Halkın Hak’tan Kopmasının Sebepleri

Bil ki, halkın Hak’tan kopmasının ve perdelenmesinin pek çok sebebi vardır; bunların en başta gelenleri şunlardır:

 • Halka yönelmek ve onlara takılıp kalmak.
 • Kendi nefsi ile meşgul olmak.
 • Yaptığı işlere bakıp onlarla aldanmak.

Sahih ve doğru inançtan sapmak. Bu sapma, her insanın nefsinin yaratılışı ve cibilliyetine göre farklı şekillerde olmaktadır.

 • Makam, mal, dünya, mevki ve şöhret sevgisi.
 • Uzun yaşama arzusu ve ileride yaparım düşüncesi.
 • Cimrilik.

Nefsin kötü arzularına uyma.

 • Kendini beğenme.
 • Yiyecek, içecek ve giyeceklerin haram yoldan kazanılması.
 • Dünya işlerinin bozuk olması.
 • Nefsanî duyguların kalbe hâkim olması.

Nefisle mücahedeyi terk ve ihmal edip onun kötü arzularına boyun eğmek.

 • İnsanlara karşı güzel ve şirin gözükmeye çalışmak.
 • Kin, düşmanlık, haset, cehalet, ahmaklık, gösteriş ve ikiyüzlülük gibi kötü huylara sahip olmak.
 • Göz, kulak, dil, el ve ayak gibi âzaları, yüce Allah’ın taatı dışında kullanmak. Halbuki, Kur’ân-ı Kerîm’de uyarıldığı gibi;1 bütün bu âzalar, her yaptığından sorumludur.
 • Tembellik, gevşeklik, gaflet ve bunların dışındaki yüce Allah’tan uzaklaştıran şeyler de bu kısma dâhildir. 1-el-İsrâ 17/36.


 • Kaynak = Turan Yazılım / Mürşit 5 / Tasavvuf / Hak Yolunun Esasları -Ravdatü’t-Tâlibîn ve Umdetü’s-Sâlikîn- /