Dua En Faydalı Reçete Ve En Önemli İlaçtır

Dua etmek en yararlı reçetedir.Belayı bertaraf eder,tedavi eder,insanın başına gelmesine mani olur ; ya ortadan kaldırır ya da başına geldiğinde etkisini hafifletir.

Dua müminin silahıdır

Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur :Dua müminin silahı,dinin direği,göklerin ve yerin nurudur

Bela ile duanın üç makamı vardır:

1- Duanın beladan daha güçlü olup onu bertaraf etmesi

2- Duanın beladan daha güçsüz,belanın güç/kuvvet bakımından daha üst konumda olması.Böyle bir durumla karşılaşan kulun duası güçsüz de olsa,belayı hafifletir.

3- Dua ile belanın birbirine mukavemet etmesi ve her birinin diğerine mani olması

Hz Aişe (r.anha),Resulüllah (s.a.v)’in kendisine şunları söylediğini rivayet etmiştir:

Sakınıp tedbir almak,kaderi savmaya yeterli değildir.Dua etmek,başa gelmiş olana da,henüz gelmemiş olana da faydalıdır.Bela başa gelir ; dua onu karşılar ve kıyamet gününe dek birbiriyle mücadele ederler.

İbn Ömer (r.a),Peygamber Efendimiz’in şöyle söylediğini rivayet etmiştir:

Dua etmek,başa gelmiş olana da,henüz gelmemiş olana da faydalıdır.Dolayısıyla ey Allah’ın kulları,dua etmekten ayrılmayın

Bir başka hadis-i şeriflerinde ise dua ile ilgli şöyle buyurmaktadır:

Kaderi duadan başkası savmaz.Ömrü,iyilikten ,salih amelden başkası arttırmaz.Adam,işlediği günah sebebiyle ancak rızıktan mahrum edilir.Kaynak :İbnu’l Kayyım el-Cevziyye / ed-Dua ve’d Deva (Kalbin İlacı) / bkz : 41-42