Dünya Hayatının Geçicidir Sakın Aldanmayın

Peygamber Efendimiz (s.a.v): Kıyamet günü öyle kavimler gelecektir ki,Tihame dağları yüksekliğinde amelleri olmasına rağmen cehenneme atılmaları emredilecektir.Bunun üzerine sahabe :Ey Allah Resulü,onlar namaz kılarlar mıydı? diye sordular.O da:Evet namaz kılar,oruç tutar,geceleri çirkinlik yapar ve kendilerine bir dünyalık geldiği zaman onun üzerine atılırlardı buyurdu.

Nitekim aynı şekilde “Havariler İsa’ya (a.s) hitaben şöyle demişlerdi:

Ey Ruhullah,biz senin namaz kıldığın gibi namaz kılıyor,senin oruç tuttuğun gibi oruç tutuyor,bize emrettiğin gibi Allah’ı zikrederiz.Ama senin yaptığın gibi suyun üstünde yürüyemiyoruz.

Bunun üzerine İsa (a.s) şöyle dedi:

Söyleyin bana dünya sevginiz nasıl! Onlar da :Biz dünyayı seviyoruz dediler.O da dünya sevgisi dini ifsad eder.Bunun üzerine İsa (a.s) eline bir taş aldı ve Hangisini istersiniz,bunu mu yoksa dinar ve dirhemi mi? diye sordu.Sonra da ikisi de benim nazarımda eşittir dedi (1)”

Hz Ali (r.a) bir vaazında şöyle buyurmuuşlardır:

Münezzeh olan Allah dünyayı,ondan sonrası için yaratmıştır.Hangisinin daha iyi amele sahip olduğunu öğrenmek için onun ehlini orada imtihan etmiştir.Biz dünya için yaratılmadık,onun için çabalamaya emredilmedik. Ona,onunla imtihan edilmek için yerleştirildik. Allah beni seninle,seni de benimle imtihan ediyor.Her birimizi diğerine karşı delil yaptı.Yiyeceğinden fazla kazandığın şeyde başkası için bekçisin.Malına,senden sonra ne yapılmasını tercih ediyorsan onu yap

İslam büyüklerinden İbrahim b. Edhem şöyle demiştir:Sevgilinin kızdığı şeyleri sevmek sevginin alameti değildir.Mevlamız dünyayı yerdi,bizler ise mehtettik.O buğzetti,biz ise sevdik.Dünyada zühd hayatı yaşanmasını istedi,bizler ise dünyaya yeğledik,onu elde etmek için koştuk.

Ve Rabbin dedi ki:”Yeri de döşedik, oraya dengeyi sağlayacak sağlam ulu dağlar yerleştirdik. Orada, gönüller, gözler açan her çeşit bitkiden çiftler bitirdik.Bütün bunları, Allah’a yönelecek her kula Yaradan’ın kudretini hatırlatması, dersler veren birer basiret nişanesi ve ibret numunesi olması için yaptık (2)”.

“Ey iman edenler! Allah’ın azabına maruz kalmaktan korunun. Herkes yarın ahireti için ne gönderdiğine dikkat etsin. Allah’ın azabına düçar olmaktan korunun. Çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın (3)”.”O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır (4)”.”Şu insanlar bu peşin dünya hayatını arzulayıp, önlerinde kendilerini bekleyen o ağır günü ihmal ediyorlar (5)”.

“İşte o zaman! Her kişi ne yapıp ne yapmadığını iyice anlayacaktır.Ey insan! ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? O değil mi seni yaratan, bütün vücut sistemini düzenleyen ve sana dengeli bir hilkat veren,Ve seni dilediği bir surette terkib eden?.Hayır hayır.. Siz belki dini yalanlıyorsunuz.Halbuki yanınızdan ayrılmayan muhafızlar var.Çok değerli yazıcılar vardır.Yaptığınız her şeyi bilip yazarlar (6)”

“Vay onlara ki, ahirete inanmalarına rağmen, bile bile dünyayı ahirete tercih ederler (7)”.”Hayır! (İnsan) Allah’ın emrettiğini (layıkıyla) yerine getirmedi (8)” ve “İmana sırtını dönüp haktan yüz çevireni (9)”.”Onların gerek mallarının, gerekse çocuklarının çokluğu seni imrendirmesin. O hiç de önemli değil! Çünkü Allah bunlar sebebiyle dünya hayatında onlara sıkıntı çektirmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını dilemektedir (10)”.”Ne bileyim, belki de bu mühlet sizin için bir imtihandır ve hayattan biraz daha yararlandırma için yapılan bir ertelemedir (11)”.

Allah’a verdiğiniz sözü değersiz bir menfaat karşılığında satmayın! Zira âhirette Allah nezdinde olan nimet, eğer bilirseniz, sizin için elbette daha hayırlıdır (12)”(1-Ebu Talib El-Mekki / Kutü’l-Kulub / C:2 / bkz:418);(2-Kaf Süresi’7-8);(3-Haşr Süresi’18-19);(4-Mülk Süresi’2);(5-İnsan Süresi’27);(6-İnfitar Süresi’5…12);(7-İbrahim Süresi’3);(8-Abese Süresi’23);(9-Mearic Süresi’17);(10-Tevbe Süresi’55);(11-Enbiya Süresi’111);(12-Nahl Süresi’95)