Güzel Ve Kötü Ahlakın Karşılaştırılması

Hz Allah’ın Resulüllah Efendimize vermiş olduğu nimetler,hiç kimseye nasip olmamıştır ve Allah-u Teala,tüm mahlukat arasında ziyade olarak Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v)’i övmüş,methetmiştir.Nitekim Peygamberimize verdiği nimetleri ve onu methettiğini açıklamak için bir ayet-i celile;’de şöyle buyurmuştur: “Kuşkusuz sen (ey Habibim) büyük ahlak üzere gönderilmişsin (Kalem Süresi’4)”.

Hz Aişe Annemiz buyuruyor ki;Resul’i Ekrem’in ahlakı,Kur’an idi.

“Afva sarıl,marufu emret,cahillerden yüz çevir (A’raf Süresi’199)”.

Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) güzel ahlakla ilgili olarak; O (ahlak), gelmeyene gitmen,vermeyene vermen,zulmedeni ise bağışlamandır.

Bir gün adamın biri Resulüllah Efendimizin yanına gelerek şöyle sordu;

Ey Allah’ın Resulü,din nedir?

Peygamberimiz;Din güzel ahlaktır.

Adam,Peygamberimizin sağına geçerek tekrar sordu;

Ey Allah’ın Resulü,din nedir?

Peygamberimiz tekrar; Din güzel ahlaktır cevabını buyurdular.

Bu sefer adam,Peygamberimizin sol tarafına geçerek aynı soruyu sordu

Peygamberimiz cevabı yine;Din güzel ahlaktır olmuştu.

Fakat adam,Peygamberimizin arkasına geçip aynı soruyu sorunca;

Peygamberimiz;Anlamıyor musun ? Din kızmamak demektir.

Yine Peygamberimize sordular;

Ey Allah’ın Resulü,şu’m nedir?

Peygamberimiz; Şu’m kötü ahlaktır.

İslam büyüklerinden Fudayl diyor ki;

Resulüllah Efendimize bir kadın hakkında şöyle dediler;Gündüz oruçlu, gece uyanıktır.Devamlı olarak Allah’a itaat ve ibadette bulunur.Ancak bu kadın,komşularıyla hiç bir zaman iyi geçinmez.Onlara çirkin laflar söyler.O çok kötü ahlaklı bir kadındır.

Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdular;

Onda hayır yok,O cehennemliktir.

Ravilerden Ebu Derda diyor ki;

Bir gün Resulüllah Efendimiz şöyle buyurdular; Mizana ilk konacak amel,güzel ahlak ile cömertliktir.

Allah-u Teala imanı yarattığı zaman iman;Allah’ım beni takviye et dedi. Hz Allah da imanı güzel ahlak ve cömertlikle takviye etti.

Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki;Allah-u Teala,bu dini (islam dinini),kendi zatı için tertemiz kıldı. Sizin dininize (islam da) cömertlikten,güzel ahlaktan başkası yakışmaz.Dininizi bu iki hasletle süsleyiniz.

İbn Abbas (r.a) ,Peygamber Efendimizin bir hadis-i şeriflerinde;

Kendinde şu üç meziyet veya bunlardan biri bulunmayan kimsenin ameline değer vermeyiniz

  • Kendisini isyandan alıkoyacak olan takva ve Allah korkusu
  • Kötüye karşı susması,susturan hilim,yumuşaklık
  • İnsanlarla bir arada geçimi sağlayacak huy (şeklinde buyurmuştur.)

Kötü ahlak;affedilmeyecek,bağışlanmayacak bir günah,kötü zan ise daha büyük bir vebaldir.

Hasan-ı Basri diyor ki;

Ahlakı kötü olan bir kimse,ancak kendisine eziyet eder.

Vehab b.Münebbih diyor ki;

Ahlakı kötü olan bir kimse:tıpkı kırılmış bir saksı gibidir.O artık ne bir saksı,ne de bir çamurdur.

Hz Ömer diyor ki;

İnsanlar arasına iyi ahlak ile karışınız. Fakat iyi amellerinizle ayrılınız.Kaynak:İmam Gazali / el-ihya / C:3 / Sayfa:143…153