Din Nedir?

İlk insan,aynı zamanda ilk Peygamber olan Hz Adem’dir.Hz Adem’den bugüne kadar bütün toplumlarda din insanlığın hayatına yön vermiş ; ahlak,hukuk,siyaset , iktisat,aile,eğitim , kültür,medeniyet gibi biyeysel ve toplumsal bütün alanlara kaynaklık etmiştir.

Peki hayatımızın merkezinde yer alan,bizim için bu kadar önemli olan ;

Dini Nasıl Tanımlayabiliriz?

a- Din,insanın Allah,tabiat ve diğer insanlarla ilişkilerini düzenleyerek hayatını anlamlandıran ve ona yön veren kurallar bütünüdür.

b- Din,Allah’a inanma ve kulluk etmedir

c- Din,Allah tarafından peygamberler aracılığı ile akıl sahibi insanlara gönderilen,onları kendi tercihleri ile dünya ve ahiret saadetine ulaştıran ilahi kurallar bütünüdür.

d- Din,insana kendi mahiyetini,varlık amacını,Allah’a olan ve O’nun yarattıklarına karşı görevlerini bildiren bir öğretidir.

e- Din,Allah’ın emir ve tavsiyeleriyle çizdiği bir yol,takip etmemizi istediği bir hayat tarzıdır.

f- Din,Allah’ın insanlardan yapmalarını ve yapmamalarını istediği şeylerin tamamıdır.Kaynak :Diyanet İşleri Başkanlığı / Dinim İslam Temel Bilgiler / bkz: 13