Gusül Abdestinin Farzları

Gusül abdesti ile ilgili ayet de (Maide 6) işaret edildiği gibi bütün vücudun kuru bir yer kalmayacak şekilde tamamen yıkanmasından ibarettir.Bunda bütün fakihlerin ittifakı vardır. 

Gusül Abdestinin Üç Farzı Vardır

Ağıza sul almak (mazmaza)

Burna su çekmek (istinşak) ve

Bütün vücudu yıkamak şeklinde üç farzından söz edilir.

Maliki ve Şafiiler ile Şia’dan Ca’ferilere göre ağız ve burnun içini yıkamak sünnettir. Gusülde niyet Hanefilere göre sünnet, diğer mezheplere göre farzdır. Malikiler’e göre vücudu ovalamak ve gusül işlemlerinin arasını açmamak da guslün farzlarındandır

Gusül Abdesti Hangi Sularla Alınabilir: Gusül mutlak su denilen nehir, pınar, kuyu , deniz, kaynak ve yağmur suları ile yapılır. Saç, sakal , bıyık ve kaşların yıkanıp diplerine suyun ulaşması, kadınların örgülü olmayan saçlarını yıkamaları ve saç diplerine suyun ulaşması gerekir. Gusül abdesti alırken örgülü saçın çözülmesi şart olmayıp sadece diplerine suyun ulaştırılması yeterli olur. Hanbeliler hayız ve nifas sebebiyle gusül için örgünün çözülüp saçın yıkanmasını gerekli görür.

Yara Ve Sargı Bulunması Durumunda Gusül Abdesti: Gusül esnasında, bedendeki yara üzerinde sargı varsa bakılır; şayet yıkama yara için zararlı olmayacaksa sargı çözülüp yıkanır, değilse sargı üzerine meshedilir.

İlmihal türü kitaplarda yer alan, boy abdesti alan kimsenin vücudunun iğnenin deliği kadar kuru yer kalmaması tavsiyesi gerçek manada değil, vücudun su ile iyice yıkanması gerektiği şeklinde anlaşılmalıdır.

Gusül abdesti alırken diş dolgusu ve kaplama, ayrıca deri üzerinde olup suyun deriye temasını önleyen ve izalesinde de güçlük bulunan boya ve benzeri maddeler, yukarıda da açıklandığı üzere gusle mani değildir.

Bu sebeple vücudun maddi temizliğini imkan ölçüsünde ve sabun kullanarak yaptıktan sonra deri üzerinde kalıp suyun deriye ulaşmasına mani olan boya, hamur gibi maddeler guslün sıhhatine engel olmaz. Diş dolgusu ve kaplama yaptırmak da böyledir.Kaynak : Diyanet İşleri Başkanlığı / İlmihal / C: I / bkz : 206-207