Kadının Erkeğe,Erkeğin Kadına Benzemesi

Bilindiği gibi kadın ve erkek bedeni yaratılışları itibariyle birbirlerinden farklıdırlar. Bu münasebetle giyiniş şekilleri de farklıdır. Kadın olsun erkek olsun kendilerine helâl kılınan giyim şeklini benimsemeli ve onları giymelidir. Uzuvlarda veya giyimde şekli bozmak, konuşurken veya yürürken karşı cinsten olanı taklide yeltenmek, yani erkeğin kadına kadının da erkeğe benzemeye çalışması, dinimizde yasaklanmıştır. Bu ahlâksızlık ve şahsiyetsizliktir.

İbn Abbas rivâyet ediyor ki:

 • «Resûlullah, kadınlara benzeyen erkekler ile erkeklere benzeyen kadınlara beddua etmiştir.»

Başka bir rivâyette:

 • «Resûlullah, kendilerini erkeklere benzeten kadınlarla, kadınlara benzeten erkeklere lânet etti.(1) »

Ebu Hureyre rivâyet ediyor ki:

 • «Resûlullah, kadın elbisesi giyen erkekler ile, erkek elbisesi giyen kadınlara lânet etti.(2)»

Peygamber (S.A.V.) buyuruyor ki:

 • « Derilerini mavi renkle süsleyen ve süsletenlere, yüzündeki tüyleri yolanlara, kaşlarını alanlara (süs için) dişlerini seyrekleştirenlere, Allah’ın yarattığı şekli bozan kadınlara Allah lânet etsin.(3)»

Bu hadisi rivâyet eden İbn Mes’ud’u, bu hususla ilgili olarak bir kadın kınayınca İbn Mes’ud şunları söyledi:

 • «Resulullah’ın lanet ettiği bir kimseye ben niçin lânet etmeyeyim? Bu husus Kur’anda zikredilmiştir. Allah buyuruyor ki: «Resûl, size ne getirdiyse onu alın, sizi neden nehyetti ise ondan da sakının.»

Peygamberimiz (S.A.S) buyuruyor ki:

 • «Hepiniz çobansınız ve çobanlığınızdan sorumlusunuz!…(4)»

İbni Hacer eI-Haytemi diyor ki:

«Hadislerden kadınların erkeklere, erkeklerin de kadınlara benzemelerinin büyük günâh olduğu ve ilâhi azabın çok şiddetli olduğu anlaşılıyor. Bizim bazı imamlarımız bu benzeşmeleri açıkça haram olarak kabul etmektedirler. İmam Nebevî bunlardan biridir.

2. Grup ise mekruh olarak kabul etmektedir ki, bunlar arasında İmam-ı Rafiî’de vardır. Bana göre de haramdır. Daha sonra yaptığımız bazı araştırmalarda gördüm ki, kelâm âlimlerinin bir çoğu da kadının erkeğe, erkeğin kadına benzemesini büyük günâhlardan sayıyorlar.

Tabari, giyim ve süslenme bakımından erkeklerin kadınlara kadınların da erkeklere benzemelerinin caiz olmadığını kadın elbiselerini erkeklerin asla giyemeyeceklerini ifâde ediyor.

Ebu Cemre oğlu Şeyh Muhammed ise böyle bir benzeşmenin haram olduğunu söylüyor. Bu çeşit benzeyişlerin haram oluşu sadece giyim ve süslenme hususundadır yoksa hayır konusunda benzeşmek haram değildir. Bu yasaklamanın çeşitli hikmet ve sebepleri vardır. Zira kadın ve erkek yaradılış itibarıyla birbirlerinden ayrı olduklarından giyimlerinde ayrı ve değişik olması gerekir.

Peygamberimiz (S.A.S) buyuruyor ki:

«Allah’ın lâneti Allah’ın yarattığı şekli değiştirenlerin üzerine olsun.»

Bu açıklamalardan kadınların erkeklere, erkeklerin de kadınlara kıyafet yönünden benzemelerinin asla câiz olmadığı anlaşılıyor.

Maalesef birçok kadınlarımız İslâmın emri olan örtünün yerine İslâmla asla bağdaşmayan ceket, pantolon gibi kıyafetlere bürünerek Allah’a karşı isyankâr oldukları gibi Resûlullah’ın lânetine müstehak oluyorlar. Manen böyle bir zarara uğramamaları için kıyafetlerini İslâma ve kadına yakışır şekilde düzenlemelidirler.

İbn Abbas rivâyet ediyor ki:

 • «Resûlullah. kadınlar gibi giyinen ve kırıtan erkeklerle, erkekler gibi giyinen kadınlara lânet etti. (Ve sözlerine devamla) «Onları evinizden kovun çünkü, Resûlullah filâncayı, Hz. Ömer falanı kovdular.»

Peygamberimiz (S.A.S) buyuruyor ki:

Üç sınıf kimse vardır ki onlar cennete giremezler ve kıyamet gününde Allah onların yüzüne bakmaz.

 1. Anne babasına karşı çıkanlar.
 2. Kendini erkeklere benzeten kadınlar.
 3. Deyyuslar yani âilesini ve yakınlarını kıskanmayanlar.»

Hz. Aişe’ye sordular ki:

 • Kadın erkeklerin giydiği ayakkabıyı giyebilir mi?

Hz. Aişe şöyle cevap verdi:

 • Resûlullah, kadınlardan erkeklere benzeyenlere lânet etti.

Abdullah b. Ömer rivâyet ediyor ki:

 • Saçlarını acaib şekilde takan veya taktıran, ciltlerine iğne ile dövme yaptıran ve (süslenmek gayesiyle) ciltlerine boyalar süren kadınlara Resûlullah lânet etti.»

İmam Ahmed’e sordular ki:

– Bir cariyesine beyaz hırka giydiren bir adam bunun câiz olup olmadığını soruyor. Ne dersiniz? İmam Ahmed dedi ki:

– Cariyeye erkek elbisesi giydirmeyin, erkeklere benzemesin.

İmam Ahmed’e sordular ki:

 • Kadın kıl ayakkabı giyebilir mi? İmam Ahmed şu cevabı verdi:
 •  Hayır, sadece abdest için mest giyebilir. Sordular ki:
 • Peki güzellik için olursa? İmam Ahmed dedi ki:
 • Hayır. Sordular ki:
 • Kıldan olan câiz olur mu? İmam Ahmed:
 • Hayır, diye cevap verdi.

Erkek kıyafetine giren, dar omuzla elbiseler giyen kadın erkeklere benzeyeceğinden Allah’ın azabına müstahak olur. Bu sebepledir ki, kadının erkeğe erkeğin de kadına benzemesi büyük günâhlardandır. Erkek eğer karısının bu şekildeki giyinişine göz yumar, izin verir veya onun bu şekilde giyinişine mani olmazsa da o da Allah’ın gazabına hak kazanır. Zira kadını doğru yola sokmak ve ona Allah’ın emirlerini tatbik ettirmek görevi erkeğe aittir.

Ulu Allah buyuruyor ki:

 • «Ey iman edenler kendinizi ve âilenizi (çoluk çocuğunuzu), yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun.»


Kaynak= Turan Yazılım – Mürşit 5 – İlmihal – Evlilik Hayatı Ve Mahremiyetleri