Kaderle İlgili Meseleler Final

1.MESELE=”Şifa ve fayda.Allah Teala’nın kulu için takdir ettiği hususlardır.İlaçlara koyduğu faydalar,hikmetinin inceliklerinden olup bunu yalnız O bilir.İlaçlar da,diğer yaratılmışlar gibi O’nun eserleridir.Onları,iyileşme sebepleri kılan yalnız O’dur.Bunların yaratılışı ve tedavi edici özellikleri,tabiplerin işi değildir.Tabipler,sadece bunları hazırlayarak hasta ile Yaratıcı arasında vasıta olabilirler.İlacı yarattığı gibi,tabibi yaratan da O’dur.Tabip,sadece bir aracıdır.Allah Teala bunu beyan ederek şöyle buyurmuştur:’Ve Allah sizleri de,yaptığınız işleri de yarattı Saffat/96′ (1)”.”Nitekim Musa (a.s) ile ilgili olarak şu haber anlatılır:Ey Rabbim,hastalık ve şifa kimdendir? Allah Teala Ben’dendir buyurdu.Musa (a.s):Peki tabipler ne yapar diye sordu.Allah Teala da:Geçimlerini sağlar ve Benim şifam veya ölüm takdirim gelinceye kadar kullarımın gönüllerini hoş tutarlar buyurdu (2)

2.MESELE=”Ebu Muhammed Sehl’e:Kulun tevekkülü ne zaman sahih olur? diye sorulduğuında şu karşılığı verdi:Rabbinin tedbirinin, kendi tedbirinden daha hayırlı olduğunu bildiği zaman.Çünkü Rabbinin ona bakışı,kulun kendi kendine bakışından daha güzeldir.Bu şuura eren kul,olup biten üzerinde düşünmeyi ve henüz olmamış şeyleri temenni etmeyi bırakarak planlar yapmayı terkeder.İşlerin sonu Allah Teala’ya döner ve O her işinde hamd ve şükre layık olandır (3)”.Nitekim başka bir rivayette “Musa (a.s) ile ilgili şöyle bir hadise anlatılır ki:İsrailoğulları ona:Rabbine öyle bir şeyi sor ki,onu yaptığımızda Allah bizden razı olsun dediler.O da Rabbine şöyle dedi:Allah’ım söylediklerini duydun.Bunun üzerine Allah Teala ona şöyle vahyetti: Onlardan razı olabilmem için,onların Ben’den razı olmaları gerekir (4)”

3.MESELE=”Kaderin vakti gelip gerçekleşince Allah’tan şikayetçi olmak dinin,tevhidin,tevekkül ve ihlasın ölümüdür.İnanan gönül bunun niye ve nasıl olduğuna bakmaz,sadece ‘Gözüm,başım üstüne’ olana razı gösterir.Nefsi hep karşı gelir,kavgacının tekidir.Onu düzeltmek isteyen şerrinden emin oluncaya dek onunla savaşmalıdır.Nefis kötülüğün ta kendisidir.Mücadele edilip huzura erince de mahza hayra dönüşür;yapılan bütün ibadetlerden kaçılan bütün günahlardan hoşnut olmaya başlar.İşte o zaman ‘Ey huzura kavuşmuş nefis! Sen ondan o senden hoşnut olarak Rabbi’ne dön (Fecr/28)’ hitabına mazhar olur (5)”

4.MESELE=”Ey cemaat! Ne artırma ve eksiltme,ne de ilerleme,gerileme isteyin.Çünkü kader hepinizi teker teker kuşatmıştır.Hepinizin bir defteri vardır ve o defterde kendine ait bütün tarihler yazılıdır.Hz Peygamber (s.a.v):’Rabbiniz yaratma,rızık verme ve ecel işlerini sonlandırdı. Kalem,olacak bütün işleri kayda geçirerek kurudu’ buyurmuştur.Allah bütün işlerini bitirmiş,hükmünü ezelden vermiştir. Fakat hüküm gelmiş ve emirler,yasaklar ve bağlayıcı iradeler onun üzerini örtmüştür.Bundan doalyı hiç kimsenin’Bunlar önceden yazılmış idi,bu benim kaderim,ne yapabilirim?’ gibi bahaneler ileri sürerek hükme karşı gelme hakkı yoktur.Bunun yerine ‘O (c.c),yaptığından sorguya çekilmez,insanlar ise sorguya çekilecektir’demelidir (6)”

5.MESELE=Ve Rabbin dedi ki:”Şu muhakkak ki gerek mallarınızda, gerek canlarınızda imtihana tâbi tutulacaksınız (7)”. “Ey iman edenler!” O zaman iyi dinleyin ” Gerek mallarınız, gerek evlatlarınız sizi Allah’ı zikretmekten alıkoymasın! Bilin ki böyle yapanlar, en büyük kayba uğrarlar (8)”.Çünkü “Celâlim hakkı için sizi imtihana tâbi tutacağız, tâki, sizden mücahit olanlar ile sabredici olanları bilelim ve sizin haberinizi de deneyeceğizdir (9)”

