Haşr Süresi Gazali Tefsiri

  • Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’ı tesbih etmektedirler. O , üstündür,hikmet sahibidir (Haşr’1)”

Buradaki Allah’ı tesbih etme,Yahudiler’in yurtlarından çıkarılmadan önce,zulmedenlerin kökü kesilip yeryüzü onlardan temizlendikten sonra En’am Sûresi’nde geçen Allah’i övmeye benzemektedir:

  • Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” (Enam: 45)

Yeryüzünün azgınlardan temizlenmesi, açık bir nimettir. insanın, haklarından yararlanma gücü, büyük bir avantajdır. Kişinin bedenini koruyan iç dünyasında emin olması ne kadar hoştur. O durumda hiçbir zâlim ona musallat olamaz ve hiçbir mütekebbir ona zarar veremez.

Yesrib (Medine) ve civannda Yahudiler, Tevrat’a bağlılıklarini devam ettiriyorlardı. Ama vahiyyle müşerref olmadılar, adaleti yaymadılar, tevhide yardim etmediler, ahiret gününden sakınmadılar. Ne zaman ki İslam geldi, insanları putlara tapmaktan Allah’a kulluğa yöneltmeye başladı. Işte o zaman onlarin gönülleri daraldı, lslâm Peygamberi’ni mercek altına aldılar, savaşmayı meslek edindiler, vatandaşlarını kalelere taşıdılar. Kendilerine hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini sandılar:

  • Siz onların çıkacaklarını sanmamarştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini Allah’tan koruyacağıni sanmışlardi. Ama Allah(in azapı) Onların beklemedikleri yerden geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki evlerini hem kendi elleriyle, hem de mü’minlerin elleriyle harap ediyorlardı.” (Hasr: 2)

Onlarin kalmaları mümkündü. Fakat onlar ansizin aralarinda sempati duyulan ve iman edilen Resulü öldürmeyi düşündüler. Resul, Onların kötü niyetlerini hissedince Medine’ döndü, sonra onları sürme kararı aldi:

  • Bu onlarin Allah’a ve peygamberine karşi gelmelerinden dolayıdir. Kim Allah’a karşı gelirse bilsin ki Allah’in cezalandurmasi çetindir.” (Haşr: 4)

Böylece geldikleri yere geri döndüler.

Sure, bunu ilk toplanma olarak ifade ediyor. Sanki uzak veya yakin gelecekte onların bekledikleri başka bir toplanma olacaktır! Biz de onlarla birlikte bekliyoruz. Yahudiler Müs- lümanlardan habersiz kendileri için devlet kuruyorlar. Kendi devletleri için ne yapıyorlar? Allah’ı hayirla mı yad ediyorlar? Çağdaş medeniyeti âhiret gününe inandırmaya mı başladılar? Onlar Müslümanların acizliğinden ve gevşek davranmasindan böyle hareket ediyorlar. Daha da ileri gidiyorlar. Sema kültürünü kovmak ve altın buzağrya tapmak için Avrupa ve Amerika ile birlikte hareket ediyorlar.

Müslümanlar rüşdlerine erip Rableriyle anlaşınca devlete konacak ve İsrailoğulları’ni geldikleri yerlere gerisin geri döndüreceklerdir. Peygamber(s.a.v) Beni Nadir arazisini, fakir muhacirlere hediye etmiş ve böylece Medinedeki islam toplumunda dengeler sağlanmıştır. Çünkü muhâcirler mallarını ve evlerini Mekkede bırakmışlar ve Allah rızası için bu sikintiya katlanmışlardır. Ensar, muhâcirlere yardım etmelerine ve kalplerini onlara açmalarına rağmen muhacirlere helal olan miras, Yahudiler’in terk ettikleridir. Surede:

  • içinizde yalnız zenginler arasnde dolaşan bir devlet olmasın (Haşr’7)’

şeklinde zikredilen avunma,maldır.

