Eyvahlar Olsun Sana

Senin Gibi Bir İnsana Yazıklar Olsun,Kendine Yazık Eden İnsan Modeli,Kendine Değer Vermeyen Ve Kendini Helak Eden İnsan Nasıl Olur Ve Karakteristik Özellikleri Nelerdir? İşte Tüm Bunların Beyanı Ve Açıklaması Adına Vaaz Tadında Bir MakaleSen eğer dünyalıktan eline geçmeyene ve kaybettiğine üzülecek olursan ve sıkıntıya düşer,eline geçene de rahata erdiğin için sevinecek olursan bil ki,bunun için hesaba çekileceksin.Sen nasıl insansın ki -edenler için- ahiretin için harcadığın gayretin kat be kat fazlasını yok olacak ve elinde kalmayacak,emanetçi olduğun dünyan için harcıyorsun.

Sen öyle birisin ki;dünyalıktan eline geçene karşı gösterdiğin sevinç kalbinden nokta nokta Allah korkusunu ve sevgisini,ahiret kaygısını silip süpürüyor.Ama sen bunun farkında değilsin.

Sen Allah’a karşı olan isyanından dolayı uğradığın felaketi,dünyalık elinden çıkanlardan daha, önemsiz görürsün.Malının kaybolmasından duyduğun korkuyu ve endişeyi,Allah’a karşı bir kusur,bir günah işlediğin zaman göstermezsin. Yazıklar olsun sana…!!!

Sen belki haram yollardan sahib olduğun dünyalıktan insanların sana yönelmesi için,seni beğenmeleri,ne cömert insan demeleri,saygı görmek ve saygı göstermeleri için dağıtırsın.Sana yazıklar olsun ki kendi alın terinle kazandığından bir kuruş harcamayı kendine yük görürsün.Kıyamette Allah’ın seni bayağı hakir görmesini,insanların seni hakir görmesinden daha önemsiz sayıyorsun.

Sana yazıkalr olsun ki yaratılanı yaratana tercih ediyorsun.Hakk’ın rızasını,sevgisini,korkutmasını gözetmeyip kulun sevgisine mazhar olmak istiyorsun başkalarının hakkında ileri geri konuşmalarından endişe duyuyorsun.

Sen insanlara karşı paracıklarını gizlersin de Allah’ın kusurlarını bilmesine aldırış etmezsin.Allah huzurunda rezil-rüsvay olmak sana, insanlar arasında rezik olmaktan daha basit geliyor.

Bilgisizliğinden,cehaletinden dolayı kullar sana Allah’tan daha üstün gelir ve sende bu hususların hepsi varken nasıl olurda basiretli kimselerin yanında konuşabiliyorsun? Sana yazıklar olsun,kendin pisliklere bulaşmış olduğun halde iyi kimselerin mallarını kendine delil olarak göstermeye kalkışıyorsun.

Sana eyvahlar olsun.Sen iyi kulardan,seleflerden çok ama çok uzaksın.Allah’a yemin olsun ki,onlar harama düşme korkusundan doalyı;sizin haramdan kaçtığınızdan çok onlardan helalden kaçarlardı.Sizin önemsemediğiniz ve birşey olmaz dediğiniz birçok şeyler,onlar katında büyük günah sayılırdı.Onların çok küçük bir günaha karşı gösterdikleri hassasiyeti siz en büyük günahlara göstermiyorsunuz.

Keşke senin servetin temiz ve helal olması bakımından,onların şüpheli malları kadar temiz olsa.Onların ibadetlerinin kabul olmayacağı yönündeki duyduğu korkuyu keşke sen büyük günahları işlerken duysan.

Senin oruçlu durumun onların oruçsuz durumu gibi olsa,senin ibadete karşı gösterdiğin çalışma ve gayret,onların tembel zamanlarındaki kadar olsa,senin kazandığın sevaplar onların günahları kadar olsa.

Ey Aldanan İnsan Sana Yazıklar OlsunKaynak= imam Gazali / el-İhya / C:3 / bkz:(Orjinal metni için 755’e bakınız.Vaaz formatında düzenlenmiş ve değiştirilmiştir)