Kadın Erkek Eşitliği Ve İşte Sonuçları

Kadın erkek eşitliği ile ilgili mevzuya geçmeden;

Öncelikli olarak geçen bölümde eksik kalan bir kısmı tamamlayacak olursak eğer;kadının üç adet dönemi ve dört ay on günlük bir süre belirlemesinin ve bu süre zarfında herhangi birisi ile bir birliktelik ve beraberlik yaşamasının yasaklanmasının başlıca iki sebebi vardır ki bunlar;

1-Şayet bir çocuk varsa eğer çocuğun nesebinin belli olması.Çünkü yüce Allah: “Allah’a ve âhirete iman ediyorlarsa, kendi rahimlerinde Allah’ın önceki evlilikten yaratmış olduğu çocuğu veya hayızı gizlemeleri onlara helâl olmaz (1)”

2-Bu süre zarfında yani eşinden boşanan kişinin ve kocası ölen kişinin bu iddet süresi içerisinde halen ölen kocasının veya boşandığı eşinin dinen nikahı altında olmasıdır ve bu iddet süresi içinde tekrar barışmaları ihtimali mevcut olduğundan “Kocaları gerçekten barışmak istiyorlarsa, bu iddet müddeti içinde onları tekrar almaya başkalarından daha çok hak sahibidirler (1)” şeklinde beyan edilmiştir.Nikahlı birisini nikat etmek mümkün olmayacağına ve haram olacağına göre… (Gerekli açıklamakar için ilmihal ve fıkıh kitaplarına bakınız)

Ve Rabbin: “O’dur ki sizi bir tek candan yarattı ve bundan da, gönlü kendisine ısınsın diye eşini inşa etti (2)” ve devamla buyurdu ki: “Erkeklerin hanımları üzerinde bulunan hakları gibi, hanımların da kocaları üzerinde meşrû çerçevede hakları vardır. Şu kadar ki erkeklerin onların üzerindeki hakları bir derece daha fazladır. Unutmayın ki Allah üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir (3)” ve tamamlayarak son noktayı: “Kocalar eşleri üzerinde yönetici ve koruyucudurlar.Bunun sebebi, Allah’ın bazı insanlara bazılarından daha fazla nimet vermesi ve bir de kocalarının mehir verme, evin masraflarını yüklenmeleri gibi malî yükümlülükleridir. O halde iyi kadınlar: itaatli olan ve Allah kendi haklarını nasıl korudu ise, kocalarının yokluğunda, onların hukuklarını koruyan kadınlardır. Dikbaşlılığından yıldığınız kadınlara gelince: Onlara evvela öğüt verin, vazgeçmezlerse yatakta yalnız bırakın ve bunlarla da yola gelmezlerse onları hafifçe dövün. Şayet size itaat ederlerse, onlara yüklenmek için bir sebep aramayın. Unutmayın ki üstünüzde çok yüce ve büyük olan Allah vardır (4)”.”Böylece sizi birbirinizle imtihan ediyoruz: bakalım buna sabredecek misiniz, sabredemeyecek misiniz? Rabbin zaten her şeyi görmektedir (5)” ve “Şunu unutmayın ki Allah’ın nazarında en değerli, en üstün olanınız, takvâda (Allah’ı sayıp haramlardan sakınmada) en ileri olandır. Muhakkak ki Allah herşeyi mükemmelen bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır (6)” şeklinde buyurmuştur.

Yüce Allah istediğini istediğinin üzerinde üstünde ve istediğinide istediğine hakim kılar.Bunu sorgulama gibi hiçbir şansınız ve lüksünüz yoktur.Nitekim mealen:”Allah, yaptığından sorumlu tutulamaz (7)” buyurmaktadır.Rabbnin emrini ve buyruğunu kayıtsız şartsız yerine getirene ne mutlu,ne mutlu o insana ki yine Allah’ın izniyle bu kabul sayesinde gerek dünyada gerekse ahirette Allah’ın rızasına mazhar olacaktır.