Sonra Allah şöyle buyurarak muhacirlerin durumunu açıklamıştır:

  • (Allahın verdiği bu ganimet mallar), yurtlarndan ve mallarndan uzaklaştirilmiş olan, Allah’tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah’in dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir.İşte doğru olanlar bunlardir (Haşr’8)

Böylece toplum, adalet ilkesini benimsemiş ve risaletini eda etmeye başlamıştır Nübüvvet asrinda olduğu gibi günümüzde de ikiyüzlü Araplar, Yahudilerle birlikte yaşamalarında ve iyi ve kötü yasamlarini onlarla birlikte paylaşmalarında bir beis görmemektedirler.Her iki tarafın da dinlerinin olmadığı bir gerçektir Yahudiler yanında din, kalb pakliği, yaşam temizliği ve el cömertliği değil, bir köpük belirtisi ve tuhaf bir övünme kaynağıdır. İkiyüzlü Araplar, insanların akli ve kalbi seviyelerini yükseltmek için Allah’ın kendilerini seçtiğini kabul etmezler. Onlar sadece yaşam heveslileridirler. Bu yüzden birbirlerine Sevgi beslemelerine ve destek çikmalarına şaşmamak gerekir:

  • Münafiklarin, kitap ehlinden inkâr eden dostlarına: “Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz de sizinle beraber çikariz sizin aleyhinizde kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız, mutlaka yardım ederiz.’ dediklerini görmedin mi? Allah, Onlarin yalancı olduklarına şahitlik eder” (Hasr: 11)

Yahudiler’in ahiretle olan ilişkisi zayıftir. Eski Ahid’in Tevrat ilk sahifeleri, sevaptan, günahtan, cennetten veya cehennemden söz etmez. Eski Ahid ancak boyunları kalın bir halkin kof bir tarihinden ibarettir. Bu materyalist düşünce, cağdaş medeniyeti sarmış, kitleleri bugüne tapmaya ve gerisini unutmaya teşvik etmiştir. Hristiyanlik, Mesih siretinden ayrıldıktan sonra bu yamukluğu düzeltememiş, bu yüzden bütün dünyaya ağır bir kötülük isabet etmiştir.

Bu sebeple bu süre, insanları Allah’ı bilmeye, O’nun yanındakileri yeğlemeye ve ahirete yaklaştırmaya teşvik etmek için gelmiştir:

  • Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve herkes yarına ne hazirladiğına baksın. Allah’tan korkun. Çünkü Allah, yaptiklarinizdan haberdardır. Allah’i unutan ve bu yüzden Allah’in da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.” (Haşr: 18-19)

Korkunç savaş, Yahudilerle Araplar arasında olacaktır. İslam’a kin kusan, İsa ve Muhammed’i tanımayan Avrupalılardan oluşan bir grup yandaşlan da Yahudilerin ihtiyacını gideremiyecektir.

Mutlaka cevaplanması gereken bir soru: Müslümanlar ne zaman İslam’a girecekler? Ne zaman İslam’ın ruhunu kavrayacak ve hükümlerinin gölgesinde yaşayacaklar? Ne zaman Kur’ân sancağı altında yürüyecekler? Onların pey gamberleri ümmetini mescidden yönetmiş ve onların ilmi ve ahlaki seviyelerini kendi arkasındaki saflarından yükseltmiştir. Ne zaman ki doğulara ve batılara ulaşmışlar, işte o zaman insanları yerden göğe taşımışlardır:

  • Eğer biz bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz.” (Haşr: 21)

Süre, Allah’ın güzel isimlerinden yaklaşik yirmisiyle tek olan Allah ile ilişkisini açıklayan Beni Nadir ile son bulmuştur Bu ilişki bütün insanları harekete geçirmesi açısindan önemlidir.

Dünya, saray dinlerinin gölgesi altında, ancak burada rahat bir yaşam tarzı süren kötü karakterlere hükmeder. Ama orada Allah katinda ve O’na kavuştuktan sonra, ne bir düşünce ne de bir hazırlık işe yarar.Kaynak = Muhammed Gazali / Kur’an’ın Konulu Tefsiri / bkz= 739-742

Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.