Kuran Yurdu

Dua Ne Zaman Kabul Edilir Ve Bazı Kapsamlı Dualar

  Dua ile birlikte şu hususlar bir arada bulunduğunda:

  a- Kalbin hazır olması ve talep edilen şeye tam olacak kendini vermesi

  bAltı icabet vaktinden birine denk gelmesi

  • 1- Gecenin son üçte birinde
  • 2Ezan okunurken
  • 3Ezan ile kamet arasında
  • 4Farz namazların sonrasında
  • 5Cuma namazında imamın hutbeye çıkmasından namazın kılınmasına dek olan sürede
  • 6İkindiden sonra günün son anında…

  cKalpte huşunun,Rabbin huzurunda boyun bükmüşlük ve acizlik halinin,yalvarma ve yakarma halinin,rikkatin var olması

  dDua ederken kıbleye yönelmek

  eTaharet üzere olmak

  fEllerini Allah’a kaldırmak

  gAllah’a hamd ederek,O’nu överek duaya başlamak

  iİkinci olarak da Allah’ın kulu ve resulü Muhammed (s.a.v)’e salavata bulunmak

  jArdından ihtiyacını dile getirmeden önce tevbe ve istiğfarda bulunmak

  kSonrasında Allah’ın himayesine mazhar olmayı istemek ; dilğini ısrarla ve azimli bir şekilde talep etmek.Acizliğini gösteren nazik ve yumuşak ifadeler kullanarak yalvarmak.Korku ve ümit içinde dua etmek.Allah Teala’nın isimlerini,sıfatlarını ve tevhidini vesile kılmak

  LDuadan önce tasaddukta/infakta bulunmak

  Bu şartları taşıyan bir dua -neredeyse kesinlikle- reddolunmayacak bir duadır.

  Özellikle de Peygamber (s.a.v)’in,icabetin mahalli olduğunu,ism-i a’zamı ihtiva ettiğini haber verdiği dualara denk bir dua olursa,reddolunmaz

  Resulüllah (s.a.v) bir adamın : Allah’ım ! Senin Allah olduğuna,tek ve samed olduğuna,doğmamış ve doğurmamış olduğuna,hiçbir şeyin Senin dengin olmadığına şahidliğimi vesile edinerek Senden dilekte bulunuyorum diyerek dua ettiğini işitmiş ve Bu adam kendisiyle dilekte bulunulduğunda Allah’ın bahşettiği,dua ettiğinde icabet ettiği isimle dilekte bulunmuştur buyurmuştur.

  Enes b. Malik,Resulüllah (s.a.v) ile birlikte oturmaktayken bir adam namaz kılıyordu.Daha sonra bu adam şöyle dua etti : Allah’ım! Senden dilekte bulunuyorum.Senden istiyorum.Ham Sana’dır.Senden başka ilah yoktur.Ey Mennan! Gökleri ve yeri eşsiz bir şekilde var eden! Ey celal ve ikram sahibi! Ey ebedi diri olan Hayy.Ey her şeyi irdaresini yürüten Kayyum! Bunun üzerine Peygamber (s.a.v) : Bu adam kendisiyle dua edildiğinde Allah’ın kabul buyurduğu,dilekte bulunulduğunda bahşettiği ism-i a’zami ile Allah’a dua etti dedi.

  Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur :

  Allah’ın ism-i a’zamı şu iki ayettedir

  1- İlahınız bir tek Allah’tır.O’ndan başka hak ilah yoktur.O,Rahman’dır . Rahim’dir (Bakara 163)

  2- Elif Lam Mim.Hayy ve Kayyum olan Allah’tan başka hak ilah yoktur (Al-i İmran 1-2)

  Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur : ‘Ya ze’l Celali ve’l-İkram sahibi diye dua etmeyi elden bırakmayın.’.Yani bu duaya tutunun,ondan ayrılmayın,bu duaya devam edin

  Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

  Allah’ın ism-i a’zamı Kur’an’ın üç süresindedir.Bakara,Al-i İmran ve Ta-Ha

  Hz Yusuf’un Balığın Karnında İken Ettiği dua Ve Fazileti

  Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

  Zu’n-Nun’un,o büyük balığın karnındayken yaptığı dua şöyledir: Senden başka hiçbir hak ilah yoktur.Seni tenzih ederim.Gerçekten ben zalimlerden oldum (Enbiya 87).

  Gerçek şu ki,bir Müslüman herhangi bir konuda bu şekilde dua ettiği takdirde Allah ona mutlaka icabet eder.

  Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur : Size Allah’ın ism-i a’zamının ne olduğunu göstereyim mi? Yunus’un duasıdır.Bir adam  Ey Allah’ın Resulü Bu dua Yunus’a mı mahsustur? diye sorunca Peygamberimiz :Allah Tela’nın şu sözünü işitmez misin : Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık.İşte Biz müminleri böyle kurtarırız (Enbiya 88).

  Buna göre bir Müslüman hastalığı sırasında kırk defa bu şekilde dua eder ve o hastalığı esnasında ölürse,ona şehid sevabı verilir.Eğer iyileşirse mağfirete mazhar olarak iyileşmiş olur.

  Resulüllah (s.a.v) kişinin başına bir sıkıntı geldiği zaman : Halim ve Kerim olan Allah’tan başka hak ilah yoktur.O her türlü noksanlıktan münezzehtir.O muazzam arşın Rabbi olan Allah,yüceler yücesidir.Tüm mükemmellikler alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur şeklinde dua etmesini söylemiştir.  Kaynak :İbnu’l Kayyım el-Cevziyye / ed-Dua ve’d Deva (Kalbin İlacı) / bkz : 44-49

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.