6.MESELE=Ve Rabbin dedi ki:”Ne yerde ve ne de kendi nefislerinizde musîbetten bir şey isabet etmez ki, illâ o, onu yaratmamızdan evvel bir kitapta yazılmıştır. Şüphe yok ki, bu, Allah’a göre pek kolaydır. Hâdiselerin öyle tesbit edilmiş olması şu hikmete mebnî haber veriliyor ki: sizden gaip olan üzerine üzülmeyesiniz. Ve size verdiği ile de sevinip mağrur olmayasınız. Ve Allah, her bir böbürleneni, çok iftihar edeni sevmez (10)”.”Allah’ın izni olmadıkça musîbetten bir şey isabet etmez ve her kim Allah’a iman ederse kalbini hidâyete erdirir ve Allah her şeyi hakkıyle bilendir.Ve Allah’a itaat ediniz ve Peygambere itaat ediniz eğer yüz çevirir iseniz artık bizim, Peygamberimizin üzerine düşen, şüphe yok ki, apaçık tebliğden ibarettir (11)”

7.MESELE=Kaderin nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsan ve basiret (kalp) gözünde kapalı değilse eğer,biraz sindirerek ve tefekkür ederek Yusuf (a.s) Süresini okuyacak olursan eğer;anlatılan kıssalardan,olaylardan birşeyler çıkarırsın.Yusuf (a.s) kardeşleri tarafından kuyuya atıldıktan sonra,köle olarak satıldıktan sonra,Züleyha’nın iftirasına maruz kalıp zindana atıldıktan ve uzunca bir süre orda kaldıktan sonra,Rabbine yani Allah’a karşı serzenişte bulunmamış sadece sabretmiş.Allah’ım bunu bana uygun gördüyse bana düşen güzelce sabretmektir.İşte sabrın mükafatı ve ilahi takdir:Kölelikten,zindandan kurtulup Mısır’ın hükümranı şimdiki ismi ile Maliye bakanlığına yükselmiştir.Hz Ali’nin dediği gibi::Eğer sabredersen- takdir yerini alır- ecrini görürsün.Eğer feryat edersen -yine takdir yerini alır- günah işlemiş olursun

SON SÖZ;

Yüce Allah “Ve Allah’a tevekkülde bulun, vekil olmaya Allah yeter (12)” ancak bunu yaparken de “Ey iman edenler,korunma tedbirinizi alınız (13)” buyurmuştur.Tedbirini aldıktan sonra istediğin ve arzuladığın sonuç olmuyorsa eğer Yüce Allah’ın Musa (a.s)’a olan hitabı aklına gelsin ki o da:Yüce Allah;Musa (a.s)’a hitaben:Senin istediğin olmadığında olana yönel.Eğer yalnızca murad ettiğini istersen,o hususta seni yorarım.Çünkü ancak Benim murad ettiğim olur.Nitekim Adamın biri Resulüllah (s.a.v)’e bana nasihatta bulun deyince Allah Resulü (s.a.v):Allah Teala’nın senin için takdir etmiş olduğu bir şeyde O’nu töhmet altında bırakma buyurmuştur. Nitekim bir kudsi hadis-i şeriflerinde Yüce Allah şöyle buyurmuştur:Her kim belama sabretmez,kazama rıza göstermez ve nimetime şükretmezse,Ben’den başka Rab arasın.

Rabbim dileseydi namaz kılardık,iyilik yapardık,yasaklarını işlemezdik diyerekden “Ve dediler ki: Eğer O Rahmân dilemeseydi onlara ibadet etmezdik (14)” ve başka bir ayet-i celile de Eğer Allah dilemiş olsa idi biz de şirke düşmezdik (15)” diyerekten bilerek yada bilmeyerek küfre düşmeyin ve dinden uzaklaşmayın.Çünkü üsttede anlatıldığı üzere 4.MESELE’ye bakınız.

