Erken Uyanmak

Gece ibadetine kalkmayı kolaylaştıran zahiri (açık) ve batıni (gizli) sebepler vardır. Bunlar olmadan gece uykusundan kalkmak gerçekten oldukça zordur: Zahiri (açık) sebepler başlıca dört tanedir

Uykudan Uyanmanın Yolları

1-) Fazla yemek yememek. Zira fazla yemek, fazla uykuya neden olur.Böylece uykudan uyanmak zorlaşır. Bazı şeyhler müridlerinin sofralarını dolaşarak; Sakın çok yeyip uyumayın. Zira çok yer ve çok uyursanız.ölüm anında çok pişman olursunuz derlerdi.

2-) Gündüzleri vücudu haddinden fazla yormamak. Zira gündüzün vücut aşırı yorulursa, sinirler zayıflar ve fazla uykuya ihtiyaç duyarlar

3-) Öğleden önce biraz uyumak.Bu uyku geceleyin kalkmayı kolaylaştıran bir sünnettir.

4-) Gündüzleri dinin çizdiği sınırları aşmamak. Zira gündüzleri isyana dalmak kalbi karartır ve rahmeti çekecek sebeplere engel olur.Kaynak= İmam Gazali / İhyau Ulumi’d-Din