Kadir Süresinin Tefsiri Ve Meali

Kadir Süresi Açıklamalı Tefsiri1-) Kuşkusuz Biz o Kur’an’ı Kadir Gecesinde indirdik

2-) Kadir gecesi’nin nasıl bir gece olduğunu sen nereden bielceksin?

3-) Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir

4-) Melekler ve Ruh / Cibril o gecede Rab’lerinin izniyle her biri bir iş için iner de inerler

5-) Tan ağarıncaya kadar sırf esenliktir o gece (a)

Kur’an,Müslümanlarca ‘kadir’ yani şeref ve yüksek makam gecesi olarak bilinen belli bir gecede inmeye başlamıştır.Müslümanlar bu geceyi belirlemede ise ihtilaf etmişlerdir.Cumhur (alimlerin geneli),bu gecenin Ramazan’ın son on gecesinde olduğu görüşündedirler.Hilal,doğup hicri sene boyunca farklı yerlerden batınca bu gecenin tek bir vakit olduğunu söylemek zordur.Güzel ayda,gecenin diğer yarısında ya da son çeyreğinde teheccüd için kalkmayı sevenlerin böyle bilmeleri gerekir.

Kuşkusuz Kur’an’ın inişi,sevinç,ibadet ve dua için güzel bir vesiledir.Kur’an,vahyin sonuncusu,nimetin tamamlayıcısı ve risaleti taşıyıp onu bozulmadan koruyan Arap tarihine bir müdahale olan Allah’ın kelamıdır

Bu gecede Allah’ın buyruğu ile açıklanan bol hayır inmektedir..

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır (Kadir’2-3).(b)

Bu sûre-i celîle “Abese” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Beş âyet-i kerîmeyi içermektedir. Kadir gecesinin fâziletini ve Kur’an-ı Kerim‘in bu gecede inmeye başladığını bildirdiği için kendisine böyle “Kadir sûresi” ve “inna Enzelna” sûresi adı verilmiştir. Bundan evvelki “Alâk” sûresinde Resûl-i Ekrem, okumakla emrolunmuştu, bu Kadir sûresinde de asıl okunacak olan Kur’an-ı Kerîm’in nasıl bir mübârek gecede indirilmiş olduğu bildirildiği için bu iki sûre arasında güzel bir münâsebet vardır.

1. Bu mübârek sûre, Kur’an-ı Kerim’in Allah tarafından indirilmiş olduğu pek yüce bir gecenin şeref ve şanını bildiriyor. O feyiz dolu gecede bir takım semâvî zâtların birer vazife ile yer yüzüne şeref vereceklerini ve o gecenin sabaha kadar bir selâmet ve emniyet mahiyetinde bulunacağını şöylece beyan buyuruyor. (Muhakkak ki, biz) yâni: Yüce zatım, kudret ve azametimle (onu) o Hakikatleri beyan eden Kur’an-ı (Kadir gecesinde) öyle şeref ve şanı pek yüksek olan bir zamanda (indirdik.) yâni: Onu levh-i mahfuzdan dünya semâsına birden inzâl ettik, sonra da onun âyetleri yirmi üç sene içinde Cibrîl-i Emîn vasıtasiyle Son Peygamber Hz. Muhammed’e parça parça bir şekilde indirilerek teblîğ edilmiştir. Kadir gecesi, Ramazan-ı Şerifin gecelerinden biridir. Çünkü: Kur’an-ı Kerim’in Ramazan-ı Şerifte inmeye başlamış olduğunu Bakara sûresindeki: ﴿ Ramazan ayı, Kur’an’ın indirildiği aydır. (Bakara 2/185) âyet-i kerîmesi açıkça gösteriyor. Bu Kadir gecesi sûresi de Kur’an-ı Kerim’in Kadir gecesinde indirilmiş olduğunu bildiriyor. Binaenaleyh bu gecenin Ramazan’a mahsus olduğu ortaya çıkmaktadır. Şu kadar var ki: Bu gecenin Ramazan-ı Şerif ayının hangi gecesine ait olduğundan ihtilâf vardır. Meşhur olan ve ekseriyetçe kabul edilen, bu Kadir gecesi, Ramazan-ı Şerifin yirmi yedinci gününün gecesidir.

