Kuran Yurdu

İslam’da Cihat Kavramının Açıklanması

  Kur’an-ı Kerim’e Göre Cihad Kavramı,Gerçek Anlamda Allah’tan Sakınanlar Kimlerdir  Kur’an’ın getirdiği değerler,Müslümanları ,Müslim-gayimüslim ayrımı gözetmeksizin herkese adaletle,sevgiyle , hoşgörüyle yaklaşma,ihtiyacı olana yardım etme ve masum olanı koruma konularında sorumlu tutar.Müslümanlar , toplumsal karmaşa ve bozgunculuğun yayılmasına engel olmaka yükümlüdürler.Zira karmaşa (fitne) ve bozgunculuk,güvenliği,huzuru ve barışı tehdit eden şiddet ve terörü doğurur.

  “Allah’ın sana ihsan ettiği gibi sen de iyilik et.Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama.Şüphesiz ki Allah,bozguncuları sevmez (1)”

  Şiddetin ve terörün en son noktasının masum insanları öldürmek olduğu açıktır.İslam terörün her türlüsüne karşıdır.İslam,haksız yere insan öldürmeyi bütün insanlığı öldürmek gibi algılayan İslam’ın terörle yan yana zikredilmesi,bu güzel dine yapılacak en büyük haksızlıktır.Zira Kur’an da Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

  “Kim bir cana kıymamış ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir canı öldürürse,sanki bütün insanlığı öldürmüş gibidir (2)”

  Bununla beraber,her din ve ideolojik sistemde olduğu gibi Müslümanlar arasında da çıkar elde etmek amacıyla dinlerini kullanan bireylerin ve devletlerin varlığı inkar edilemez.Bu tür insan ve devletlerce,kendilerini hedefe ulaştıracak her yol ve araç,haklılaştırılarak meşru kabul edilmektedir.Yalnızca tarih değil,günümüz de bunun örnekleriyle doludur.Haçlı seferleri,Hariciler , Müslüman ve Yahudilerin İspanya’da katledilip sürgün edilmeleri,mezhep savaşları buna verilebilecek en çarpıcı tarihi örneklerden yalnızca birkaçıdır

  Örnekler incelendiğinde görülecektir ki terörün dini ve kimliği yoktur.Bu konuda bir problem yok gibi görünmektedir,ancak problem,bütün bu örnekler ortada dururken özellikle İslam dininin terörle bir arada zikredilmekte oluşundandır.İslam’ı ve Müslümanlar’ı terörle ilişkilendirme de en çok kötüye kullanılan kavramlardan biri belki de en başındaki cihat kavramıdır.

  Gerek Batı Medyasında ve gerekse toplumumuzda resmedildiği şekliyle cihat ;

  Allah adına,müşrik,kafir , kitap ehli gibi ayrım gözetmeksizin,Müslüman olmayanlara karşı yürütülen ve kutsallık zırhına büründürülen bir mücadeleye verilen isimdir.Bu nedenle cihat,dini hoşgörüsüzlüğün en bayağı simgeleriyle aynı tutulmuştur.

  İlginçtir ki İslam geleneğinde ;Hristiyan geleneğinde olduğu gibi kutsal savaş gibi bir kullanımın varlığına rastlayamıyoruz.

  Cihat en basit anlamıyla ; Hak bir dava için var güçle mücadeleyi ifade eder ve Hz Peygamber’e göre cihadın en üst düzey şekli,nefsin kötülüğe sevk eden eğilimlerine karşı verilen mücadeledir.Kutsal savaş ne Kur’an da ne de İslam kelamında kullanılan bir kavram değildir.İslam ilahiyatında savaş,hiçbir zaman kutsal değildir,savaş ya meşrudur ya da değildir.Eğer savaş meşru ise savaşta öldürülenler şehit olarak nitelendirilir.Bu yönüyle Kur’an sınırsız bir savaş anlayışını benimsemediği gibi Müslüman kimliğine bürünen bir kişinin İslam adına ortaya çıkıp İslam’ın onaylamadığı bir davranışı gerçekleştirmesinden ne İslam,ne de Müslümanlar sorumlu tutulamaz.

  Zira Kut’an,savaşan taraflardan Müslüman tarafın da meşru olmayan bir gerekçe için savaşmakta olabileceği ihtimalini göz ardı etmez.Bir başka ifadeyle,bir kimsenin ya da bir devletin Müslüman bir kimliğe sahip olması,ona İslam’ın onaylamadığı bir fiili gerçekleştirme hakkını vermez.Dahası,Kur’an , Müslümanlara,kendileriyle savaşanlarla cihat yapmalarına izin vermekle beraber,onları haddi aşmamaları konusunda da uyarmaktadır.

  “Size karşı savaş açanlarla siz de Allah yolunda savaşın.Sakın aşırı gitmeyin,çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez (3)”

  Ayetlerden de anlaşıalcağı üzere ister Müslüman,ister gayrimüslim olsun,insanlar arasında her zaman insanığın barış,huzur ve güvenliğini tehdide yönelik faaliyetlerde bulunabilen ‘haddi aşanlar’ olacaktır.Dinlerin görevi,bu haddi aşanlara doğru yolu göstermek suretiyle yeryüzünde,ayette sıralanan ahlaki değerlere sahip bireylerin oluşturduğu erdemli toplumlar vücuda getirmektir

  “İyilik,yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir.Asıl iyilik o kimsenin iyiliğidir ki Allah’a,ahiret gününe,meleklere , Kitab’a ve peygamberlere inanır ; yakınlara,yetimlere , yoksullara,yolda kalmışlara,dilencilere ve kölelere sevdiği maldan verir ; namaz kılar,zekat verir.Antlaşma yaptığı zaman,sözlerini tutar.Sıkıntı,hastalık ve savaş zamanlarında sabreder.Doğru olanlar işte onlardır ; Allah’tan sakınanlar da onlardır (4)”  Kaynak = Diyanet İşleri Başkanlığı / İslam’a Giriş Gençliğin İslam Bilgisi / bkz:: 427-429

  (1-Kasas 77) – (2-Maide 32) – (3-Bakara 5 / Maide 2) – (4-Bakara 177)

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.