İbn Abbas’tan Nasihatlar

İbn Abbas’tan Tavsiyeler



İbn Abbas diyor ki;

Süleyman (a.s);mal,ilim ve hükümdarlıktan birisini tercih etmekle karşı karşıya kaldığı zaman ilmi aldı ve bunun sayesinde ikisine’de sahip oldu

İbn Abbas diyor ki;

Anlamını düşünerek huzur ve huşu içinde kılınan iki rekat namaz,kalbin habersiz olduğu akşamdan sabaha kadar kılınan namazdan hayırlıdır

İbn Abbas diyor ki;

Bir Müslüman öldüğü zaman,namaz kıldığı yer kırk sabah onun için ağlar

İbn Abbas diyor ki;

Benim için Bakara ve Al’i İmran süresini ağır ağır , anlamını düşünerek okumak,süratli bir şekilde bütün Kur’an-ı okumaktan daha sevimlidir

İbn Abbas diyor ki;

Ağır ağır ve anlamını düşünerek, İza Zülzile ve’l-Karia sürelerini okumak,benim için süratli ve manalarını düşünmeden Bakara ve Al’i İmran sürelerini okumaktan daha sevimlidir.

Hasan-ı Basri’nin Ömer b. Abdülaziz’e Yazdığı Mektup