Hırs Etmek Ve Kanaat Göstermek

Yoksulluk her zaman hoş görülmüş,makbul olmuştur.Bu durumda olan kimsenin bu haline razı olması ve başkasının malına göz dikmemesi lazımdır.Haris olmayacağı gibi,kimsenin malına da göz koymamalıdır.Bu ancak,ihtiyacın en alt derecesinde yemek,giymek ve meskene razı olmakla mümkün olur.Sadece o günü veya en fazla bir aylık yiyeceğini düşünmelidir.Başka günleri düşünmemelidir.Aksi halde kanaatkar olma gibi bir şerefi de kaybeder.

Tama ve hırs gibi aşağılık hasletlere kapılır.

Bu iki hastalık (tama ve hırs),onun türlü kötülükler işlemesine sebep olur,insanlığa sığmayan kötü işleri ona yaptırır.Ademoğlunun daha yaratılışında hırs ve tama vardır.O,sıfatla katiyyen aza kanaat etmez.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;

Ademoğlunun iki vadi dolusu altını olsaydı,üç vadi olmasını isterdi.Ademoğlunun karnını doyuracak olan bir avuç topraktır.Allah tevbe edenlerin tevbesini kabul eder.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;

Allah buyuruyor ki:Biz serveti namaz kılmak ve zekat vermek için indirdik.Halbuki ademoğlu,bir dere altına sahip olsa iki dere dolusu altına sahip olmak ister,iki olsa üçüncüsünü ister.Onun karnını ancak toprak doyurur.Kuşkusuz (samimi bir kalp ile) tevbe edenlerin tevbesini Allah (c.c) kabul eder.

Başka bir hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz buyuruyor ki;

Ey insanlar,istiyorsanız helal isteyin.Çünkü kişiye ancak yazılan verilir.Kimse kendine takdir edilen rızkı yemeden ölmez.İstese de istemese de rızkı ona verilecektir.

Bu konuda da İslam büyüklerinden Süfyan-ı Sevri diyor ki;

Dünya malının en iyisi elinize geçiremediğiniz,elimize geçirdiğimiz malın en hayırlısı da elimizden çıkardığımızdır.

Yine aynı şekilde İbn Mes’ud diyor ki;

Her Allah’ın günü bir melek şöyle nida eder:Ey Ademoğlu,sana yetecek az mal,seni azdıracak çok maldan daha hayırlıdır.

Şair diyor ki;

Ölmeyecekmiş gibi dünyada kaldığını ve gittikçe hırsının arttığını görüyorum.,
Acaba yeter artık bu kadar diyebilecek bir hedefin var mı?Kaynak= İmam Gazali / el-İhya / C:3 / bkz:675…681