Kuran Yurdu

Duhan Süresi Beyanu’l-Hak Tefsiri

  Kadir Gecesi Ve Bilinmeyenleri  Duhan Süresi Mekki bir süre olup,Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin üçüncü ve düördüncü yıllarında iki bölüm halinde indirilmiştir.Tamamı 59 ayetten oluşan bu süre,onuncu ayetindeki duman anlamına gelen duhan kelimesinden dolayı bu adı almıştır.Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 64 , Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre 44. süredir.

  Kureyş’in,inkarcı ve alaycı tavırlarına rağmeniAllah ve Resulü’nün uyarıları devam etmektedir.Allah Teala peygamber gönderip ayetler indirip insnaları uyarmayı kendisine ilke edinmiştir.Çünkü O,bir elçi vasıtasıyla doğru yola davet etmeden,güvenilir bir eğitimci tarafından herkese açık bir eğitim,öğretim sürecini yaşatmadan hiçbir topluluğu sorgulamayacağını ve azap etmeyeceğini haber vermiştir.Hz Muhammed’de tebliğinin ulaştığı bütün insanlar için gönderilmiş en son elçidir

  Her topluluk içerisinde,az da olsa peygamberlerinin uyarılarına kulak verip doğru yola yönelenler olmuştur.Çoğunluk ise,düşüncesizlikleri,körü körüne atalarının yoluna bağlılık göstermeleri ve dünya hayatına aşırı derecede bağlanmalarrı yüzünden peygamberleri ciddiye almadı,onlarla alay etti,uyarılara kulak tıkadı.

  Bu yüzden pek çok topluluk,belki düşünür de akıllarını başlarına alır diye büyük felaketten önceimutlaka zaman zaman gökten ve yerden gelen küçük musibetlerle cezalandırıldı.Nuh,Ad ve Semud kavimleri,Firavun ve taraftarları gibi,artık ıslahı mümkün olmayan topluluklar ise,alemlere ibret maksadıyla büyük felaketlerle yok edildiler.

  Kureyş de Hz Peygamber’in yıllarca devam eden tebliğine ve uyarılarına rağmen isyankar tutumları,peygamberle alay etmeyi ve inananlara reva gördükleri ağır işkenceyi terk etmezdi.Allah Teala da iyilikle,güzel öğüt ve vaatlerle yola gelemeyen ve gittikçe azgınlaşan bu insanları,ahirette karşı karşıya kalacakları bir duman azabıyla korkutmak istedi.Biliyordu ki bunlar,aralıklarla gelecek belalar karşısında da iman etmezler.

  Tıpkı Firavun ve taraftarları gibi.Onlar da başlarına gelen,her beladan ötürü gelip Musa’ya yalvardılar.Bela kalktıktan sonra ise,yine eski adetlerine döndüler.Allah,farz-ı muhal,elçisine gelip yalvaranların inanmayacaklarını bile bile azabı geçici olarak kaldıracak olsa inkarda diretenler alaycı tavırlarından vazgeçmezler ve ‘Ey Muhammed! İlk ölümümüzden başkası yoktur,biz tkrar diriltilecek falan değiliz; eğer doğru söylüyorsan,haydi atalarımızı dirilt de görelim’ derlerdi.

  Bu zalimler karşısında Peygamber’e düşen,sabırla ve kararlılıkla uyarılarını sürdürmek ve gerisini Allah’a bırakıp onlarla birlikte akıbeti beklmektir.

  Sonuçta inkar edenler,yakıco azap içerisinde,mide ve bağırsaklarında kurşu eriyiği gibi kaynayan zakkumun sarsıcı,çevrelerinde zebanilerin sert ve haşin haykırışları ve nefes almalarını zorlaştırıcı kömür külü gibi simsiyah bir duman içerisinde,canlarına minnet sayacakları ölümü,bir kurtuluş ümidiyle çağıracaklar : ‘Ey ölüm neredesin gel!’ diye hasretle ona kavuşmak isteyecekler ama ne mümkün.Artık ölüm bile öldürülmüştür.

