Kuran Yurdu

Guslün faydaları

  Gusül (Boy) Abdesti Almanın Faydaları

  Gusül, akıl-baliğ olan her Müslüman’a, kendisinde guslü gerektiren bir hal meydana geldiği takdirde farzdır. Gusül temizliğinde, manevi ve uhrevi birçok faydalar yanı sıra, pek çok maddi fayda ve güzellikler de bulunmaktadır. Bu sebeple İslamiyet, gusle büyük ehemmiyet vermiştir. İnsan bu vecibeyi yerine getirmekle, hem Allah’ın muhabbetini kendine celbetmekte ve rızasına nail olmakta; hem de maddeten sıhhat ve afiyet kazanmaktadır.

  Cünupluk, ibadetleri ifaya mani, manevi bir kirlilik hali olduğu için,

  En başta müminin kendine ağır gelen, huzursuz kılan, ruhunu daraltan bir durumdur. Rivayetlerde, yeryüzünün cünup gezen insanlardan tiksinti duyup onları Allah`a şikayette bulunduğu zikredilmiştir. Cünup insanların yanına rahmet meleklerinin gelmeyeceği de yine rivayetler arasındadır. Bu sebeple salahat ve takva sahibi kimseler, kendilerinde cünupluk hali meydana geldiğinde, bu halden kurtulmak konusunda acele etmişler; geceyi cünup olarak geçirmekten şiddetle kaçınmışlardır. Bu, işin takva yönüdür. Bütün bunlar, cünup olan bir insanın, uğursuz ve maddeten pis ve necis olduğu manasına gelmez.

  Cünup kimse ile görüşülüp konuşulmayacağı söylenemez.

  Dikkat edilmesi gereken husus; namaz vaktini geçirmeden yıkanmaktır. İnsan, namaz vaktini geçirmemek şartıyla, yıkanmayı erteleyebilir ve bu halde iken cünup kimseye yapması haram olan işlerin dışında kalan her şeyi yapabilir. Bu da, işin fetva yönüdür.

  Ebu Hureyre, bir gün yolda, cünup iken, Resulüllah Efendimize (s.a.v) rastlamış, fakat bu cünup haliyle O`nun yanında bulunmaktan sıkılarak savuşup gitmiş, yıkanıp geri dönmüştü. Resul-i Ekrem (s.a.v)  kendisine nereye kaybolduğunu sorunca da durumu olduğu gibi anlatmış idi. Resulüllah Efendimiz (s.a.v)  bunun üzerine Ebu Hureyre’ye şu cevabı vermişlerdi:

  Sübhanallah, mümin hiç necis (pis) olur mu?”

  Bu hadisten anlaşıldığına göre, cünup olan bir mümin, kimse ile görüşüp konuşamayacağı bir pislik ve uğursuzluk içine düşmüş değildir. Şu halde, yeryüzünün tiksinip, rahmet meleklerinin kendisinden kaçtığı insanlar, cünupluğu hafife alan ve cünup gezmeyi adet haline getiren kimseler olmaktadır.

  Dini açıdan bu derece kıymet ve ehemmiyet taşıyan guslün biraz da maddi ve tıbbi yönü üzerinde duralım. Guslün insan sağlığına yaptığı müsbet tesir şu şekilde izah edilmektedir:

  Boşalırken Meydana Gelen Değişiklikler

  Cinsi boşalma olayı, insandaki bütün sinir sistemini seferber eden ve bütün organizmayı sarsan fizyolojik bir hadisedir. Bu olay esnasında vücutta büyük bir hücre yıkımı meydana gelir. Bu esnada solunum ve dolaşım cihazları bu olaya bütün güçleriyle katıldıklarından, solunum adedi artar. Kan dolaşımı hızlanır. Hatta bu esnada sarf edilen kuvvet, bin beş yüz metre koşmaya eşittir. Yahut başka bir benzetme ile, yedi katlı bir apartmanın en üst katına koşarak çıkmak kadar yorucudur. Bu hadise vuku bulduktan sonra, uzviyet müthiş bir yorgunluk ve ezici bir bitkinlik hisseder. Ağır bir yük taşımış gibi olur. İşte büyük bir hücre yıkımına uğrayan ve büyük bir sarsıntı geçiren insan vücudu, yıkanmak sayesinde derhal bir rehavet ve gevşeme ile sükunete kavuşur. Vücuda yeni bir zindelik ve canlılık gelir.

  İşte bu sebeple gusül, insan için mükemmel bir temizlik, maddeten ve manen dinlenme ve huzur bahşeden bir yıkanmadır.

  Vücudumuzun normalde bir statik elektrik dengesi vardır. Vücut sağlığı bu elektriksel denge ile yakından alakalıdır. Bu denge, psikolojik gerilimler, iklim şartları, giyim eşyaları, yaşama ve iş yerleri ve bu arada guslü gerektiren hallerle bozulur. Bu elektriksel yük, öfke halinde normalin dört katına, guslü gerektiren hallerde on iki katına çıkmaktadır.

  Günümüzde “Kızıl ötesi” (Enfra-rouje) ışınlarla dış derinin özel fotoğrafları çekilmiş, bu fotoğraflarda cinsi münasebetten sonra, vücudun bütün yüzeyinin fazla statik elektrik tabakasıyla örtüldüğü tespit edilmiştir. Bu tabaka, derinin oksijen alışverişine engel olduğu gibi, cildin renginin bozulmasına ve çabuk kırışmasına sebep olur. Bu durumdan kurtulmak için, vücudun iğne ucu kadar yer dahi kalmayacak şekilde tamamen yıkanması gerekir. Böylece su zerreleri, olumsuz elektrik gerilimini alarak, vücudu topraklıyor ve yeniden normale döndürüyor.

  Bu açıdan gusül, tıbbi yönden de mutlaka yapılması gereken bir temizliktir.

  Abdest ve gusül, dolaşım sistemi üzerinde de olumlu etkilerde bulunmaktadır. Damarlardaki sertleşme ve daralmayı önler. Abdestte mevzi bir uyarılma vardır. Lenf sistemi, en önemli merkezlerinden biri olan burun arkası ve bademcikler yıkanarak uyarılmaktadır. Ayrıca boyun ve yanlarının yıkanması da, lenf sistemine tesir eder. Abdest ve gusülle kolaylaşan lenf dolaşımı sayesinde, lenfosit denen savaşçı hücreler vücudu zararlı unsurlardan korurlar ve vücut direncini arttırırlar

  Su bulunmadığı zaman toprakla yapılan teyemmüm de büyük ölçüde vücuttaki statik elektriği yok etmekte, topraklamaktadır

  Kaynak: https://sorularlaislamiyet.com/

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.