Kadınlara Has Bazı Durumlar

Kadınlara Has Meseleler.Sadece Kadınların Anlayabileceği Ve Hissedebileceği Konular Ve HallerKadınlara ait bazı özel hal ve sıfatlar konusundaki meşhur hadis-i şerifi bazıları yanlış değerlendirmiş ve murada aykırı yorumlamıştır. Bu hadis şudur:

Hz. Peygamber (s.a.v), bir bayram günü namaz kılınan yerde kadınların yanına geldi ve onlara hitaben,

”Ey kadınlar topluluğu, çokça sadaka verin ve fazlaca istiğfar edin; bana cehennem ehlinin çoğunluğunun kadınlar olduğu gösterildi” buyurdu. Kadınlar,

”Niçin cehennemliklerin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor ey Allah’ın Resûlü?” diye sordular, Allah Resûlü,

”Çünkü sizler çokça lânet okursunuz, kocanıza nankörlük yaparsınız bu yüzden. Bir de aklı ve dini noksan olduğu halde, dirayetli bir erkeği sizin gibi mağlup eden kimse görmedim” buyurdu.

Kadınlar, ”Bizim aklımızın ve dinimizin noksan oluşu nasıl oluyor?” diye sorduklarında, Peygamber Efendimiz (s.a.v),

”Bir kadının şahâdeti erkeğin şahâdetinin yarısı kabul edilmiyor mu?” diye sordu; kadınlar,

”Evet öyledir?” dediler. Resûlullah Efendimiz (s.a.v),

”İşte bu, onların aklının (erkeğe göre) noksan oluşundandır. Bir de kadınlar hayız olunca namazı ve orucu terk ederler değil mi?” diye sordu; kadınlar,

”Evet öyledir” dediler. Resûlullah Efendimiz (s.a.v),

”İşte bu da onların dindeki noksanlığıdır” buyurdu (1).

Bu hadiste, orada bulunan müslüman kadınların çoğunluğunun değil, genel olarak kadın cinsinin çoğunluğunun cehennemi dolduracağı bildirilmiştir.

Hadis kadınların erkekle kadın arasındaki fazileti değil, kadının yaratılışındaki huyları, vücut yapısını, nefislerindeki bazı gizli hastalıkları ve kadınların erkekler üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır.

Resûlullah Efendimiz (s.a.v) kadınları yaratılışları gereği sahip oldukları noksanlıklarından dolayı kınamak için değil, bu halleri ile erkekleri nasıl mağlup ettiklerine hayretini ifade için böyle buyurmuştur.

Bu hadis, bir yönden kadınların, diğer yönden erkeklerin noksanlığına ve zayıf yönüne dikkat çekmektedir. Kadınlar dilleri, erkekler ise kadına olan meyilleri yüzünden tehlikeye düşmektedir.

Kadınlara ve erkeklere tehlikeden kurtulmaları için sadaka vermeleri ve bolca istiğfar etmeleri tavsiye edilmiştir. Sadaka ve istiğfar, sahibini cehennem ateşinden koruyan en güzel vesilelerdir.

Hz. Peygamber (s.a.v), ümmetine şefkat ve merhametinden dolayı onları uyarmaktadır (2).

Burada muhatap kadınlar olduğu için, daha çok onların zarar ettiği yönlerine dikkat çekmiş, bir kadın ismi vermeden ”kadınlar” diye hitap ederek herkesi uyarmış, özellikle bu sıfatları taşıyan kadınları sakındırmıştır.

Kadın, hayız günlerinde namaz kılamadığı ve oruç tutamadığı için günahkâr değildir. Hayız halinde de kadın ve erkeği ilgilendiren birçok dinî hüküm vardır. Onlara dikkat eden bir kadın ve erkek pek çok sevap alacaktır.

Yüce Allah’ın yaratmasında kusur ve noksanlık yoktur. Yaratılan her şeyde bir çeşit güzel hal, hikmet ve hayır vardır. İnsan bilemese de böyledir. Kadınların hayız hali de böyledir. O ilâhî bir imtihandır, edebini koruyan için değişik bir ibadettir, kadın için hayırlı bir durumdur. Hayız hali pislik değil, pis kanın temizliğidir. Ancak bu temizlik olurken bazı sıkıntıları vardır.

Kadın bunlara sabrederek sevap kazanır.

Kadının akıl yönünden farklı yaratılması, bazı durumlarda tek başına şahitliğinin yeterli olmaması, onu sorumlu etmez. Bu durum onun yapısına göre nasıl davranılacağını gösterir. Kadından istenen iş, aklına akıl katması değil, verilen aklını kullanarak kulluk yapmasıdır. Herkes gücü kadar sorumludur.

Erkek-kadın herkesin akıl ve ibadet yönünden bir çeşit kusuru vardır; onun için bütün ibadetlerden sonra bize istiğfar etmemiz emredilmiştir.

Kusur, kulun yaptığı işlerde olur. Bu işler de insanın iradeli ve bilerek yaptığı işlerdir. Meselâ, boyu kısalık insanlara göre kusur gözükse de Allah katında kusur değildir. Kadının boyunun kısa olması, kendi işi değildir. Bundan dolayı bir günah kazanmaz. Kimse onu ayıplayıp ”niçin boyun kısa” diye kızamaz. Fakat yalan söyleyen bir kadın ve erkek kusur işleşmiştir, kusurunu bilip tövbe etmelidir. Etmezse kınanır, ayıplanır ve azap görür.

Nice kadınlar vardır ki, bazı konularda erkeklere akıl verir, onun âciz kaldığı işleri rahatça çözüverir. Nice erkekler vardır, aklı kıt, bünyesi zayıf, korkak ve dengesizdir. Onun yardıma ve himayeye ihtiyacı vardır. İnsan edepte noksan olmasın yeter.

Ortaçağda Kadının YeriKaynak= Turan Yazılım – Mürşit 5 – İlmihal – Kadın Ve Aile İlmihali

1-Buhârî, Hayız, 6; Müslim, İmân, 132; Îdeyn, 4; Tirmizî, Zekât, 12; İmân, 6; Nesâî, Zekât, 82; İbn Mâce, Fiten, 19, Ahmed, Müsned, 3/276.

2-Hadis hakkındaki değerlendirmeler için bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 1/540-541.

Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.