Gece İbadetine Kalkmayı Kolaylaştırmak

Gece ibadetine kalkmayı kolaylaştıran zahiri (açık) ve batıni (gizli) sebepler vardır.Bunlar olmadan gece uykusundan kalkmak gerçekten oldukça zordur:Zahiri (açık) sebepler başlıca dört tanedir

1-)Fazla yemek yememek.Zira fazla yemek,fazla uykuya neden olur.Böylece uykudan uyanmak zorlaşır.Bazı şeyhler müridlerinin sofralarını dolaşarak;Sakın çok yiyip uyumayın.Zira çok yer ve çok uyursanız.ölüm anında çok pişman olursunuz derlerdi.

  • 2-)Gündüzleri vücudu haddinden fazla yormamak.Zira gündüzün vücut aşırı yorulursa,sinirler zayıflar ve fazla uykuya ihtiyaç duyarlar

3-)Öğleden önce biraz uyumak.Bu uyku geceleyin kalkmayı kolaylaştıran bir sünnettir.

  • 4-)Gündüzleri dinin çizdiği sınırları aşmamak.Zira gündüzleri isyana dalmak kalbi karartır ve rahmeti çekecek sebeplere engel olur.


  • Kaynak= İmam Gazali / İhyau Ulumi’d-Din