Kadın Tek Başına Hacca Gidebilir Mi?

Soru: Yanında mahremi bulunmayan kadın hacca gidebilir mi ? gittiği takdirde haccı kabul olur mu?

Cevap: Kadının kendi başına hacca gitmesi tahrimen mekrhtur. Yanında nikahı ebedi olarak haram olacak derecede yakın akrabasından biri veya kocası bulunmalıdır. Bunlar hacca giderken ya onların yanına katılır veya bu kimselerin birinin masrafını çekerek yanında götürür. Dinin bu emirlerini dinlemeden hacca giden kadınlar, rıza-i ilahiye muvafık düşmeyecek bir suretle, tahrimen mekruh kılınan bir şekilde borçlarını ödemiş olsalar bile, büyük bir günah yüklenerek geri dönerlerKaynak : Mehmed Emre / Fetvalar / C: I / bkz:123-124