Kadının Cinsel İlişkiden Kaçması

a-) KADIN KOCASININ CİNSÎ MÜNASEBET İSTEĞİNE UYMALIDIR = Malumdur ki, kadın kocasının bütün emirlerine itaat etmekle mükelleftir (Helal ve şer-i hükümlere uygun olduğu sürece). Diğer hususlarda olduğu gibi cinsî münasebet hususunda da kocasını anlayışla, karşılamalı ve önemli bir özrü dışında kocasının her davetine icabet etmelidir. Kocasının isteklerini yerine getirmeli ve yatağından kaçma cihetine gitmemelidir. Zira kadınların bu husustaki görevleri çok önemlidir,

Peygamberimiz (S.A.S) buyuruyor ki:

  • “Kadın ocak başında bile olsa kocasının davetine icabet etmelidir.»

Resûlullah bu hususta ihmalkâr davranan kadınlar hakkında şöyle buyuruyor:

  • «Bir kimse karısını yatağına dâvet etse ve kadın da meşru bir mazereti olmadığı halde yatağına gitmez ve kocası da ona dargın olarak sabahlarsa, melekler o kadına sabaha kadar lânet ederler.»

Başka bir rivayette:

  • «Kadın kocasının yatağına gidene kadar şeklinde gelmiştir. Buhari, c: 6, s; 150»

Peygamberimiz (S.A.S) buyuruyor ki:

  • «Nefsin kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, bir adam karısını yatağına dâvet eder de kadın bu davete uymazsa bütün semalara emreden Allah, kocası razı olana kadar o kadına dargın olur. »

Resûlullah bu hadisleriyle zevciyet hukuku hususunda kadınların vazifelerinin ne kadar önemli olduğunu bildiriyor ve bu vazifeyi ifa etmeyenlerin cezalarının ne derece ağır olduğunu ifade ediyor.

Kocasını seven müşfik bir kadın kocasını memnun etmenin yollarını bulur. Evliliğin en güzel ve sevimli yanı kadının kocasının nelere ihtiyaç duyduğunu hissedip O’nu memnun edecek yolları aramasıdır. Kocasını haramdan korumak isteyen kadın onun cinsî ihtiyaçları hususunda faal olmalıdır. Aşk oyunlarına dalmak suretiyle kocasına sevginin en üstününü sunmalı O’nu tatmin etmesini bilmeli.

b-)KADININ CİNSEL İLİŞKİDEN KAÇMASI

Erkek,hanımını birleşme için çağırırda kadın gelmezse,o kadın Allah’a karşı gelmiş olur.Bundan doğacak bir günah olursa o kadının üzerine olur

Hz Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştuır;Hangi kadın olursa olsun,kocasının kendisinden istediği şeyi yerine getirmezse,o kadına iki kırat günah vardır.Yine hangi erkek de,hanımının kendisinden istediğini yerine getirmezse onada kırat günah vardır. (Kırat=Mecazi olarak kullanılan bir günah ağırlık ölçüsüdür)

Yine bir hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:Bir kişi hanımını bir ihtiyacı için çağırdığı zaman kadın bir tandır üzerinde olsa bile,kocasının istediğine gitsin.

Hakim b. Muaviye el-Kuşeyri,babasından rivayet etmiş,o da şöyle demiş;

Ben Resulüllah’a (s.a.v);

Ya REsulüllah,kadınların bizim üzerimizdeki hakları nelerdir? diye sordum.

Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurdu;

Yediğinde ona yedirmen,giydiğin zaman onu da giydirmendir.Yüzüne vurmaman,kötü olmaman -yüzünü çirkinleştirmemen,evinden dışarı kovmamandır.(Küsersen evinde küseceksin)

Kadın kocasına karşı gelme de ısrar ederde,istediğini yerine getirmekten kaçınırsa ya da geldiği zaman isteksizce gelirse,o zaman kocaya bazı görevler düşer.

İlk başta gelen görev öğüt vermelidir.Allah’ın emrini hatırlayıp korkutur.Kadın bu şekilde söz dinlememeye devame derse,üç günden az olmak üzere kadınla konuşmaz ve yatağına da almaz.

Kadın bununla da yola gelmezse,çaputtan yapılmış bir şeyle,tura ile döver.Ancak kadının vucudunu dağıtıp parçalayacak birşekilde ve şiddetle dövmemelidir.Çünkü buradaki asıl gaye,kadını yola getirmek ve itaat etmesini sağlamaktır,onu öldürüp yok etmekd eğildir.

Bununla da aralarındaki durum düzelmezse,hakim iki kişiyi hakim tayin eder.Tayin edilen bu hakemler,adilihür ve Müslüman olmalıdırlar ve her iki tarafın yakınlarından seçilmelidirler.Aralarını düzeltecek yolları araştırırlar.Artık bir uzlaşma yolumu bulunur,yoksa bir mal karşılığında ayrılıklarına mı karar verilir,bunu hakim değerlendirerek hükmünü verir.a-)Turan Yazılım – Mürşit 5 – İlmihal – Evlilik Hayatı Ve Mahremiyetleri

b-)Abdülkadir Geylani – El Ğunye (Li Talibi Tariki’l Hak) – bkz:167-168