Kalp,Ruh,Akıl Ve Nefis Ne Demektir

  • Kalp kelimesi iki manaya gelir;

Birinci Manası:==))Koza büyüklüğünde bir et parçası olup,insanın sol tarafında,sol memesinin altına yerleştirilmiştir ve karıncık ve kulakçık adlarıyla anılan bölümler vardır.Bunların içi kanla doludur. Ruhun kaynağı ve kabı işte burasıdır.Kalbin maddi olan bu tarafı doktorluğu ilgilendirdiği için bu kısmın üzerinde durmayacağız.Çünkü böyle bir kalb insanlarda olduğu gibi başka canlılarda da bulunur.

İkinci Manası:==))Kalp,Allah’ın latif bir ruhudur.Şöyle ki;O,kalbin maddi tarafıyla ilgisi bulunan,gözle görülemeyen ruhani bir varlıktır.İnsanın özür kalbin bu ruhani tarafıdır

  • RUH NE DEMEKTİR

Birinci Manası:==))Maddi kalbin boşluğunda bulunan ve gözle görülmeyen bir varlıktır.Damarlarımız vasıtastıyla vucudumuzun bütün uzuvlarına gönderilir.Bir odanın köşelerinde gezdirilen lambadaki ışığın bu köşeleri aydınlatması gibi,duymak,görmek,koklamak ve bunlara benzeyen duyularla hayat nuru buradan vucudun başka uzuvlarına yayılır.Çünkü lambayı odanın hangi köşesine getirsen o köşe aydınlanır.Hayat o köşede meydana gelen aydınlığa,ruh ise lambaya benzer.Ruhun yayılması ve batını hareketi,o lambanın odanın köşelerinde dolaştırılmasına benzer.Lamba ele alınıp köşelerde dolaştırıldığı gibi,ruh da vucutta damarlar vasıtasıyla insanın bedeninde öyle dolaşır.

İkinci Manası:==))Ruh insanın görünmeyen,anlayan ve bilen bir parçasıdır.Yüce Allah buyuruyor ki;”(Habibim) sana ruh’u sorarlar.De ki;Ruh,Rabbimin bildiği bir iştir İsra Süresi’85)”.Ruh,insan aklının bütünüyle kavramaktan aciz olduğu bir varlık olduğu için sözü burada noktalıyoruz.

  • NEFİS NE DEMEKTİR

Birinci Manası:==))Nefis,insanda bulunan kızma,öfke ve şehvet kuvvetini ifade eder.Mutasavvuflar;nefis deyince insan da fena sıfatları toplayan bir varlığı anlatmak isterler ve onunla savaşarak nefsi kırmak gerektiğini söylerler. Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki;”Senin en büyük düşmanın,iki koltuğunun arasında bulunan nefsindir”

İkinci Manası:==))Emir ve irade altına alınıp,nefsin şehvete karşı koyabilmesi sayesinde,huzur ve sükune kavuşan nefse “nefs-i mutmaine” denir.Şüphe yok ki insan da bulunan kızma,öfke ve şehvet kuvvetini ifade eden manadaki nefsin Allah’a yönelmesi beklenemez.Çünkü o nefis sürekli olarak kişiyi Cenab-ı Hak’tan uzaklaştırır ve bunun yanın da şeytanın yardımcısı olur.Nefsi vasıflandıran sıfatlardan birisi de levvame’dir.Bu nefis,en geniş manayla,huzura kavuşmayan,fakat şehvetlere karşı kendisini korumaya çalışan nefistir.Buna da “nefs-i levame” denir.Çünkü böyle bir nefis,sahibini Allah’a karşı ibadetlerinde işlediği kusurlardan ötürü daima rahatsız eder.Bir diğer nefis ise nefs-i emmare”dir.Şehevi isteklere karşı direnmeyen,şeytanların ve şehvetin yollarına kolayca giden nefse de “nefs-i emmare” denir.

  • AKIL NE DEMEKTİR

Birinci Manası:==))Akıl insanın kalbinde bulunan ilim sıfatıyla varlığın özünü bilmekten ibarettir.

İkinci Manası:==))İlimleri anlayan manasına gelir.Buna göre,kalbin kendisi olur.Kimi zaman da akıl denilince,bilme işleminin olduğu yer,daha doğrusu bilenin bizzat kendisi söylenmek istenirr.Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde kalbden söz edildiği zaman,kasdolunan mana insanın varlığın özünü anlayıp bildiği manadır.Kimi zaman insanın göğsünde olan kalb söylenir ve kinaye yolu ile bu mana anlatılır

  • Kaynak=İmam-ı Gazali / el-İhya / C:3 / bkz:11…15
Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.