Kuran Yurdu

İman Nedir?

  İman kelimesi; inanmak,güven vadetmek, başkalarının emniyetini temin etmek ya da emin,güvenilir ve sağlam olmak manalarına gelir.İstılah olarak ise iman ; Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Allah’tan getiridği kat’i olarak bilinen hükümlerde O’nu tasdik etmek,haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul etmek,bunların gerçek ve doğru olduğuna kalben inanmak demektir.

  Vicdani itiraf ve kalbi iz’anda bulunmak demektir.İmanın tarifiyle ilgili olarak,kalbin tasdiki yanında dil ile ikrar ifadesini ekleyenler de olmuştur.Ancak alimlerin ekserisi ikrarı (dil ile beyanı),yalnızca dünyevi hükümlerin uygulanabilmesi için bir şart telakki etmişlerdir.Diğer bir ifadeyle ikrarı,imanın aslı ve gerçeği değil de,şartı olarak görmüşlerdir.Bu cümleden olarak,kalben iman etmiş bir insan bazı hallerde dil ile ikrarda bulunamasa da imanı yine sahihtir,geçerlidir. Söz gelimi, dilsizin imanı geçerli olduğu gibi,küfre / inkara zorlanan kişinin hayati tehlike karşısında dil ile inkar etse de imanı sahihtir.

  Kalbi imanla dolu olarak mutmain iken,dini inkar etmeye mecbur bırakılıp da yalnız dilleriyle inkar sözünü söyleyenler hariç , kim imanından sonra Allah’ı inkar ederek gönlünü inkara açar,göğsüne küfrü yerleştirirse,onlara Allah tarafından bir gazap,hem de müthiş bir azap vardır (Nahl 106)

  Kureyş müşrikleri Yasir ile ailesini dinden dönmeye zorladılar.Kabul etmeyince Yasir ile Sümeyye’yi develerle parçalattılar.Babası ile annesinin bu durumunu gören Ammar (r.a) dili ile onların istedikleri sözü söyledi.Peygamberimiz (s.a.v),onun ruhsatı (izni) kullandığını bildirdi.Ayet bu ruhsatı beyan buyurmak üzere indirilmiştir.

  İman,insanın aklını kullanması veya afaki (kainat) ve enfüsi (kendisini) tefekkür neticesinde Allah’ın,insanın içinde yakacağı bir meşaledir.İman hem nurdur hem de kuvvettir.Evet;

  Hakiki İman

  Kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre,olayların tazyikatından kurtulabilir. İnsanlığın en mühim meselesi olan iman,gerçeğini farklı açıdan ele alacak olursak.

  a- Tasdik Edilmesi Gereken Hususlar / Esaslar İtibariyle İman : Peygamber Efendimiz (s.a.v),iman edilmesi gereken hususları,Allah’a , meleklerine,kitaplarına , peygamberlerine,ahiret gününe ve kadere iman olmak üzere altı esas içinde özetlemiştir.

  Cibril hadisi olarak bilinen bu nebevi beyanda iman, İslam ve ihsan kavramlarıyla birlikte ele alınır.Burada birbiri ardınca zikredilen üç kavramın sonuncusu olarak ihsan,Allah’ı görüyor gibi kulluk yapma şuuru olarak belirtilir.Bu,bize şu gerçeği işaret etmektedir: İnsanın böyle bir şuur ufkunu yakalayabilmesi için,ilk önce düşünce ve tasavvurlarını,esaslarını dinin belirlediği sağlam bir imana bina etmesi gerekir.Bu imanını da -namaz,infak,oruç gibi- İslam’ın ameli / pratik değerleriyle perçinlemeli ve derinleştirmelidir.

  b- Kalpte Yerleşmesi İtibariyle İman : Allah (c.c) iradesini kullanarak imana talip olmayanın kalbine imanı zorla koymaz.Hemen şunu da ifade edelim: Allah’ın bildiğimiz  bilemediğimiz birçok hikmetine binaen cebri lütfuyla hidayet ettikleri bunun dışındadır.Cenab-ı Hakk’ın insana iman ve hidayet vermesi,onun bu hususta göstereceği gayrete bağlıdır.

  c- İnsana Kazandırılmış Olduğu Değer Ve İmkan İtibariyle İman : İman,insanı fizik alemin dar,statik ve boğucu sınırlarından kurtarıp onu kendi dışındaki alemlerle bütünleştiren,önünü aydınlatan bir ışık kaynağıdır.

  İman kişiyi top yekün varlığın yegane sahibi olan Allah’a muhatap kılması ve O’na bağlaması itibariyle, insana huzur ve şeref veren büyük bir güç kaynağıdır.  Kaynak : Akademi Araştırma Heyeti / Bir Müslümanın Yol Haritası / bkz: 43-45

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.