Kuran Yurdu

Kamer Süresi 41-55 Ayetler Diyanet Tefsiri

  Kamer Suresi Tefsiri,Kamer Süresi Kur’an Yolu Diyanet Tefsiri,Kamer Suresi 41,42,43,44,45,46,47,48, 49,50,51,52,53,54,55. Ayetlerin Tefsiri  Kamer Süresi 41. Ayet = Şüphesiz Firavun’un halkına da uyarılar gelmişti.

  Kamer Süresi 42. Ayet =Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar, biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık.

  Kamer Süresi 41 Ve 42. Ayetin Tefsir = Firavun’a bazı deliller, mucizeler gösterilerek yapılan inanç çağrısı ve bunun etrafında gelişen olaylar, tarih boyunca süregelen tevhid mücadelesinin en belirgin ve ibret verici örneklerinden olup Kur’an’da buna sık sık değinilir.

  Kamer Süresi 43. Ayet = Şimdi söyleyin bakalım (ey putperestler), sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi; yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var?

  Kamer Süresi 44. Ayet = Yoksa onlar “Biz yenilmez bir topluluğuz” mu diyorlar?

  Kamer Süresi 45. Ayet = Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar.

  Kamer Süresi 46. Ayet = Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır.

  Kamer Süresi 47. Ayet = Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar, doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır.

  Kamer Süresi 48. Ayet = O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler: “Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu!”

  Kamer Süresi 43-48 Arası Ayetin Tefsir = Vahiy ile bildirilenleri inkar etme tavrını inatla sürdüren toplumlardan örnekler verildikten sonra bu ayetlerde, inkarcılıkda öncekilere benzeyen Kur’an muhataplarına çarpıcı sorular yöneltilmektedir: Siz onlardan daha mı iyisiniz? Sizin sorumluluktan istisna edildiğinize dair ilahi kitaplarda özel bir hüküm veya elinizde bir belge mi var? Ya da çok güçlü ve dayanışma içinde olduğunuzu, dolayısıyla asla yenilmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz?

  Ardından verilen ilahi cevap da şunu ortaya koymaktadır:

  İman esasına değil dünyevi çıkar anlayışına dayalı olan bu birlik ve güç çok sürmeyecektir; onların asıl cezaları ahirette karşılarına çıkacaktır ve oradaki ceza buradakine göre çok daha şiddetlidir.

  45. ayet daha çok Müslümanların Bedir Savaşı’nda kazandıkları zaferle izah edilmiş olmakla beraber, 43 ve 44. ayetlerdeki hitap Hz. Muhammed’in peygamberliğini izleyen bütün dönemlerde yaşayanlara yani Kur’an’ın her devirdeki muhataplarına yöneliktir. Dolayısıyla aynı sonuç, yani inkarcılık temeline dayalı güçlerin, birliklerin bozulmaya mahkum olduğu ve ayrıca bu tür dayanışma grubu mensuplarını ahirette daha ağır bir cezanın beklediği gerçeği bütün dönemler için geçerlidir.

  Elmalılı’nın belirttiği gibi, 44. ayetteki ifadede, zaman ilerledikçe toplumsal örgütlenme imkanlarının ve medeniyet vasıtalarının artacağına, dolayısıyla bu tür şımarık kesimlerin bu imkanlara daha fazla güvenip böbürleneceklerine işaret bulunduğu söylenebilirse, bu durum, doğru inanç ve erdemli yaşayışın, bütün batıl inançları, ahlak bozukluklarını, haksız ve zalim uygulamaları mutlaka yeneceği gerçeğini değiştirmez; sürenin ana tezi de budur.

  Kamer Süresi 49. Ayet = Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.

  Kamer Süresi 50. Ayet = Ve bizim buyruğumuz tektir, göz açıp kapayıncaya kadar olup biter.

  Kamer Süresi 49 Ve 50. Ayetin Tefsir = Her şeyin Allah Teala tarafından bir ölçüye veya takdire göre yaratılmış olması, “her şeyin hikmetin gereklerine uygun biçimde, sağlam, belli bir düzen ve denge içinde” yahut “Allah’ın ezeli ilminde malum ve kayıtlı olan şekle göre” manalarıyla açıklanmıştır

  Bu ifade, devamında yer alan “buyruğunun tek ve göz açıp kapayıncaya kadar olup bitmesi” ifadesiyle birlikte değerlendirilerek burada Cenab-ı Allah’ın iradesini belirleyecek veya etkileyecek hiçbir güç bulunmadığı gibi, O’nun için zaman, mekan vb. faktörlerin söz konusu olmadığına ve kudretine sınır düşünülemeyeceğine vurgu yapıldığı söylenebilir.

  Kamer Süresi 51. Ayet = Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu?

  Kamer Süresi 52. Ayet = Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır.

  Kamer Süresi 53. Ayet = Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır.

  Kamer Süresi 51-53 Arası Ayetin Tefsir = Nice nesiller vadelerini tamamlayıp bu dünyayı terk edip gitmişlerdir;ama bu hayatın sona ermesi yaptıklarının da silinip gittiği, olanların olmamış gibi kabul edileceği anlamına gelmez. Küçük büyük her eylem tek tek kayda geçirilmiştir, belgeler halinde korunmaktadır.

  Ayette somut bir anlatım içinde hatırlatılan bu gerçeğe iman eden bir kimsenin artık bile bile sicilini kirletici bir iş yapması akıl karı değildir; fakat rasyonel düşünme anlamıyla akıl bütün davranışları disipline etmeye yetmemekte, bunun yanında aklı doğru kullanıp sonuçlar çıkardıktan sonra buna uygun davranma iradesini ortaya koymak, bu gerçeklerle ters düşen kişisel istek ve arzulara gem vurmak gerekmektedir.

  17, 22, 32, 40. ayetlerde geçen “Düşünecek yok mu?” tarzındaki ilahi çağrıya, bu defa 51. ayette hemen herkesin kolayca kavrayabileceği bir gerçeğe, daha önce nice nesillerin helak edilmiş olduğuna dikkat çekildikten sonra bir kez daha yer verilmektedir.

  Kamer Süresi 54. Ayet = Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır.

  Kamer Süresi 55. Ayet = Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar.

  Kamer Süresi 54 Ve 55. Ayetin Tefsir = İlk ayetteki neher kelimesine “bol ışık” manası da verilmiştir.Buna göre ayetin meali şöyle olur:

  “Takva sahipleri cennetlerde nur içinde olacaklardır.” 55. ayetin “doğruluğun hakim olduğu bir ortamda” diye çevrilen kısmı “hoşnut olunacak, güzel bir yerde, dost meclisinde; boş sözler konuşulmayan, günah işlenmeyen, hak ve hakikat meclisinde” manalarıyla da açıklanmıştır.Aynı ayetin “gücüne sınır olmayan bir hükümdar” diye çevrilen kısmında geçen “melîk” ve “muktedir” kelimelerinin nekre (belirsiz) olmasında, insan havsalasının Allah Teala’nın hükümranlık ve gücünün mahiyetini kavrayamayacağına işaret bulunduğu yorumu yapılmıştır

  Kamer Süresi 9-40 Arası Ayetlerin Tefsiri  Kaynak = Diyanet İşleri Başkanlığı / Kur’an Yolu / C: 5 / bkz: 190-194

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.