Hamd İle Şükür Arasındaki Farklar

Hamd Ve ŞükürHamd ile Şükür arasındaki farktan,hangisinin daha yüce ve üstün olduklarından söz etmişlerdir.Hadiste ‘Hamd,şükrün başıdır,Allah’a hamd etmeyen O’na şükretmemiş demektir’ diye bir hadis-i şerif rivayet edilmiştir.

Hamd ile Şükrün Aralarındaki fark şudur

Şükür : Çeşitleri,sebepleri açısından daha genel,ilgili olduğu şeyler açısından daha özeldir.

Hamd ise : İlgili olduğu şeyler açısından daha genel,sebepleri açısından daha özeldir.

Bunun manası şudur

Şükür,muhabbet ve müşahade ederek kalp ile,överek ve itiraf ederek dil ile,itaat ve boyun eğerek organlarla olur.Şükrün ilgilendiği şey,zati sıfatlar değil,nimetlerdir.Allah’a , hayatına,işitmesine , görmesine ve ilmine karşılık şükrettik denilmez.Allah (c.c)’a bunlara karşı hamd olunur.Nitekim ihsnı,adaletine karşılık hamd olsunduğu gibi,Şükür ise ihsan ve nimetlere karşı olur.Şükrün gerektiği her şeye hamd gerekir,fakat hamdin gerektiği her şeye şükür gerekli olmaz.Hamdin kendisi ile eda edildiği her şeyle şükür de eda edilir.Fakat aksi mümkün değildir.Yani şükrün eda edildiği şey ile hamd olmaz.Çünkü şükür organlarla yapılır,Hamd ise kalp ve lisanla elde edilir.Kaynak : İbn Kaayım el-Cevziyye / Medaricu’s Salikın / bkz:695