KADERE RIZA GÖSTEREBİLMEK İÇİN VE ALLAH’IM SENDEN GELEN KAHIR’DA GÜZELDİR,LÜTUFTA GÜZELDİR.SENDEN GELEN HERŞEY BAŞIM GÖZÜM ÜSTÜNE DİYEBİLMEK İÇİN SANIRIM BİRAZ İLİM BİRAZDA SABIR GEREKLİ.İLİM OLMADAN SABRA NASIL ULAŞIRSINIZ,SABIR OLMADAN İLİM ÖĞRENMEYE NASIL ULAŞIRSINIZ BİLMİYORUM AMA;

GECE GÜNDÜZ TELEVİZYONUN KARŞISINDA,OLDUK OLMADIK PROGRAMLAR SAYESİNDE,YOLDA YÜYÜRKEN BİLE ÖNÜNE BAKACAĞINA FACEBOOKA BAKACAK OLURSANIZ,YATAĞINIZA YATTIĞINIZDA BİR AYET-EL KÜRSİ’Yİ,BİR NAS,BİR FELAK SÜRESİNİ ÇOK GÖRÜP BUNLARI OKUMAK YERİNE KULAKLIĞI TAKIP KULAĞINA KENDİ KENDİNE YIRTILANLARLAVAZ AVAZ BAĞIRANLARI, YAPMADIKLARI VE YAPAMAYACAKLARI ŞEYLERİ SÖYLEYENLERİ DİNLEYECEK OLURSAN YADA OLURSAK;VELHASIL

BU KAFAYLA GİDECEK OLURSAK EĞER,NE SABRETMESİNİ VE NEDE İLİM ÖĞRENEMEYECEĞİMİZ GİBİ,KADERE RIZA GÖSTERME KONUSUNDADA HAYLİ HAYLİ GERİDE KALACAĞIZ Kİ;ÖNÜMÜZDEKİLERE YETİŞENE KADAR ÖLÜM BİZE YETİŞİRSE EĞER,O ZAMAN GÖRÜRSÜN KADERİN NE DEMEK OLDUĞUNU

NOT=15 BÖLÜMDEN OLUŞAN BU KADER YAZI DİZİSİNİ TOPLARKEN ELİMDEN GELDİĞİ KADAR KAYNAK İLK 7 BÖLÜMÜ HİÇ BİR DEĞİŞİKLİK YAPMADAN ,İLGİLİ YAZININ SONUNDAKİ KAYNAK ESERDEN ALINTI YAPILARAK AKTARILMIŞTIR.SONRAKİ BÖLÜMLER İSE YİNE KAYNAK ESERLERDEN ALINTILAR YAPILMAK SURETİYLE,İLGİLİ AYETLER-HADİSLER VE MANEVİYAT ÖNDERLERİNİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞLERİ,YORUM VE TAVSİYELERİNE BAŞVURULARAK,İÇERİSİNE ACİZANE HALİMLE KİŞİSEL YORUMLARIMI VE GÖRÜŞLERİMİ DE KATARAK SİZLERLE PAYLAŞTIM.ANCAK TÜM BU UYARILARA VE YAZILANLARA,İZAH VE AÇIKLAMALARA RAĞMEN

HALEN ISRARLA VE BİLE BİLE GÜNAH İŞLEMEYE DEVAM EDİPDE BU BENİM KADERİM DİYORSANIZ VE KADERİNİZİN ARKASINA SAKLANARAK KENDİNİZİ HAKLI ÇIKARMAYA UĞRAŞIYORSANIZ ,HER NE KADAR ALLAH BENİM RAHMETİMDEN VE MAĞFİRETİMDEN ÜMİT KESMEYİN,TEVBE EDİN,PİŞMAN OLUN VE YÜZÜNÜZÜ BATIL OLUP YOK OLACAK OLAN ŞEYE,DÜNYA METAINA DÖNMEYİN,EMİR VE YASAKLARIMA ELİNİZDEN GELDİĞİ KADAR İTAAT EDİN AKSİNE İŞLEMİŞ OLDUĞUNUZ GÜNAHLARDA ISRAR EDECEK OLURSANIZ EĞER İYİ BİLİN Kİ;

Hem siz, hem de Allah’tan başka taptığınız tanrılar, hepiniz cehennem odunusunuz, siz hep beraber cehenneme gireceksiniz! (Enbiya Süresi’98)”.(1-Ebu Talib el-Mekki / Kalplerin Azığı / C:3 / bkz:90);(2-Ebu Talib el-Mekki / Kalplerin Azığı / C:3 / bkz:81);(3-Ebu Talib el-Mekki / Kalplerin Azığı / C:3 / bkz:131);(4-Ebu Talib el-Mekki / Kalplerin Azığı / C:3 / bkz:136);(5-Abdülkadir Geylani / el-Fethu’r-Rabbani / bkz:13));(6-Abdülkadir Geylani / el-Fethu’r-Rabbani);(7-Al’i İmran Süresi’186);(8-Münafikun Süresi’9);(9-Muhammed Süresi’31);(10-Hadid Süresi’22-23);(11-Teğabun Süresi’11-12);(12-Ahzab Süresi’3);(13-Nisa Süresi’71);(14-Zuhruf Süresi’20);(15-En’am Süresi’148)

Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.