Hz İsa’nın 12 Havarisi

Havariyyun

Hz İsa (a.s)’a iman eden seçkin öğrencilerinden on iki kişiye denir ki bunlar dini yaymak için etrafa dağılmış olduklarından kendilerine Rusul-i İsa (İsa’nın elçileri) dahi denilmiştir.