Ettiğim Dua Ne Zaman Kabul Edilir Ve Karşılık Bulur

Sadi Şirazi’nin dediği gibi Keramet ; cömertliktedir,ekmek vermektedir.Manasız söz,işi boş davula benzer.Kıyamet günü cennette,ancak mana isteğiyle davayı terk eden kimseleri görürsün.Sen davayı mana sayesinde sağlamlaştırabilirsin.

Amelsiz söz,esnek duvar gibidir.Bu durumda tabi ki en doğrusunu ancak Allah bilir,onun işine karışamayız ancak buda demek oluyor ki Hz Ali (r.a)’nın dediği gibi:

Amelsiz dua yaysız oka benzer.Yani Siz ne kadar dua ederseniz edin bu dualarınızı ibadet gibi vasıfla şekillendirmediğiniz sürece;nasıl ki birçok insanın okuduğu Kur’an boğazından aşağı inmeyip de tesir etmiyor,aynı şekilde ettiğiniz duanında amelsiz kabul görmesi bir o kadar zordur.

Nitekim yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:”Hem iman edip makbul ve güzel işler yapanların dualarına karşılık verir, hatta lütuf ve ihsanından onların ödüllerini artırır. Kâfirlere ise şiddetli bir azap vardır (1)” ve başka bir ayeti celile de ise Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Şüphe yok ki, o haddi aşanları sevmez (2)” şeklinde buyurmaktadır.

Nasıl ki namaz kılmanın şartlarından birisi de abdest almaktır,aynı şekilde duanın kabul olunabileceği zamanlar vardır ki bunlarda az sonra maddeler halinde aktarılacaktır.ancak şunuda belirtmek gerekir ki zaman ve mekan olmaksızın duayı siz yine de dilinizden,kalbinizden düşürmeyin.İster yatarken olsun,ister gezerken olsun.Yeterki dua ederken günah bir işle meşgul olmayın.Şimdi;

İmam Gazali Hazretleri Eyyuhel Veled adlı eserinde şöyle buyurmaktadır:Ey oğul,gönlün ferah olup,duam kabul olsun dersen,şu beş şeyi terk etme:

  • 1-)Gece teheccüd namazını kılmak
  • 2-)Alimlerle beraber oturmak
  • 3-)Kur’an okumak
  • 4-)Her namazı vaktinde kılmak
  • 5-)Helal yemek

ve Resulüllah (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde ;

6-)Resulüllah (s.a.v):Şu üç kişinin duası geri çevrilmez:Adil imamın (yönetici),orucunu açana kadar oruçlunun ve mazlumun.Allah (c.c) mazlumun duasını bulutların üzerine kaldırır.Göğün kapılarını onun üzerine açar ve şöyle buyurur:İzzetim hakkı için bir süre sonra olsa da sana mutlaka yardım edeceğim.ve başka bir hadis-i şeriflerinde;

7-)Resulüllah (s.a.v):Hangi Müslüman günah ve akrabalıkla ilişkiyi koparma olmayan bir hususda Allah (c.c)’A dua ederse,Allah ona üç şeyden birini mutlaka verir.:Ya duada istediğini hemen verir veya onu ahiretine saklar veyahut da o kadar kötülüğü kendisinden def eder.

ve İslam önderlerinden Ebu Hureyre (r.a) ise şöyle buyurmaktadır;

8-)İslam ile kafir ordularının karşılaştıkları,yağmur yağdığı ve farz namazları kılındığı sıralarda gök kapıları açılır.Bu vakitleri ganimet bilerek dua edin

9-)Şunu da unutmamak gerekir ki tevazu içinde namaz vakitleri içerisinde ve farz namazların akabinde yapılan duaların kabul edilmesi daha yüksektir.

Girişte de belirttiğim üzere;bu belirtilen vakitlerde dualarınızın kabul edilmesi daha yüksek görülmüştür.ancak duayı bu zamanlara sığdırmak yanlış olacağından ;nasıl ki Allah’ı sadece namazda zikretmiyorsunaynı şekilde zaman ve mekan olmaksızın duadan da mahrum kalmayınız.Özellikle farz olan ibadetlerimiz içerisinde,akabinde,öncesinde ve sonrasında..

Ey yüce Allah’ım! Sen bizleri bizim gibi günahkarlar yüzünden,duası kabul olunanlardan mahrum bırakma ve bizleride,günahlarımızıda affet ve nasuh bir tevbe ederek Sana dönmeyi ve Sana yönelmeyi ve yüzü Sana dönük bir şekilde yaşamayı,ölmeyi ve dirilmeyi bizlere nasip et.

Nitekim;

Gazali’nin el-İhya adlı eserinde şöyle bir rivayet geçmektedir

Karıncanın Duası

Süleyman (a.s),yanındakilerle birlikte yağmur duasına çıktı.Yolda sırt üstü uzanmış ayakları havada bir karınca gördü.

Karınca; Allah’ım, ben de senin yaratıklarından biriyim.Senin rahmetine ve senin bana vereceğin rızka muhtacım.Sen bizi başkasının suçundan dolayı yok etme diye dua ediyordu.

Bunu gören Süleyman (a.s) : Geri dönelim,yağmur için gereken dua yapılmıştır dedi.

Eğer tüm bunlara rağmen dualarımız yine kabul olmuyorsa eğer;

………..devamı bir sonraki bölümde inşallah(1-Şura Süresi’26);(2-A’raf Süresi’56)