Kadın ve Erkek Olmaya Özenmek

Bilindiği gibi kadın ve erkek bedeni yaratılışları itibariyle birbirlerinden farklıdırlar. Bu münasebetle giyiniş şekilleri de farklıdır. Kadın olsun erkek olsun kendilerine helal kılınan giyim şeklini benimsemeli ve onları giymelidir. Uzuvlarda veya giyimde şekli bozmak, konuşurken veya yürürken karşı cinsten olanı taklide yeltenmek, yani erkeğin kadına kadının da erkeğe benzemeye çalışması, dinimizde yasaklanmıştır. Bu ahlaksızlık ve şahsiyetsizliktir.

İbn Abbas rivayet ediyor ki: «Resulullah, kadınlara benzeyen erkekler ile erkeklere benzeyen kadınlara beddua etmiştir.» Başka bir rivayette: «Resûlullah, kendilerini erkeklere benzeten kadınlarla, kadınlara benzeten erkeklere lanet etti.(1) »

Ebu Hureyre rivayet ediyor ki: «Resulullah, kadın elbisesi giyen erkekler ile, erkek elbisesi giyen kadınlara lanet etti.(2)»

Peygamber (S.A.V.) buyuruyor ki: « Derilerini mavi renkle süsleyen ve süsletenlere, yüzündeki tüyleri yolanlara, kaşlarını alanlara (süs için) dişlerini seyrekleştirenlere, Allah’ın yarattığı şekli bozan kadınlara Allah lanet etsin.(3)»

Bu hadisi rivayet eden İbn Mes’ud’u, bu hususla ilgili olarak bir kadın kınayınca İbn Mes’ud şunları söyledi: «Resulullah’ın lanet ettiği bir kimseye ben niçin lanet etmeyeyim? Bu husus Kur’anda zikredilmiştir. Allah buyuruyor ki: «Resul, size ne getirdiyse onu alın, sizi neden nehyetti ise ondan da sakının.»

Peygamberimiz (S.A.S) buyuruyor ki: «Hepiniz çobansınız ve çobanlığınızdan sorumlusunuz!…(4)»

İbni Hacer eI-Haytemi diyor ki: «Hadislerden kadınların erkeklere, erkeklerin de kadınlara benzemelerinin büyük günah olduğu ve ilahi azabın çok şiddetli olduğu anlaşılıyor. Bizim bazı imamlarımız bu benzeşmeleri açıkça haram olarak kabul etmektedirler. İmam Nebevi bunlardan biridir.

2. Grup ise mekruh olarak kabul etmektedir ki, bunlar arasında İmam-ı Rafii’de vardır. Bana göre de haramdır. Daha sonra yaptığımız bazı araştırmalarda gördüm ki, kelam alimlerinin bir çoğu da kadının erkeğe, erkeğin kadına benzemesini büyük günahlardan sayıyorlar.

Tabari, giyim ve süslenme bakımından erkeklerin kadınlara kadınların da erkeklere benzemelerinin caiz olmadığını kadın elbiselerini erkeklerin asla giyemeyeceklerini ifade ediyor.

Ebu Cemre oğlu Şeyh Muhammed ise böyle bir benzeşmenin haram olduğunu söylüyor. Bu çeşit benzeyişlerin haram oluşu sadece giyim ve süslenme hususundadır yoksa hayır konusunda benzeşmek haram değildir. Bu yasaklamanın çeşitli hikmet ve sebepleri vardır. Zira kadın ve erkek yaradılış itibarıyla birbirlerinden ayrı olduklarından giyimlerinde ayrı ve değişik olması gerekir.

Peygamberimiz (S.A.S) buyuruyor ki: «Allah’ın laneti Allah’ın yarattığı şekli değiştirenlerin üzerine olsun.»

Bu açıklamalardan kadınların erkeklere, erkeklerin de kadınlara kıyafet yönünden benzemelerinin asla caiz olmadığı anlaşılıyor.

Maalesef birçok kadınlarımız İslam’ın emri olan örtünün yerine İslamla asla bağdaşmayan ceket, pantolon gibi kıyafetlere bürünerek Allah’a karşı isyankar oldukları gibi Resulullah’ın lanetine müstehak oluyorlar. Manen böyle bir zarara uğramamaları için kıyafetlerini İslama ve kadına yakışır şekilde düzenlemelidirler.

İbn Abbas rivayet ediyor ki: «Resulullah. kadınlar gibi giyinen ve kırıtan erkeklerle, erkekler gibi giyinen kadınlara lanet etti. (Ve sözlerine devamla) «Onları evinizden kovun çünkü, Resulullah filancayı, Hz. Ömer falanı kovdular.»

Peygamberimiz (S.A.S) buyuruyor ki: Üç sınıf kimse vardır ki onlar cennete giremezler ve kıyamet gününde Allah onların yüzüne bakmaz.

  1. Anne babasına karşı çıkanlar.
  2. Kendini erkeklere benzeten kadınlar.
  3. Deyyuslar yani âilesini ve yakınlarını kıskanmayanlar.»

Hz. Aişe’ye sordular ki: Kadın erkeklerin giydiği ayakkabıyı giyebilir mi?

Hz. Aişe şöyle cevap verdi: Resulullah, kadınlardan erkeklere benzeyenlere lanet etti.

Abdullah b. Ömer rivayet ediyor ki: Saçlarını acaib şekilde takan veya taktıran, ciltlerine iğne ile dövme yaptıran ve (süslenmek gayesiyle) ciltlerine boyalar süren kadınlara Resulullah lanet etti.»

İmam Ahmed’e sordular ki:

– Bir cariyesine beyaz hırka giydiren bir adam bunun caiz olup olmadığını soruyor. Ne dersiniz? İmam Ahmed dedi ki:

– Cariyeye erkek elbisesi giydirmeyin, erkeklere benzemesin.

İmam Ahmed’e sordular ki:

  • Kadın kıl ayakkabı giyebilir mi? İmam Ahmed şu cevabı verdi:
  •  Hayır, sadece abdest için mest giyebilir. Sordular ki:
  • Peki güzellik için olursa? İmam Ahmed dedi ki:
  • Hayır. Sordular ki:
  • Kıldan olan câiz olur mu? İmam Ahmed:
  • Hayır, diye cevap verdi.

Erkek kıyafetine giren, dar omuzla elbiseler giyen kadın erkeklere benzeyeceğinden Allah’ın azabına müstahak olur. Bu sebepledir ki, kadının erkeğe erkeğin de kadına benzemesi büyük günahlardandır. Erkek eğer karısının bu şekildeki giyinişine göz yumar, izin verir veya onun bu şekilde giyinişine mani olmazsa da o da Allah’ın gazabına hak kazanır. Zira kadını doğru yola sokmak ve ona Allah’ın emirlerini tatbik ettirmek görevi erkeğe aittir.

Ulu Allah buyuruyor ki:

«Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi (çoluk çocuğunuzu), yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun.»Kaynak= Turan Yazılım – Mürşit 5 – İlmihal – Evlilik Hayatı Ve Mahremiyetleri

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.