İnsanlar Uykudadır Öldükleri Zaman Uyanırlar

İnsanlar Ölünce UyanacaklarBir kimse eşyaya ölüm döşeğindeki kişinin gözüyle bakarsa tarifi imkansız biçimde dikkatlice bakmış olur ve böyle bakan kişi anlatılamayacak bir şekilde endişelenir.Bu kişi kaçırmış olduğu vakitler için hayıflanıp durur

Ölüm döşeğindeki kiçi kaçırdığı fırsatlar için kendisine mühlet tanınmasını ne kadar da arzu eder.Bu kişinin tövbesinin samimiyeti ölüme ne kadar yakinen hissettiğiyle orantılıdır.Böyle samimi davranan kişi üzüntüsünden dolayı eceli gelmeden neredeyse kendini öldürmek ister.Eğer sen böyle bir halin zerresini afiyette olduğun zamanlarda yakalamış olsaydın,tüm amellerinde takvayı elde etmiş olurdun.

Akıllı olan kişi son nefesini düşünür ve amellerini buna göre işler.Bunun hakikatini tam olarak tasvir edemese bile gücü nispetinde bunu hayal etmeye çalışır.Böylece bu kişi hevasını engeller ve nefsini çalışmaya sevk eder.Bir kimse öllüm anını gözünün önüne getirirse,artık o anın esiri olmuş olur

Habibu’l Acemi her sabah vakti eşine :

Eğer ben bugün ölürsem,falan kişi yıkayıp falan kişi taşısın derdi.

Maruf-u Kerhi adamın birine : Bize öğle namazını kıldır dedi.O kişi de: Öğleni kıldırırım ama ikindiyi kıldıramam dedi.

Maruf-u Kerhi de ona : Sanki ikindiye kadar yaşayacağını ümitr ediyorsun. Uzun emelli olmaktan Allah’a sığınırız dedi.

Bir defasında da Maruf-u Kerhi’nin yanında bir adam başka bir adamın gıybetini yaptı.Bunun üzerine Maruf-u Kerhi o gıybet eden kişiye şöyle dedi : Öldüğünde gözünün üzerine pamuğu düşünKaynak : İbn Kayyım el-Cevziyye / Tehlikeli Tuzaklar / bkz: 109-110