Göz Zinası Ve Zengin Kadınla Evlenmek

Gözünü koruyamayan bir kimse,düşüncesini hiç koruyamaz,düşüncesini koruyamayınca da başını çevirip bakmaktan kendini alıkoyamaz Derken de günün birinde,kendisini sonucunu hazırladığı büyük felaketin içinde bulur.

Göz zinası küçük günahların ileri gelenlerindendir.Göz yavaş yavaş insanı gerçek zinaya götürür. Buna engel olamayan insan,kendisine de sahip olamaz.

Göz zinanın başlangıcı olduğundan onu korumak önemlidir.Felaketin başlangıcı bakmak olduğu için ‘Bakmakla ne olurmuş’ diyenler her an büyük tehlikelerle karşı karşıyadır.İlk ve tesadüfi bakışların cezası yoktur.Ama tekrar tekrar dönüp bakan,bu bakışlarından sorumludur.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki;

“Bütün insanların zinadan nasibi vardır.Gözlerin zinası bakmak,ellerin zinası tutmak,ayakların zinası yürümek,ağzın zinası öpmek,kalbin zinası azmetmek ve arzu etmektir.En son olarak da ferc (tenasül uzvunda) bunu ya doğrular (yani gerçek zina eder) veya yalanlar.

İslam büyüklerinden biri diyor ki;

Zengin kadınla evlenmenin sonuçları

Nikah parası çok olur

Evlenmenin gecikmesi (yok şöyle olsun,yok böyle olsun,yok şu alınsın,yok bu alınsın gibi bahanelerle bekletilir)

Kocasına hizmette kusur ederler

Rızkı tatminde güçlük çeker.Çünkü zenginler aza kanaat etmezler

Boşayacağı zaman mal da beraber gidecek korkusu ile boşayamazlar.Yoksul bir kadınla evlenen kimse,bu sıkıntılara maruz kalmaz

İslam büyüklerinden zatın biri diyor ki;

Geçimin sağlıklı ve huzurlu olması için kadının dört konuda erkekten aşağıda olması daha uygundur. Aksi olursa,kadın erkeği hor görebilir. Böylece aile huzuru diye bir şey kalmaz

 • Yaş
 • Boy
 • Mal
 • Asalet

Kadında erkekten üstün olması gereken dört şey vardır;

 • Güzellik
 • İslami terbiye
 • Şüpheli şeylerden sakınma
 • Güzel ahlaklı olmasıdır

Şehvet hastalığı şu üç şekilde tedavi edilir

 • Harama bakmamak
 • Açlık
 • Kalbi kaplayacak zikir ve fikirle uğraşmak

İslam büyüklerinden Said b.Müreyyeb diyor ki;

Şeytan bir adamı aldatmak için bütün yolları dener.Başarı elde edemezse,o kimsenin bu sefer başına kadın belasını musallat eder böylece onun kalbine kadınla girer.Kaynak= İmam-ı Gazali / el-İhya / C:3 / bkz=287-300