Kuran Yurdu

Hz Ali (r.a)’nin Sözleri 4.Bölüm

  46-Mert insanları düştüklerinde kaldırın! Onlardan tökezleyen hiç kimse yoktur ki,Allah’ın eli onun elinde olup onu kaldırmasın.

  • 47-Üzgün olana yardım etmek ve kederli olan avutmak,büyük günahların kefaretlerindendir.

  48-Ey Ademoğlu! O’na isyan ettiğin halde Münezzeh olan Rabbinin sana nimetlerini vermeye devam ettiğini görürsen O’ndan kork!

  • 49-Hz Ali’ye iman sorulunca şöyle dedi;İman dört ayak üzerindedir:Sabır,yakin,adalet ve cihat

  Sabır;dört bölüm üzerinedir.Arzu,korku,zühd ve bekleyiş.Kim cenneti arzularsa şehvetleri unutur.Kim ateşten korkarsa haramlardan sakınır.Kim dünyada zühd hayatı sürerse musibetleri basite alır.Kim ölümü beklerse hayırlarda acelee der.

  • Yakin;dört bölüm üzerinedir.Zeka basireti,hikmetin inceliklerini anlamak,ibretten ders almak ve öncekilerin sünneti.Kim zekata basiret sahibi olursa,ona hikmet görünür.Kime hikmet görünürse ibreti bilir.Kim ibreti bilirse,sanki ilklerin arasında olur.

  Adalet;dört bölüm üzerinedir.Engin anlayış,derin ilim,güzel hüküm ve sağlam hilm.Kim anlarsa ilmin derinliğini bilir;ilmin derinliğini bilien (alması gerekeni aldıktan sonra) hükmün yolundan geri döner;kim yumuşak huylu olursa işinde aşırıya gitmez ve insanlar arasında övülerek yaşar.

  • Cihat;dört bölüm üzerindedir.İyiliği emretme,kötülüğü nehyetme,savaş bölgelerinde doğruluk ve fasıklara kin duymak.Kim iyiliği emrederse müminleri takviye etmiş olur;kim kötülüğü nehyederse münafıkların burunlarını sürter;kim savaş bölgelerinde doğru olursa yükümlülüğünü yerine getirir;kim fasıklardan nefret eder ve Allah için kızarsa,Allah da onun için kızar ve onu kıyamet günü memnun eder.

  50-Küfür dört ayak üzerindedir:DErinleşme,çekişme,sapma ve muhalefet etme.Kim derinleşirse Hakka dönmez.Kimin cehaletle çekişmesi artarsa,Hakk’a olan körlüğü devame der.Kim saparsa onun yanında iyilik kötü,kötülük ise güzel görünür ve dalalet sarhoşu olur.Kim muhalefet ederse,yolları meşakatli olur;işi zorlaşır ve çıkış yolu daralır.

  Şüphe,dört bölüm üzerindedir:

  • Tartışma,
  • korku,
  • tereddüt ve
  • teslimiyet.

  Cedeli adet haline getirenin gecesi sabah olmaz.Elinin altındakinden dolayı ürken kimse doğruyu terk eder.Kim şüphede tereddüt ederse,şeytan’ın (ayak) tırnakları onu çiğner.Dünyanın ve ahiretin felaketine teslim olan,ikisinde de helak olur.

  • 51-Hayır yapan o hayırdan hayırlı,kötülük yapan da o kötülükten kötüdür.

  52-Oğlu Hz Hasan’a söylediği bir söz; Ey oğulcuğum! Benden,onlarla birlikte yaptıklarının sana zarar veremeyeceği dört şeyi ezberle. Zenginliğin en büyüğü akıl,fakirliğin en büyüğü ise ahmaklıktır.Kişinin kendini beğenmesi,en büyük yalnızlıktır.En asil soy güzel ahlaktır.Ey oğulcuğum! Ahmakla arkadaşlıktan sakın! O sana faydalı olmak isterken zarar verir.Cimriyle arkadaşlıktan sakın! O,en çok ihtiyaç duyduğun şeyi senden uzaklaştırır.Günahkarlarla arkadaşlıktan sakın! Seni ucuz şey karşılığında satar.Yalancıyla arkadaşlıktan sakın! O sana uzağı yakınlaştıran,yakını da uzaklaştıran serap gibidir.

