında derecelendirme bölümünü boş bıraktım.Çünkü bu kişiye göre farklılık arz edecektir. Sahabenin,Ashabın Hayatını merak edenler ve öğrenmek isteyenler ve bu konuda hayli meraklı olanlar için 10 / 8.Ancak diğer anlamda vereceğim  puan 10 / 2 . Zaten önemli noktaları sitemizde bulabilirsiniz.

 • Müellif =Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Eserin Adı = Kur’an Nüzülünün 1400. Yıl Anısı Kur’an Özel Sayısı
 • Yayınevi = Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
 • Derecelendirme = 10 / 10
 • Kategori = Bilgi – İslam – ilmihal

Açıklama= Kur’an-ı Kerim adına ne merak etmişseniz eğer,bu kitapta Kur’an ile ilgili bütün sorulara cevap bulabilir ve kafanızda bir soru işareti bir şüphe varsa yine aynı şekilde bu kitap sayesinde bu şüpheleri giderebilir ve kafanızdan söküp atabilirsiniz. Her kitap severin Kütüphanesinde bulunması gerekir.

 • Müellif =İbn Kayyım el-Cevziyye
 • Çevirmen = Pehlül Düzenli
 • Eserin Adı = İ’lamü’l Muvakkı’in
 • Yayınevi = Pınar Yayınları
 • Derecelendirme = 10 / 9
 • Kategori = İlmihal-Fıkıh-Tasavvuf

Açıklama= Bu eser toplamda 4 c,ltten ibarettir ancak yayın evi  bu dört cildi 4 cilt halinde (1-2 / 3-4) hazırlamış ve piyasaya sunmuştur.İ’lamü’l Muvakkı’in,Allah’a ve cennete ulaşmanın tek yolu olan Hz Peygamber’e uymanın,onu sevmenin gerekliliği ile başlar.Ardından en şerefli ilim olarak nitelediği techid ilmi ile en yararlı ilim olarak tavsif ettiği fıkıh ilminin Resul-i Ekrem’den alınacağını belirterek devam eder.Kitabın başlangıcından itibaren ele alınan meselelerde öncelikle Kur’an’ın hemen ardından da hadislerin delil olarak zikredilmesi ve bu bağlamda Kur’an ayetleri ve hadislere yaklaşık üç bin beş yüz yerde atıf yapılması da bu yargıyı doğrular.Fıkıh ilmi ve fetva ehlinin kesinlikle okuması ve kitaplığında bulunması gereken kaynak bir eser.