Gıyabi Cenaze Namazı Kılınabilir Mi?

Soru : Cenaze namazını kılacağımız ölü başka bir memlekette olursa veya defnedilmiş ise,onun üzerine gıyabi namaz kılabilir miyiz? Olmaz diye hüküm verilmesi halinde bizzat Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in Necaşi’nin cenaze namazını gıyabi olarak kıldırmasını nasıl izah edersiniz?

Cevap : Cenazenin,namaz kılacak cemaatin huzurunda bulunması şarttır.Evet Peygamber Efendimiz (s.a.v) Necaşi’nin namazını gıyabi olarak kıldırmıştır.Fukaha bunun Peygamber Efendimiz’in şahsına münhasır bulunduğu görüşündedir.Zira Efendimiz onun namazını kıldırırken,mekanların dürülüp cenazenin huzuruna gelmiş olması ve onun mucizesi olarak böyle bir hadisenin tahakkuku mümkündür.Bu engelleyici hüküm,Hanefi Mezhebinin görüşüdür

İmam Malik’in ictihadı da bu istikamettedir.

Ahmed bin Hanbel ile İmam Şafii bunun caiz olacağı görüşündedirler.Bu durum muvacehenesinde,kişi mensubu bulunduğu mezhebin hükümlerine tabi olacak,gelişi güzel harekette veya hüküm vermekten sakınacaktırKaynak : Mehmet Emre / Fetvalar / C:2 / syf: 60-61