Bu mübârek gecenin kat’î sûrette tâyin buyurulmamış olması, bir nice hikmetlere dayalıdır.

Kısacası: Müslümanların Ramazan-ı Şerifte daha ziyade ibâdet ve itaatte bulunmaları, onun herhangi bir gecesinin Kadir gecesi olması ihtimâlini dikkate alarak, her gecesinde fazlaca ruhani bir zevk ile zikre ve düşünmeye devam etmeleri içindir.

2. Ey Peygamber!. (Kadir gecesinin ne olduğunu) nasıl büyük bir şeref ve fâzilete, bir yüksek mertebeye, mânevî bir büyüklüğe sâhip bulunduğunu (sana ne şey bildirdi?.) o öyle mübârek bir vakittir ki, onun değerinin yüceliğini, Allâh-ü Teâlâ’dan başkası bilip kuşatamaz. İnsanlar, o pek feyizli gecenin pek büyük kıymeti, kutsiyetini, ancak Cenab-ı Hakkın bildirmesi sayesinde anlayabilirler.

3. (Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.) O, öyle seçkin, nûrlu bir mübârek gecedir, Kur’an-ı Kerim, o kutsal geceden itibaren yeryüzünü aydınlatmaya başlamıştır. Ve İslâm dinini, dinlerin sonuncusu olarak kurulmaya başlamış, insanlığın ufukları, mânevî nûrlar içinde kalmıştır.

Kadir gecesinin böyle bin aydan hayırlı olması, şu bakımdan da müslümanlar hakkında hususi bir lütuftur ki: Bu ümmetin ömürleri eski ümmetlerin ömürlerine kıyasla kısa bulunmaktadır. Fakat bunlara verilen böyle pek feyizli bir gece, bin aydan hayırlı olunca bu ümmetin ömrü mânen uzatılmış demektir. Çünkü, böyle bir gecede yapacakları ibâdet ve itaat, bin gecede yapılmış gibi sayılarak o derece çok sevaba vesîle olacaktır.

4. O gecenin ne kadar ehemmiyet ve azamete sâhip olduğunu düşününüz ki: (Onda) O Kadir gecesinde (melekler ve ruh) Cibrîl-i Emîn (Rabbi’lerinin izni ile her bir emrden) Allâh-ü Teâlâ’nın o seneye ait takdîr ve kazası ne ise onlar hakkındaki vazifelerinden dolayı yeryüzüne (iniverir) o vazifelerini yerine getirirler.

Yâhut Kâbe-i Muazzam’a gibi, Ravza-i Mutahhara gibi yüce makamları ziyarette bulunurlar. Müminlerle karşılaşarak onlara selâm verirler, haklarında iyilik sever olarak selâmetlerine dua ediverirler. .

5. O mübârek Kadir gecesi (Tan yeri ağarıncaya değin) sabah vaktine, gündüz olup güneşin doğmaya yaklaştığı zamana kadar (bir selâmettir.) bir güven ve emniyettir. Bütün o gece bir hayır ve bereketten ibarettir. Çünkü, asıl hakikat güneşi, insanlık âlemini mânevî, ruhanî ışıklar içinde bırakan Kur’an-ı Kerim, o geceden itibaren doğmaya başlamıştır. Kabiliyetini, temiz yaratılışını muhafaza etmekte olanlar, o sâyede aydınlanarak cehâletin karanlığından kurtulmaktadırlar. Artık o mübârek gecenin yüce değerini Cenab-ı Hak’tan başka kim tamamıyla takdîr edebilir?. Kerîm, Rahîm Mâbudumuz, o gibi mukaddes vakitlerin feyizlerinden İslâm âlemini dâima faydalandırsın. Hz. Peygamber hürmetine âmin. (c)a-) M. Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C:1 / bkz:195

b-) Muhammed Gazali / Kur’an’ın Konulu Tefsiri / bkz:875

c-) Turan Yazılım / Mürşit 5 / Kur’an / Tefsir / Bilmen

Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.