Kuran Yurdu

Hz Muhammed (s.a.v)’in Peygamberliğinin İspatı

  “Hz Peygamber’in peygamberliğini ispat eden mucizeler genelde üç başlık altında incelenir;

  • MANEVİ (AKLİ) MUCİZE OLAN KUR’AN MUCİZESİ

  Kur’an her çağdaki akıl sahibi insana hitap eden,akıllara durgunluk verecek derecede büyük ve ebedi bir mucizedir.Diğer peygamberlerin mucizeleri dönemleri geçince bittiği,onları yalnız o dönemde yaşayanlar gözlediği halde;Kur’an mucizesi kıyamete kadar sürecek bir mucizedir.Hz Peygamber bir hadislerinde:”Hiç bir peygamber yoktur ki,onlara kendi zamanlarında insanların inandıkları bir mucize verilmiş olmasın. Bana mucize olarak verilen ise,ancak Allah’ın bana vahyettiğidir” buyurmuştur.Kur’an-ı Kerim,hem söz hemde anlam yönünden mucizedir.O,Arap edebiyatının zirvede olduğu bir dönemde inmiş,Araplar‘a kendisinin bir benzerini getirmeleri için meydan okumuş,üslubu,nazımı (ifadesi,lafzı),fesahat ve belagatıyla onları aciz bırakmıştır. Ümmi bir Peygamberin,Allah’dan aldığı vahiy ile insanlara bildirdiği Kur’an,en yüksek gerçekleri kapsamaktadır.

  • HİSSİ MUCİZELERİ

  Hz Peygamber’in yaşadığı dönemdeki insanlara gösterdiği,duyu organlarıyla algılanabilen olağanüstü olaylara hissi mucize denir.Hz Peygamberin hissi mucizelerinin bir kısmı da şahsının (bedeni ve kişiliği) dışında meydana gelmiştir.Bu tip mucizelerin en meşhurları şunlardır:

  a-)Bir gecenin çok kısa bir anında Mescid-i Haram’dan,Mescid-i Aksa‘ya gitmesi ile başlayan isra ve mi’rac mucizesi (isra Süresi’11)

  b-)Ayın iki parçaya ayrılması

  c-)Taşın hz Peygamber’le konuşması

  d-)İlk zamanlar yanında hutbe okuduğu hurma kütüğünün minber yapıldıktan sonra,Hz Peygamber’in minbere çıkışında inlemeye başlaması,bunun üzerine Hz Peygamber’in ona yaklaşarak okşar gibi elini gezdirmesi ve kütüğün susması.

  e-)Hayber fethinde bir yahudi kadının,Hz Peygamber’i öldürmek amacıyla,ona kızartılmış zehirli koyun eti sunması üzerine, kendisinin zehirli olduğunu koyunun haber vermesi.

  • HABER ŞEKLİNDEKİ MUCİZELER

  Bu tür bir mucize,Hz Peygamber’in herhangi bir eğitim ve öğretimden geçmediği halde geçmiş ve geleceğe dair vermiş olduğu haberleri ifade eder.Bazıları arasında şunları sıralayabiliriz;

  a-)Hz Peygamber önceki ümmetlerin tarihini okumadığı halde,yahudi ve hristiyan bilginlerinin,geçmiş peygamberler ve eski ümmetler hakkındaki çeşitli sorularını vahiyle cevaplandırmıştır.

  b-) Bedir savaşı gününde,düşman ordusundan kimlerin nerede öldürüleceklerini önceden haber vermiş ve dediği gibi çıkmıştır.

  c-)Kur’an’daki “Yakında o (müşrik) topluluğu bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklardır (Kamer Süresi’45)” ayeti Mekke’de inmiş,ayetin haber verdiği husus Bedir Savaşında gerçekleşmiştir.

  d-)Yine Kur’an-ı Kerim’deki “Kur’an’ı sana farz kılan Allah,elbette seni dönülecek yere (Mekke’ye) döndürecektir (Kasas Süresi’85)” ayetinde haber verilen husus Mekke fethiyle gerçeklemiştir.

  e-)Peygamberimiz bir hadislerinde “Yeryüzü önünde dürülmüş ve onun doğusu ile batısı bana gösterilmiştir.Ümmetimin hakimiyeti,bana dürülüp gösterildiği yerlere kadar ulaşacaktır” buyurmuştur.Gerçekte de öyle olmuş,İslam’ın sesi dünyanın her tarafına ulaşmıştır.

  ve haricen;

  Peygamber Efendimiz,güçsüzlerin ve fakirlerin alabildiğinen ezildiği kabile ve soylarına göre insanların değer gördüğü ,piyasayı,faizi ve karaborsanın teslim aldığı ve kuvvetin kanun haline geldiği bir ortamdan,diğer bi ifadeyle,çölün inatçı, zulümkar ve kendini beğenmiş insanlarından,insanlığın en önemli rehberlerini çıkarmıştır.Bu duru onun Peygamberliğinin dışında ne ile izah edilebilir?

  Kalbe ve kafaya yerleşmiş,inançları ve hele saplantı derecesindeki huyları değiştirmenin ne derece zor olduğu ortadadır; hususiyle,belli bir yaşı aşmış insanlara yanlış ve batıl inançlarını terk ettirmek çok daha zordur.Bugün bırakın içki,kumar, fuhuş,rüşvet,dolandırıcılık,hırsızlık gibi alışkanlıkarı-bir sigarayı bile insanlara bıraktırmak çok büyük bir başarı sayılmaktadır. İlim adamları zararlarını anlata anlata bitiremedikleri halde,sigara gibi,içki de kumar da terk ettirilememektedir..İsterseniz şimdi bunu Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in çehresini değiştirdiği asra kıyaslayalım  a-)Türkiye Diyanet Vakfı / İlmihal / C:1 / bkz:115…117 derleme
  b-)Akademi Araştırma Heyeti / Bir Müslümanın Yol Haritası / bkz:149

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.