İtibarsızlaşmak Ve Değersiz Hissedilmek

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Şüphesiz öyle saçı başı dağınık,içinde eski ve yırtık elbiselerle örtülmüş kıymet verilmeyen insanlar var ki;onlar verdikleri sözü yerine getiren emin kimselerdir.Bera b. Malik’de bunlardan birisidir.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Öyle insanlar var ki,eski elbise giymişlerdir,kendilerine değer verilmez.Fakat onlar verdikleri sözde dururlar.Eğer Allah’tan cennet isteseler,Allah ona cenneti verir,fakat dünyalıktan birşey vermez.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Size cennet ehlini göstereyim mi;Kendini hakir gören ve insanlar tarafından hakir görülen,buna rağmen yeminini yerine getirip sözünü tutan kimsedir.Cehennem ehlide;kibirlenenlerin, büyüklenen,çok yiye yiye şişmanlayan,çeşitli elbiseler giyip sallanarak yürüyen kimsedir.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Ümmetimden öyleleri var ki;onlar sizden birinden bir altın,bir gümüş veya bir metelik isteseydi,ona istedğini vermezdiniz.Onlar Allah’tan cennet istese Allah verir.Fakat dünyalıktan birşey vermez.Dünyalığı vermemesine sebepte dünyalığın kıymetsiz oluşundandır.Öyle sözüne değer verilmeyen,eski elbiseler giyen kimseler var ki;Allah’a ve Allah adına bir söz verse,sözünden katiyyen dönmez.

Hz Ömer bir defa mescid’e girdiğinde Resulüllah’ın kabri başında Muaz b. Cebel’i ağlar bir durumda görüp sebebini sorunca Muaz b. Cebel; Resulüllah’ın;

Riyanın azı bile şirktendir.Allah unutulan,bilinmeyen muttakileri sever.Onlar ortada görünmeyince aranmaz,oldukları zaman bilinmez. Onların kalpleri doğru yolun,hidayet yolunun nurunu parıldatır.Bütün karanlık ve karışık yollardan bir nur ile kurtulurlar buyurdunuğunu söyledi.

İslam büyüklerinden İbn Mes’ud diyor ki; İlmin kaynağı ve Allah yolunun ışığı olun.Gece ibadeti ile evlerinizi nurlandırın.Lüzumsuz şeyleri kalbinizden atın.Fazla elbiselerle süslenmeyin.İki elbise yeterlidir.Böyle yaparsanız mülk aleminde gizlenmiş bilinmeyen alemde bilinmiş olursunuz.

İslam büyüklerinden Fudayl diyor ki; İmkanın olduğu kadar meşhur olmamaya çalış.Çünkü unutulmak senin için bir kayıp olmadığı gibi,övülmemen de senin için bir kayıp sayılmaz.Hatta Allah katında kıymetli olduğun zaman,insanların seni kötülemesi de sana zarar vermez.Kaynak= İmam Gazali / el-İhya / C:3 / bkz:781…784