Meşru şartlar çerçevesinde ve şeriata aykırı olmadığı sürece kadının kocasına itaat etmesi üzerine bir farzdır.Nitekim belirtildiği üzere “Kocalar eşleri üzerinde yönetici ve koruyucudurlar (8)”.Bir hadis-i şeriflerinde Resulüllah (s.a.v):”Bir beşerin bir beşere secde etmesini emretseydim,üzerindeki hakkının büyüklüğünden dolayı kadının erkeğine secde etmesini emrederdim”.Başka bir hadis-i şeriflerinde ise Peygamber Efendimiz (s.a.v):’Erkeğin üzerinde annenin,kadının üzerinde kocanın hakkı fazladır’ buyruğu vardır’.Yeri gelmişken belirtmekte fayda görüyorum ki kız evlendikten sonra o kızın hayatı konusunda ve ailesini ilgilendiren konularda annesinin ve babasının veya diğer başkasının herhangi bir söz söyleme tasarruf yetkisi yoktur.Tasarruf yetkisi sadece kocaya aittir.Meşru şartlar altında

Ancak ne acıdır ki değişen şartlar ve konumlar itibariyle siz Allah’ın emir ve yasaklarını kulak ardı ettiniz.Nitekim bu beyanda yüce Allah:”Hâlbuki o’nu arkanıza atıp unuttunuz (9)”.Kendinizce kendiniz erkekle aynı kefeye koydunuz,aile hukuu içerisinde kadın-erkek eşittir savsatasına düşerek hem kendi hayatınızı,hem eşinizin hayatını hem dünyanızı,hem ahiretinizi çıkmaza soktunuz.Bir hadis-i şerifde Allah Resulü (s.a.v):’Yüce Allah kıyamet gününde şöyle diyecektir:Siz dünyada benim emir ve yasaklarımı hiçe sayarak düşürüp kendi koyduğunuz kanunları yükselttiniz.Bugün ise bende kendi kanunlarımı yükseltip sizin kanunlarınızı kaldırıyorum.Bugüne kadar ben sizi dinledim artık siz beni dinleyeceksiniz’ buyruğu aslında anlayan için çok şeydir.

Hasan-ı Basri (r.a) diyor ki:”Allah’a yemin ederim ki bu zamanda hanımının bütün arzularına boyun eğer kimseler,Allah Teala tarafından cehenneme atılacaktır”.Bu beyan bundan asırlar önce yapılan bir açıklama ve beyandır ki şu zamanı görecek olsaydı o Allah dostu nasıl bir yorum yapardı orası bilinmez.Ancak şurası bir gerçektir ki:Sizin kadınları başıboş bırakmanız ve sizin yapmanız gereken işleri kadınlara bırakmanız ve ekonomik gücünü kendileri kazanmaları dolayısı ile,kadınlar alabildiğince kendilerini özgür buldular,özgür hissettiler ve artık önü alınmaz bir duruma geldi işler çığrından çıktı. Nitekim kadının kendi ekonomik gücünü kendi kazanmasıyla birlikte boşanmalarda bir o kadar arttı.Biz kadına çalışmasın yada neden çalışıyor,neden ekmek parası kazanıyor demiyoruz.Sadece çalışırken güttükleri dava ve amaç tamamen farklı olduğu için bizim karşı olduğumuz güdülen dava ve amaçtır.Yoksa çalışırken edebine göre hareket edip,kocasına itaatten yoksun kalmayan,kendini dev aynasında görmeyen hanım kardeşlerimize lafımızda sözümüzde yok.

