Hadis-i Şerifler Işığında Yemek Yeme Adabı

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki; Aç ve susuz kalarak nefsinize karşı savaş açın.Çünkü bunun Allah katındaki mükafatı, yine Allah yolunda savaşanın mükafatı gibidir.Çünkü Allah için en sevimli ibadet,açlık ve susuzluktur”

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki; “Midesini tıka basa dolduran kimse meleküt alemine yükselemez” (İnsan yaptığı iyi ameller ve itaatlerle melekler derecesine yükselirler.Fakat karnını tıka basa dolduranlar yükselemez)

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki; “(İnsanların en faziletlisi,en üstünü) yemesi,gülmesi az olan ve avret yerlerini örtmekle yetinen kimsedir”. (Yani fazla elbisesi olmayan,ona değer vermeyenler)

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki; “Giyininiz,yeyiniz,içiniz,fakat midenizi (tıka basa değil) yarıya kadar doldurunuz.Çünkü az yemek, Peygamberliğin özelliklerinden bir parçadır

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki; “Kıyamet gününde Allah’a göre derece bakımından en üstün olan kimse (aranızdan) en çok aç kalan ve Allah’ın yücelik ve büyüklüğünü düşünen kimsedir.İçinizden Allah’a en sevimsiz,yani çirkin olan kimse de çok yiyip,çok içen ve çok uyuyan kimsedir”.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki; “Kalblerinizi,çok yiyerek ve çok içerek öldürmeyiniz.Çünkü bir ekin tarlasını su bastığı zaman nasıl çürütürse,kalbler de böyledir.Çok yemek ve içmekle kalbler de ölür”.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki; “Adem oğlunun doldurduğu en kötü kap midesidir.Yemek yemek gerektiği zaman (mecburen yemek gerektiği zaman) mide üç kısma ayrılmalıdır;bir bölümünü yemekle doldurmak,bir bölümünü su ile doldurmak,bir bölümünü de devamlı olarak boş tutmalıdır”.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki; “Şeytan,insan vücudunda kanın damarda dolaştığı gibi dolaşır.Onun vücuda giriş yollarını aç ve susuz kalarak kapatın”

Hz Ömer diyor ki; “Çok yemekten sakının,çok yiyen dünyada hammallığını,ahirette de pis kokusunu çeker.”

Lokman Hekim oğluna diyor ki; “Oğlum,mide tıka basa doyduğu zaman düşünce kuvveti çalışmaz olur,uykuya dalar,hikmet (incelikleri bilme gücü) dilsiz olur ve beden ibadete karşı tembel olur”

Tevratta deniliyor ki; “Allah’tan kork,karnını tıka basa doyurduğun zaman da senden başka açların bulunduğunu aklına getir”

Gökten yere inen her türlü iyiliğin başı açlık,gökten yere inen bütün kötülüklerin başı da tokluktur. Nefsini aç bırakan,şeytanın vesvesesinden emin olur.

İslam büyüklerinden Ebu Bekir Abdullah b.Müzeni diyor ki;

“Yüce Allah şu üç sınıf insanı sever:

  • Az uyuyanlar,
  • az dinlenenler ve
  • az yiyenler”.


Kaynak:İmam Gazali / el-ihya / C:3 / bkz:233…242