  Allah’a karşı gelmekten sakınanlar , cennet bahçelerinde , pınarların başlarında , lüks ve parlak kıyafetler içerisinde her istedikleri yanı başlarında , müreffeh bir ortamda kelimenin tam anlamıyla yaşamaktadırlar.Çünkü onlar,dünya hayatları boyunca hep sözü dinleyip en güzeline uymuş akıllı ve basiretli kimselerdir.

  Duhan Süresi 4-5-6. Ayetlerin Meali : Her hikmetli iş,katımızdan bir emir gereği o gecede ayrılır.Muhakkak ki Biz,Rabb’inden bir rahmet olarak elçi göndermekteyiz.Kuşkusuz O,her şeyi işitir,her şeyi bilir.

  Duhan Süresi 4-5-6 Ayetlerin Tefsiri : Şaban ayının on beşinci gecesi hakkında Kur’an’da hiçbir bilgi bulunmamaktadır.O gecede gelecek yılın işlerinin planlandığı söylenmektedir.Oysa başlangıçtan nihayete kadar tarih boyunca gerçekleşecek her işin,ezelde,çağlara , asırlara,yıllara,aylara , günlere  ve zamanın en küçük parçası olan anlara göre Levh-i Mahfuz’da takdir edilip yazıldığı bilinmektedir.Peki,bu ikinci yıllık plan niye?

  Kadir Gecesi,insanlık tarihinde vuku bulmuş tek gecedir.Yüce Nevla,altı asırdan beri kapatılan semanın kapılarını,sadece M.S. 610 yılında ki Ramazan ayının,genel kanaate göre 27. gecesinde insanlık alemine yeniden açmıştır.Kur’an,o gece,en son peygamber Hz Muhammed’e indirilmeye başlanmış ve yaklaşık yirmi üç yılda inzali tamamlanmıştır.

  Her yıl yad edilen Kadir Gecesi,müminler için bir hatıradır,anıdır artık.Asırlardan beri her sene Ramazan ayında tekrarlanan ve çeşitli ibadetlerle değerlendirilmeye çalışılan kadir geceleri,bin yıldan daha hayırlı olan asıl Kadir Gecesi değildir.Kurtubi demiştir ki : Bir zamanı diğer zamanlara göre daha faziletli kılan,o zaman dilimi içerisinde vuku bulan şeydir.Kadir gecesinin kadirini yücelten de Kur’an’ın o gece indirilmeye başlanmış olmasıdır.

  Kur’an’da her yıl tekrar indirilmediğine göre,asırlardan beri tekrarlanan kadir geceleri de ilk kadir gecesi değerindeki geceler gibi olamaz.O halde Kur’an’ın indirilmeye başlangıcı gece takdir edilip ayrılan işlerin,her yıl tekrarlanan kadir gecelerinde devam ettiğini söylemek de pek mümkün gözükmemektedir.

  Rahman ve Rahim olan Allah,sorumluluğu peygamber gönderme şartına bağlayıp peygamber gönderilmeyen hiçbir topluluğa aza p edilmeyeceği ilkesi sebebiyle,insanlara merhametinin bir sonucu olarak en son peygamberini de göndermiştir.Onunla hem insanlık alemi için seçtiği dini kemale erdirmiş,hem de onlara nimetini tamamlamıştır.

  Duhan Süresi 40. Ayetin Meali : Kuşkusuz en son duruşma günü,hepsinin buluşma günüdür.

  Duhan Süresi 40. Ayetin Tefsiri : Mahşer günü haklının haksızdan,suçlunun suçsuzdan,iyinin kötüden,müminin münafıktan ve kafirden ayırt edileceği gündür.O gün bütün insanlar mahşer yerinde ve Cenab-ı Allah’ın huzurunda hesap vermek üzere toplanacaklardır.  Kaynak : M. Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C:II / bkz:289-298

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.