Kalbin Yönetimi

Kalbin YönetimiEy kardeşim!

Kalbini ahiret yolunun yolcusu yap,onu buna teşvik et.Onu,dünya yollarından, kendisini hırs ve rağbete sevk edecek düşüncelerden koru.Onun,arayışını zorlaştıran ve bu sebeple nurunu söndüren şeyle birlikteliğine izin verme.Kalp ile övülmüş olan güzel son arasında bir yol tut.

Nefsini,dünyada iken elinde bulunan şeylerin sonucu ve üzerine bir vazife olan şükrü hakkıyla yerine getirmedeki gevşekliğin ile korkut.Şükretmede ki zaafını bildiğin için elindekini çok gör.Nefsini elinde olanlarla meşgul edecek dünya işini düşünmekten ve onlarla olan sevgisinin artmasından alıkoy!

Dünyada sahip olduklarının fazlalığını nefsine hatırlatırsan,onu elindeki şeyler hakkında korku duyma noktasına getirirsin.Böylece nefis kanaat edip razı olarak,hırs ve arzu ile dünyayı talep etmeyi bırakıp,hırs ve arzu ile ahireti talep etmeye yönelir.Zira nefsin tabiatında tamahkarlık vardır.

Tamahkarlığın Kalbe Tehlikeleri

Hırs ve arzunun kaynağı tamahkarlıktır.Nefislerin tabiatında tamahkarlık vardır.Dünyaya tamah etmede,dünyalıkların artmasını talep eden tamahkarlık araçları kullanılır,ahirete tamah etmede ise,hırs ve arzu ile ahiret amellerinin artmasını talep eden tamahkarlık araçları kullanır.

Hikmet sahibi bir kimseye ‘Tamahkarlığın aracı nedir? Tamahkarlığın felaketlerinin başı nedir? denilmiştir.O ise şöyle cevap vermiştir;

‘Açgözlülük,hırs ve şiddetli arzudur.Bu durumda nefis,tamahkarlığında ne zaman başarı kazanıp baskın çıkarsa araçlarını hazırlar,aletleri toplar ve talebine ulaşmak için elinden geleni yapar’

Nefis,hevasıyla uyum halinde sahibinin hakkından gelirse,onu köleleştirir,şaşırtır ,zillete düşürür, kafasını karıştırır,onu rahatsız eder,paçalarını tutuşturur,namusunu kirletir,kişiliğini yıpratır,dininden saptırır.Kişi alim,anlayışlı,akıllı, zeki,kavrayışlı,edip ,hakim,fakih olsa bile, nefis onu kirletir,ayağa düşürür,rezil eder.Bütün bunların hepsini,o kimse maharetli,alim ve edip iken onun başına getirir. Böylece onu,ilimden sonra cahil,sefil,ahmak ve aptal yapar.

Onu hevasıyla uygunluk içinde bir kase dolusu zehirle sular.Böylece ona kendini beğendirir ve ilmi,aklı,anlayışı,hikmet ve basireti ile sürükler.Onun,bu geçici dünyada hikmet sahibi ve akıllı kimseler yanında hızla rezilleştirir.Onu Allah’ın gözünden ve basiretli mümin kullarının gözlerinden düşürür,pişmanlığını,dünyadan ayrılma zamanına ve kıyametteki mahşere kadar erteletir.

Nefsin Ahiret Talebine Üstünlük Sağlaması

Kul,dünya güzelliklerine tamah etmekten ayrılıp,aklıyla hevasına galip geldiği zaman,onun tamahkarlığı kesinlikle ahiret güzelliklerine yönelir.Çünkü nefsin tabiatında tamahkarlık vardır.

Dünya güzelliklerinden ayrıldığı zaman yaratılanlardan ümidini kesmeye yönelir ve arzusunu, tamahkarlığını ahiret yollarına yöneltir.Böylece nefis,talebi için yoğun bir çaba sarf eder,çalışır, dünyadan sakınır,hevadan uzaklaşır,düşmana muhalefet eder,ilme tabi olur,aklı binek edinir,hakkın yol göstermesi ile uğradığı durumlara karşı sabırlı olur.Böylece hem kurtulur,hem kurtarır

Nefsin Yönetimi Ve Nefsin TerbiyesiKaynak= Muhasibi / Adabü^n-Nüfüs ( Nefsin Terbiyesi ) / bkz:18…20