  • 53-Akıllının dili kalbinin arkasında,ahmağın kalbi ise dilinin arkasındadır.

  54-Ahireti hatırlayan,hesap verecek şekilde amel eden,yetecek kadarıyla yetinen ve Allah’tan razı olana ne mutlu!.

  55-Sabır iki türlüdür:

  1. Biri hoşlanmadığın şeye karşı sabır,
  2. diğeri sevdiğin şeyden (mahrumiyetten) dolayı sabır.

  56-Kadın,beraberliği tatlı olan bir akreptir.

  57-Dünya ehli,uykudayken götürülen kafile gibidir.

  58-İhtiyacın karşılanmaması,ehil olmayandan istenmesinden daha iyidir.

  59-Az olanı vermekten utanma,zaira mahrum etmek ondan daha azdır.

  60-İffet fakirliğin,şükür zenginliğin süsüdür.

  61-İstediğin olmazsa,içinde bulunduğun duruma aldırma.

  62-Yeryüzünde Allah’ın azabından iki eman vardı.Birisi kaldırıldı,diğeri ise aşağınızdadır.Ona sımsıkı tutunun.Kaldırılan eman Resulüllah’ tır.Kalan eman ise tövbedir.Yüce Allah ‘Halbuki,sen onların içinde iken Allah onlara azap edecek değildir ve onlar mağfiret dilerken de Allah onlara azap edici değildir (Enfal’33)’ buyurur.

  63-Kim kendisiyle Allah arasıdnaki şeyi düzene koyarsa,Allah’da onunla insanlar arasındaki şeyi düzene koyar.Kim ahiretinin işini düzene koyarsa,Allah onun dünya işlerini düzene koyar.Kim kendi nefsine nasihat ederse Allah onu korur.

  64-Gerçek fakih,insanları Allah’ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmeyen,Allah’ın şefkatinden ümitlerini kırmayan ve Allah’ın hilesinden güven vermeyendir.

  65-Kim biz ehl-i beyti severse,fakirlik elbisesine hazırlansın

  66-Benden dolayı iki adam helak olmuştur:Aşırı seven ve aşırı nefret eden.

  67-İki amel ne kadar farklı! Bir amel vardır ki,lezzeti gider yorgunluğu kalır.Bir amel vardır ki,sıkıntısı gider mükafatı kalır.

  68-Bir cenaazenin arkasından gittiği sırada bir adamın güldüğünü duyunca şöyle dedi: Sanki dünyada ölüm bizden başkasına yazılmış; sanki hak,( görev ve sorumluluk) bizden başkası için sorunlu kılınmış;sanki gördüğümüz ölüler kısa süre sonra bize dönecek yolculardır.Onları kabirlerine indiriyoruz;sanki onlardan sonra ebedi olarak kalıcıyız gibi miraslarını yiyoruz.Sonra erkek-kadın her nasihat edeni unuttuk ve bize her afet atıldı.

  69-Kadının kıskançlığı küfür,erkeğin kıskançlığı imandır.

  70-İslam’ı benden önce kimsenin yapmadığı şekilde tasvif edeceğim:İslam teslimiyetti,teslimiyet yakindir;yakin tasdiktir;tasdik ikrardır;ikrar yerine getirmedir;yerine getirme salih ameldir.  eş-Şerif er-Radi (ebu’l Hasan Muhammed b.el-Huseyn b. Musa el-Muesvi (406-1015)
  (Hz Ali’nin Konuşamarı,Mektupları ve Hikmetli Sözleri)_ Nehcü’l Belağa

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.