Siz kendinizce dediniz ki kadın-erkek eşittir (aile hukuku içerisinde),dediniz ki herkes Allah’ın kulu,herkesi Allah yarattı nasıl birisi diğerinden üstün olur,nasıl eşit olmaz gibi abuk subuk kelimeler kullanarak alemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resulü’nün sünnetinden,Allah’ın kitabından yüz çevirerek ki yolunuzu aydınlatacak ışık sadece bunlarken,siz tuttunuz tamamen karanlığa,çıkmaza gittiniz.Sırf nefsinize ağır geldiği için bunları tekr ettiniz,haramlar tatlı geldiği için onlara sarıldınız.Nitekim bu beyanda İmam Gazali bu beyanda şöyle buyurmuştur:”Nasihat vermek kolay,kabul etmek güçtür.Çünkü zevklerinin peşinde koşanlara nasihat acı,haramlar ise tatlı gelir”

Hani siz diyorsunuzya kadın-erkek eşittir;bir sonraki bölümde dile getirilecek olan hususu hatırlatayım.Kadın için cennete girmek erkeğe nisbetle daha kolaydır ve Allah Resulü (s.a.v) kadınları bu konuda müjdelemeiştir.

Velhasıl kelam kabul etsenizde etmesenizde,uygulasanızda uygulamasanızda,inansanızda inanmasanızda aile hukuk içerisinde erkek,kadına nisbeten bir tabaka üstün yaratılmıştır ve bütün görev ve sorumluluklar kocaya aittir ve kadının kocasına itaat etmesi kadın üzerinde bir nevi görev ve sorumluluktur.Yaparsanız eğer sevaba,aksine davranacak olursanız eğerde günaha girersiniz.Ancak erkek adayları şunuda belirteyim ki erkek kadından üstün yaratıldı diye kadına hor davranmayın ki bu konuda da ağır tehditler var.Çarşıdaki bulgura giderken evdeki pirinçten olmak var.Herşey bir imtihanın gereği olduğundan bu evliliği ve hayatı,tereyağından kıl çekercesine kimseyi incitmeden,kırmadan,üzmeden gaflet uykusuna dalmayıp heran uyanık olarak Allah’a kulluk bilinci ve şuuru içinde tüketmeye bakalım.Azalan şeyden çoğaltabildiğin kadar çoğalt.O zaman azlığın hükmü kalkıp yerine çokluğun hükmü geçecektir.

Kadın İş Gücü Katılım Oranları

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-+
Toplam
1998
40,51
40,78
35,85
36,35
36,48
34,54
34,34
34,12
27,34
19,76
10,14
34,26
2000
24,42
31,50
31,74
29,36
29,67
28,28
25,50
25,61
24,30
18,62
11,26
26,56
2010
16,97
36,02
38,01
35,68
37,37
36,03
28,71
23,36
19,13
15,03
5,87
27,61
2011
16,97
37,12
38,32
37,52
39,02
37,71
32,46
25,11
20,19
15,74
6,55
28,82

Yıllara Göre Evlenme Sayısı

Yıllara Göre Boşanma Sayısı
2010
2011
2010
2011
Evlilik Süresi (Yıl)
2010
2011
Türkiye
582,715
592,775
115,568
120,117
Toplam
118,568
120117
İstanbul
104,055
105,860
24,952
25,884
1 Yıldan Az
3,967
4,274
Marmara
21,597
22,217
5,740
5,911
1-5
43,310
44,043
Ege
73,922
76,132
22,381
22,171
6-10
24,940
24,756
Doğu Marmara
49,723
51,651
11,323
11,623
11-15
17,528
17,772
Batı Anadolu
53,281
54,182
14,057
14,403
16-+
28,433
28,949
Akdeniz
77,094
78,850
16,,878
17,728
Bilinmeyen
390323
Orta anadolu34,00333,5316,5066,117
Batı Karadeniz35,56034,2576,2266,141
Doğu Karadeniz17,61717,4972,3212,363
K.Doğu anadolu19,75619,2081,2831,249
O.Doğu Anadolu30,50930,3042,1351,881
G.Doğu Anadolu65,59869,0984,7664,646

Tablolar Türkiye İstatistik Kurumu Web Sitesinden alınmıştır  değişkenlik gösterebilir)
 
Öceki Yıllara Dair Kaleme Alınmış Bir Makaledir.Yıl 2018 Durum İse Daha Vahim Ve Kötü