Kadının Çocuk Doğurmak İstememesi Doğrumu

Yüce Allah:”Müşrik kadınlar iman etmedikçe onlarla evlenmeyin! Mümin bir cariye, çok hoşunuza giden müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Mümin kadınları da, onlar iman etmedikçe, müşriklere nikâhlamayınız! Mümin bir köle hoşunuza giden bir müşrikten daha hayırlıdır. Müşrikler sizi cehenneme dâvet ederler. Allah ise sizi Kendi izniyle, cennete ve mağfirete dâvet eder ve üzerinde düşünüp gerekli dersi alsınlar diye âyetlerini insanlara açıklar (1)” buyurmaktadır ve yüce Allah

“Eşleriniz sizin nesil yetiştiren tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz şekilde varın! Kendiniz için ilerisini düşünerek hazırlık yapın! (2)” şeklinde buyurmuş ve İslam alimleri ileriye dönük hazırlık yapın buyruğunda ki kasdın çocuk olduğunu belirtmişlerdir.

Nitekim yüce Allah,neslin devamı için kadını yaratmış,o kadında bir üreme organı,o organdan birleşme sonucunda çocuğun meydana gelmesi için bir yol ve o yolun sonundada oluşacak olan çocuğun dünyaya gelinceğe kadar hayatını devam ettireceği bir şekilde kadının rahmini eşsiz sanatıyla donatmış ve korunaklı kılmıştır.Nitekim çocuğun üremesi için gerekli olan özellik kadında bulunmaktadır.Nitekim yüce Allah “O’dur ki annelerinizin rahimlerinde size dilediği şekli verir. O’ndan başka ilah yoktur. azîzdir, hakîmdir. (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir) (3)”.Ancak kadın eğer fiziğim bozulacak,güzelliğim gidecek vb vesvese ve kuruntularla eğer çocuk doğurmaktan kaçarsa,çocuk doğurmaktan uzak durursa ve birde doğum kontrol hapı vs vs kullanacak olursa eğer bu kadının işlemiş olduğu günah Allah katında çok büyüktür.

Bu fıtratı görevden kaçınan kadınları “İnsanlar içinde dünya hayatına en hırslı olanların onlar olduğunu görürsün. Hatta bu hırsta müşriklerden bile daha ileridirler. Onlardan her biri bin yıl yaşamak ister. Fakat uzun ömür onu cezadan uzaklaştıracak değildir. Allah, onların bütün yaptıklarını görür (4)”.Nitekim Allah’ın yaratmış olduğu bir fıtratı kabul etmediği gibi,Allah Resulü (s.a.v) buyruğu üzere: ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ hadis-i şerifine istinaden cennet kapılarını kendi eliyle teker teker kapatıp,yine aynı şekilde cehennem kapılarını kendi elleriyle açarak,kendi kendini heba ve heder ediyor.

Oysa yüce Allah “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde, insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin süzülüşünde, Allah’ın gökten indirip kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda, Ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda, rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında, gökle yer arasında emre hazır bulutların duruşunda, Elbette aklını çalıştıran kimseler için Allah’ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır (5)” buyurmaktadır.

İşte “O öyle bir Kerem sahibi yaratıcıdır ki yeryüzünde her ne var ise hepsini sizin için yarattı, sonra da semaya yönelip onları yedi gök olarak düzenledi, o her şeyi hakkıyla bilicidir (7)” buyurmasına rağmen,sen sana yüklenen bir fıtratı görevden ve sorumlulukdan kaçıyorsun yada kaçmak istiyorsun.Bu yüzdendir ki yüce Allah:”İşte onlar âhiretlerini verip, karşılığında dünya hayatını satın almışlardır. Onun için, bunların cezası asla hafifletilmez, kendilerine yardım da edilmez (8)” buyurmaktadır; Oysa kadının doğumu kadın için bir nevi vücudunu yenilemedir ama siz bundan kaçıyorsunuz yada en kolay olan sezeryana başvuruyorsunuz.Oysa “Bilmiyorlar mı ki Allah Teâlâ şüphesiz onların sakladıklarını da, açığa vurduklarını da bilir (9)” buyurmaktadır.Sizin hangi amaçla,hangi niyetle neyi, niçin yaptığınızı en iyi Allah bilir.

Nitekim yüce Allah “Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. Ey insanlar! Siz içinizdeki şeyleri açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker. Sonra dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır. Doğrusu Allah her şeye kadirdir (10)” şeklinde buyurmaktadır ve kullarını ikaz etmektedir. Nitekim “Hak ve gerçek olan, Rabbinden gelendir,Bunda hiç tereddüdün olmasın (11)”.

Geçmiş bölümlerde kişinin eşiyle münasebet kurarken yapması gereken davranışlardan biriside Abdest alması ve eşiyle münasebet kurmadan önce iki rekat istihare namazı kılınmasını önermiştik.Hatırlayacak olursak eğer İstihare:Herhangi birşeyi arzu eden ve isteyen kişinin,yapmasınınmı yoksa yapmamasının mı hayırlı olduğunu hissetmek maksadıyla ve hayırlı olanı isteme konusunda iki rekat namaz kılarak Allah’a dua etmesi,Allah’a münacaatta bulunması.İşte bu yüzdendir ki;siz kuracağınız ilişkiden dolayı;çocuğun olması mı hayırlı yoksa olmaması mı hayırlı tabi ki onu ancak Allah bilir.

Ancak biz insanlar ve Allah’ın kulları olarak yapmamız gereken görev ve sorumlulukların bilincinde olmalıyız ve mükellef tutulduğumuz sorumlulukları gerçekleştirmeliyiz. Nitekim yüce Allah “Ey insanlar! Sizi ve sizden evvelkileri yaratmış olan Rabbinize ibâdet ediniz ki sakınmış olasınız (12)” buyurmaktadır.(1-Bakara Süresi’221);(2-Bakara Süresi’223);(3-Al’i İmran Süresi’6);(4-Bakara Süresi’96);(5-Bakara Süresi’164);(7-Bakara Süresi’29);(8-Bakara Süresi’86);(9-Bakara Süresi’77);(10-Bakara Süresi’284);(11-Bakara Süresi’147);(12-Bakara Süresi’21)