Fetva Vermek

Ahiret alimlerinin özelliklerinden birisi de sorulan bir hususta fetva vermek için acele etmemek,işi ağırdan almak ve bu fetvadan kurtuluş yolu aramak için çekingen davranmaktır. Eğer sorulan soru hakkında Kur’an,hadis veya icmadan açıkça bilgi sahibi ise cevap verir.

Fakat şüphe ettiği bir konuda sorulmuşsa bilmem demelidir.Eğer kendi içtihat ve tahmini ile zannettiği bir konu hakkında ihtiyaten eğer var ise kendisinden daha iyi bilene havale etmelidir.Akıllı olan böyle davranır.Zira ictihat tehlikesini yüklemek riskli bir iştir.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Üç çeşit ilim vardır

  • Konuşan Kitap
  • Yerleşen Sünnet
  • Bilmiyorum Demek


Kaynak= İmam Gazali / el-İhya / C:1 / bkz:…