Kuran Yurdu

İbn Kesir Bakara Süresi 47-48 Ayetlerin Tefsir

  • Bakara Süresi 47 Ayet Meali = Ey İsrailoğulları ! Size verdiğim nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın

  Allah (c.c) İsrailoğullarına,atalarına ve geçmişlerine verdiği nimetlerini;kendilerinden peygamberler göndermek,onlara ve çağlarındaki diğer milletlere kitaplar indirmek suretiyle onları başkalarından üstün kıldığını hatırlatmaktadır.Nitekim başka ayetlerde de şöyle buyurmuştur:’And olsun ki biz İsrailoğullarına,bilerek (kendi zamanlarında) alemlerin üstünde bir imtiyaz verdik (1)’.’Bir zamanlar Musa,kavmine şöyle demişti:Ey kavmim! Allah’ın size (lütfettiği) nimetini hatırlayın;zira O,içinizden peygamberler çıkardı ve sizi hükümdarlar kıldı.Alemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi (2)’

  Razi’nin Ebu Aliye’den rivayet ettiğine göre o ‘sizi alemlere üstün kıldım’ ayeti hakkında; Hükümdarlık vererek,peygamberler ve kitaplar göndererek onları dönemlerindeki tüm milletlere üstün kılmıştır.Çünkü her asrın bir alemi vardır

  Bakara Süresi 48 Ayet Meali = Öyle bir günden korkun ki,o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz ; hiç kimseden (Allah izin vermedikçe) şefaat kabul olunmaz,fidye alınmaz ; onlara asla yardım da edilmez.

  • ‘Öyle bir günden korkun ki’ yani kıyamet gününden

  ‘O günde hiç kimse başkası için hiçbir ödemede bulunamaz’ Yani hiç kimsenin hiçbir faydası dokunamaz.Nitekim Allah (c.c) başka yerlerde şöyle buyurmuştur:

  ‘Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez (1)’,’o gün herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır (2)’,’Ey insanlar ! Rabbinize karşı gelmekten sakının,Ne babanın evladı,ne evladın babası namına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin (3)’ ayette bahsedilen durum,yani baba ile evladın birbirlerine hiçbir fayda verememeleri en çetin durumlardandır.

  Allah (c.c) bu ayeti kerimede onlar peygamberlerine inanmadıkları,gönderdiği dinde ona tabi olmadıkları ve kıyamet günü Allah’ın (c.c) huzuruna bu hal üzere geldikleri takdirde,kendilerine hiçbir akrabanın akrabalığının,hiçbir şefaatçinin şefaatinin bir fayda vermeyeceğini,dünya dolusu altın bile olsa onlardan hiçbir bedel kabul edilmeyeceğini haber vermektedir.Şu ayeti kerimelerde ifade buyurduğu gibi:

  ‘Ey iman edenler! Kendisinde artık alış-veriş,dostluk ve kayırma bulunmayan gün (kıyamet) gelmeden önce… (4)’,Kendisinde ne alışverişne de dostluk bulunan bir gün gelmeden önce (5)’

  ‘Onlara asla yardım da yapılmaz’ Yani hiç kimse onlar için öfkelenip de yardımlarına koşmaz.Allah’ın (c.c) azabından kurtarmaz.Daha önce geçtiği gibi hiçbir akrabanın yakınlığı ve hiçbir makam sahibinin makamı onu bu azaptan kurtaramaz ve onlardan hiçbir fidye kabul edilmez.Bunların tümü,başkalarının acıması yönündedir.Kaldı ki kendileri bakımından da onlara yardım edecek hiç kimse yoktur.Nitekim Allah (c.c) ‘Onun için ne bir kuvvet,ne de bir yardımcı vardır (6)’ buyurmuştur

  Böylece mana şöyle olur;

  Allah (c.c) kendisini inkar ve reddeden kimseden hiçbir fidye ve şefaat kabul etmeyecek, onların hiçbirini azabından kurtarmayacak,hiç kimse de onu Allah’ın (c.c) elinden alamayacak ve kurtaramayacaktır.Nitekim Allah (c.c) başka ayetlerde şöyle buyurmuştur:

  ‘Kendisi her şeyi koruyup kollayan,fakat kendisi korunmayan (buna muhtaç olmayan) kimdir (7),Artık o gün Allah’ın edeceği azabı kimse edemez.O’nun vuracağı bağı kimse vuramaz (8)Şöyle sorulur:Size ne oldu ki birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz? Hayır,bugün onların hepsi teslim olmuşlardır (9),Allah’tan başka kendilerine yakınlık sağlamak için ilah edindikleri şeyler,kendilerine yardım etselerdi ya! Hayır,onları bırakıp gittiler (10)’  İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri / C:1 / bkz:329-332

  (1- En’am 164) ; (2- Abese 37) ; (3- Lokman 33) ; (4- Bakara 254) ; (5- İbrahim 31) ; (6- Tarık 10) ; (7-Mü’minun 88) ; (8- Fecr 25-26) ; (9- Saffat 25-26) ; (10- Ahkaf 28)

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.