Kadınlara Ait Özel Durumlar

Kadınlara Özel HallerHayız Nedir ?

Ergenlik çağına ulaşmış bir kadının rahminden belli günler içinde gelen kana ”hayız kanı” denir. Bu kan normalde ayda bir geldiği için ona ”aybaşı hali” ve her ay belirli ve yerleşik günlerde tekrarladığı için ”âdet görme” de denir.

Aybaşı demek, kadın her ayın başında kan görecek mânasında değildir. Kadın ayın başında olduğu gibi ortasında ve sonunda da hayız kanı görebilir. Aybaşı, bir temizlik süresinden sonra yeni hayız halinin başladığı dönem demektir. Bu dönem bazı kadınlar için her ay yaşanır; bazı kadınlar için de birkaç ay arayla meydana gelir. Hatta senelerce hayız kanı görmeden temiz kalan kadınlar da olabilir.

Hayzın Başlama ve Bitiş Süresi Ne Kadardır

Hayzın başlama dönemi dokuz-on beş yaşları arasında olur. Memleketimizde umumiyetle on iki-on dört yaşlarında başlar. Hayız hali en çok elli beş yaşına kadar devam eder. Genellikle kırk beş-elli yaşlarında sona erer.

Aybaşı kanamaları, normal olarak her ay üç ile on gün içinde gözükür. Genelde beş veya yedi gün olur; bu sabit bir sayı değildir.
Kadının iki hayız arasındaki temizlik süresi en az on beş gündür, fakat en çoğu için bir süre yoktur. Bir kadın aylarca hatta yıllarca hiç hayız görmeden temiz kalabilir. Gebelik esnasında hayız kanı kesilir. Kan gelirse özür kanı kabul edilir.

Hayız Hali Bir Hastalık mıdır

Hayız için pislik veya hastalık demek doğru değildir. Bu dönemdeki kadını da pis veya hasta görmek yanlıştır. Yüce Allah hayız için sadece, ”O bir eziyetli dönemdir (1)” buyurarak, bu dönemin kadın için biraz sıkıntılı ve biraz da eziyetli olduğunu haber vermiştir.
Bu âyet kadınların muhatabı ve sorumlusu olan aileye ve özellikle kocalara bir uyarıda bulunmaktadır. Bu eziyetli dönemde onlara yardımcı olunması ve sıkıntılarının paylaşılması istenmektedir.

Bunun için hayız halinde cimâ yasaklanmıştır; fakat cimânın haricinde her türlü ilgi, sevgi, yakınlık, aynı yatağı paylaşma, beraber yeme içme aynen devam etmektedir.

Hayzın En Az Süresi Ne Kadardır 

Hayız akıntısı müddetinin en azı -geceleriyle beraber- üç gün, yani tam 72 saat; en çoğu da on gün, yani 240 saattir. Kanama üç günden az olduğu takdirde aybaşı sayılmaz, özür kanı sayılır. On günden çok olması halinde ise, on güne kadar olanı hayız sayılır, gerisi özür kanıdır. İleride özür kanı hakkında bilgi verilecektir.

Şâfiî mezhebine göre, hayzın en az süresi bir gün bir gece, en çoğu on beş gündür (2).

Hayız müddeti içinde akıntı, mutlaka sürekli olarak akmaz; umumiyetle kesintili olur. Bu durumda kan gelmeyen günler de hayız halinden sayılır. Meselâ bir kadın, pazartesi günü tam öğle vakti bir saat kadar kan görüp kesilse, üçüncü gün olan perşembe günü öğle vaktinde bir saat kan akıntısı olsa, bu üç günlük zamanın hepsi hayız halidir. Çünkü en az üç gün (yetmiş iki saat) dolmuştur. Başında ve sonunda kan görülmekle bu sabit olur.

Fakat, Hanefî mezhebine göre bu durumda sonuncu akıntı, daha tam üç günlük zaman dolmadan sona erse ve sonra da on beş günlük (ara temizlik) süresi içinde hiç kan gelmese, o akıntı günleri hayız halinden sayılmaz. Çünkü hayzın en az müddeti olan üç gün yani yetmiş iki saat dolmamıştır. Bu arada kılınamayan namazların kazâsı gerekir.

Özür kanı gören kadın üç günden az kan görür ve peşinden en az on beş gün temiz kalır.

Bir kadının gördüğü kan üç günden önce kesilir fakat birkaç gün sonra yine gelmeye devam ederse bu, hayız kanıdır(3).

Adet Kanı KanamasıKaynak= Turan Yazılım – Mürşit 5 – İlmihal – Kadın Ve Aile İlmihali

1-Bakara 2/222. ;2-Şirbînî, Mugni’l-Muhtâc, 1/171. ; 3-Dâmâd, Mecmau’l-Enhur, 1/79 (Beyrut 1998).